Viso knygų: 109
  el. paštaskodas

  Naujienos

  PUSIAUSVYRĄ LAVINAMOSIOS METODIKOS

  DAIVA LENČIAUSKIENĖ

  „Pusiausvyrą lavinamosios metodikos“ metodinė knyga buvo aptarta Kineziterapijos ir grožio terapijos katedros posėdyje ir tvirtinta leidybai 2019-03-14, Nr. SSV6-024.

  ATRAMINIO-JUDAMOJO APARATO LIGOS

  Liudas Bazaras, Lina Bykovienė, Kęstutis Braziulis, Algimantas Čebatorius, Emilis Čekanauskas, Ramunė Degliūtė Muller, Venta Donec, Viktoras Gerulis, Jolita Gintautienė, Mindaugas Gružauskas, Rimtautas Gudas, Robertinas Juosponis, Rokas Jurkonis, Tomas Kadusauskas, Romas Jonas Kalesinskas, Alvidas Keizeris, Vytautas Kimtys, Egidijus Kontautas, Gražina Krutulytė, Valdemaras Loiba, Tomas Morkevičius, Dovilė Naruševičiūtė, Loreta Pilipaitytė, Giedrius Pilipavičius, Gintautas Pocius, Domantas Rainys, Jolita Rapolienė, Inesa Rimdeikienė, Jūratė Samėnienė, Rasa Simonaitytė, Mindaugas Stravinskas, Justinas Stučinskas, Aurimas Širka, Gintaras Tamulaitis, Gediminas Tankevičius, Šarūnas Tarasevičius, Vytautas Toliušis, Aušrinė Urbonienė, Lina Varžaitytė, Arūnas Vertelis, Ernest Zacharevskij, Audronė Zasimauskienė, Linas Zeniauskas.

  Šis vadovėlis skirtas atraminio-judamojo aparato ligų, intensyviosios ir urgentinės medicinos modulio I dalies ikidiplominėms modulio studijoms. Vadovėlis apima disciplinas, kurios dėstomos Ortopedijos traumatologijos, Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos ir Reabilitacijos klinikose. Leidinio, skirto tik ikidiplominėms šio modulio ir šių disciplinų studijoms, dar nebuvo išleista. Šis vadovėlis padės studentams rasti visą reikalingą medžiagą.

  VIDAUS LIGŲ PAGRINDAI ODONTOLOGAMS

  Albinas Naudžiūnas, Saulius Sadauskas, Alvydas Unikauskas, Laima Jankauskienė, Palmira Leišytė, Eglė Kalinauskienė, Edita Mašanauskienė

  Žinios apie vidaus ligas svarbios ne tik medikams, bet ir odontologams. Į odontologus dažnai kreipiasi pacientai, jau sirgdami sunkiomis vidaus ligomis bei vartodami daug medikamentų. Todėl odontologams reikalingos gilios žinios apie vidaus ligas, dažniausius šių ligų simptomus. Taikydami anesteziją, odontologai gali susidurti su alerginėmis reakcijomis (netgi anafilaksiniu šoku)! Todėl odontologams būtina žinoti anafilaksinių reakcijų klinikinę raišką, gydymą, profilaktiką. Šiais atvejais odontologui būtina mokėti suteikti skubiąją pagalbą, nes yra labai svarbi kiekviena minutė. Šiuolaikiniai pacientai vartoja nemažai vaistų (tarp jų ir mažinančių krešėjimą), todėl dantų ekstrakcijų ir kitų intervencijų atveju galimas kraujavimas. Odontologai turi žinoti kraujo krešėjimo savybes, kraujo krešėjimą mažinančius vaistus, žinoti, kada ir kokius vaistus reikia nutraukti prieš chirurgines procedūras. Odontogeninis sepsis – grėsminga klinikinė būklė, todėl odontologai turi puikiai išmanyti odontogeninio sepsio, bakterinio endokardito profilaktiką. Šis vadovėlis skiriamas odontologijos fakulteto studentams. Tikimės, kad ji bus naudinga įsisavinant vidaus ligų programą. Taip pat manome, kad tai bus tinkama „stalo“ knyga jau dirbantiems odontologams.

  SKLANDAUS KALBĖJIMO SUTRIKIMAI: TEORIJA IR PRAKTIKA

  Regina Ivoškuvienė, Vilma Makauskienė

  Vadovėlis Sklandaus kalbėjimo sutrikimai: teorija ir praktika skirtas įvairiems mikčiojimo bei greitakalbystės aspektams aptarti. Jame supažindinama su sklandaus kalbėjimo sutrikimų atsiradimą aiškinančiomis teorijomis, aptariami daugiadimensiai sutrikimo struktūros modeliai, pateikiama išsami mikčiojimo ir greitakalbystės apibūdinimų apžvalga, nurodomi pagrindiniai šių sutrikimų požymiai ir diferencijavimo kriterijai. Daug dėmesio skiriama tarpdisciplininei į šeimą orientuotai praktikai aptarti, išskiriamos svarbiausios logopedų, dirbančių su mikčiojančiais ar greitakalbyste pasižyminčiais asmenimis, kompetencijos. Mikčiojimo įveikimo procesas analizuojamas atsižvelgiant į psichologinius ir socialinius šio sutrikimo aspektus, supažindinama su įvairiomis psichologinės pagalbos ir psichoterapijos kryptimis, aptariami mikčiojančiųjų konsultavimo ypatumai.

  ŠEIMOS GYDYTOJO VAIDMUO DIRBANT SU BANDŽIUSIAIS ŽUDYTIS PACIENTAIS

  Rytis LEONAVIČIUS, Leonas VALIUS

  Ši knyga yra nuoseklus mokomosios knygos „Šeimos gydytojo reikšmė savižudybių prevencijoje“ tęsinys. Ji skirta tai pačiai tikslinei grupei – šeimos gydytojams, šeimos gydytojams rezidentams, psichologams, psichiatrams, psichiatrams rezidentams, socialiniams darbuotojams, psichoterapeutams. Ji skirta visiems, kurie neabejingi mūsų tautos nykimui ir nori prisidėti prie jos augimo. Kuo daugiau medikų bus susipažinę su šia knyga, tuo didesnė galimybė, kad daugiau žmonių bus išgelbėta nuo pakartotinės savižudybės. Tuo pačiu mes tikimės, kad mūsų darbas neliks nepastebėtas savižudybių postvencijos srityje ir po jo prasidės aktyvesnis darbas šioje srityje. O mes galėsime garbingai didžiuotis, jog buvome vieni pirmųjų, kurie pradėjo nagrinėti savižudybių postvencijos pagrindus, atskleidė jų galimybes ir pradėjo naudoti naujus terminus.

  TEISMO PSICHIATRIJOS EKSPERTIZĖ

  KONSTANTINAS DAŠKEVIČIUS, JELENA DAŠKEVIČIENĖ, VIRGINIJA ADOMAITIENĖ

  Dabartinės psichiatrijos diagnostikos ir gydymo pasiekimai sudaro sąlygas naujam požiūriui kitaip pažvelgti bei įvertinti situacijas, kuriose, vykdant teisingumą, reikalingos specialios teismo psichiatrijos žinios. Šioje knygoje autoriai daugiausia nagrinėjo tas temas bei problemas, kurios viena vertus yra susijusios su teismo psichiatrijos ekspertizės metodologiniais pagrindais, moraliniais, etiniais dalykais, kita vertus, su klinikiniais diferenciniais diagnostiniais, teisiniais, socialiniais klausimais, nustatant nepakaltinamumo, riboto pakaltinamumo, neveiksnumo, riboto veiksnumo medicininį ir juridinį kriterijus. Šiame leidinyje autoriai analizuoja minėtas problemas de lege lete ir de lege ferenda plotmėje, atsižvelgdami į išaugusį poreikį kuo plačiau taikyti teismo psichiatrijoje pažangiausius psichiatrijos, socialinių mokslų, teisėkūros ir kitus pasiekimus. Šią knygą parengę autoriai tiki, kad tai bus išsamus ir patikimas žinių šaltinis tiek studijuojantiesiems psichiatriją, tiek pradedantiems dirbti teismo psichiatro eksperto darbą. Be to, manome, kad šis leidinys bus naudingas ir teisininkams (teisėjams, prokurorams, ikiteisminio tyrimo pareigūnams, advokatams), socialiniams darbuotojams bei kitų profesijų atstovams, kurie vienaip arba kitaip susiję su teismo psichiatrija (šeimos gydytojams, notarams ir kt.), ir tai palengvins mūsų visų, turinčių labai skirtingas specialybes ir kompetencijos ribas, tarpusavio supratimą bei savo pareigų vykdymą. Šioje knygoje nenagrinėjamas teismo psichiatrijos ekspertizių atlikimas vaikams ir paaugliams. Autorių nuomone, šios ekspertizės turi savo specifiką ir turi būti aptartos atskirame leidinyje.

  Psichikos sutrikimų diagnostika ir gydymas bendrojoje praktikoje: TLK-1 O V skyriaus versija pirminei sveikatos priežiūrai

  Hogrefe & Huber Publishers on behalf of the World Health Organization in 1996 under the title

  Skaitant ši leidinį gali susidaryti iliuzija, kad užtenka įsiminti keletą patarimų djagnostikos ir gydymo klausimais ir ligą galima gydyti. Tačiau tai ne gydymo vadovas. Sio leidimo tikslas kitoks: perteikti susistemintą pradinę informaciją, taktiką ir metodologiją, kuria naudojantis galima būtų gilinti žinias ir prižiūrėti psichikos sutrikimų turinčius pacientus. "Psichikos sutrikimų diagnostika ir gydymas bendrojoje praktikoje: TLK-10 V skyriaus versiją pirminei sveikatos priežiūrai "verčiant į lietuvių kalbą kai kurie terminai ir diagnostikos kategorijos vartojamos iš bendrojo TLK-10 tomo ir psichiatrams skirto varianto. Psichiatrai turėtų vadovautis ne šiuo leidiniu, o jiems skirtu išsamiu diagnostikos vadovu "TLK-10 psichikos ir elgesio sutrikimai: klinika ir diagnostika" (PSO ir LPA Leidybos komitetas, 1997).