Viso knygų: 69
  el. paštaskodas

  Naujienos

  BIBLIOGRAFIJOS RODYKLĖ

  Docentas VYTAUTAS NEČIŪNAS

  Šioje bibliografinėje rodyklėje pateikta 201 publikacija, nurodytos visų bendraautorių pavardės. Į šią bibliografinę rodyklę neįeina Vytautao Nečiūno redaguoti ir recenzuoti darbai bei vertimai. Visuose skyriuose publikacijos pateikiamos chronologine tvarka. Pirmiausia pateikiamos tos publikacijos, kurios paskelbtos lietuvių kalba, po to publikacijos rusų kalba. Rodyklės pabaigoje pateikiamos Vytauto Nečiūno vadovautų KMI SMD narių, daugiausia Medikų kalbos kultūros būrelio, kurio moksliniu vadovu jis buvo, mokslinių darbų sąrašas.

  SERGANČIŲJŲ ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGOMIS SLAUGA

  Arvydas ŠEŠKEVIČIUS

  Širdies ir kraujagyslių ligos yra viena dažniausių vidutinio amžiaus Lietuvos gyventojų sunkaus neįgalumo ir mirties priežasčių. Pastangos, skirtos visuo-menės sveikatai gerinti, turi būti pagrįstos žiniomis apie ligas, jų priežastis ir rizikos veiksnius. Šalia gydytojų vis didesnis vaidmuo šioje srityje tenka slaugytojams. Specialios literatūros lietuvių kalba slaugytojams labai stinga. Šiuolaiki-niam mokymui, kuris skatina nenutrūkstamą mokymąsi visą gyvenimą, reikia vadovėlių, suteikiančių naujausią dalykinę informaciją. Knyga skirta ikidiplominėms ir podiplominėms kvalifkacijos kėlimo studijoms. Ši knyga skirta slaugytojams studentams ir praktikams, slaugantiems sergančiuosius širdies ligomis.

  PALIATYVIOSIOS PAGALBOS TEIKIMO NAMUOSE REKOMENDACIJOS

  Arvydas Šeškevičius

  Pastaraisiais metais vis plačiau propaguojama paliatyvioji pagalba į namus. Paliatyviosios pagalbos komanda specializuotas paslaugas teikia pacientams, kuriems pagalbos reikia namuose, jų šeimos nariams ir kitiems pacientus slaugantiesiems asmenims. Paliatyviosios pagalbos komandos nariai taip pat specifiniais klausimais konsultuoja šeimos gydytojus ir slaugytojus, kurie rūpinasi pacientu namuose. Komanda yra daugiadalykė, ją sudaro keturi penki visu etatu dirbantys specialistai: gydytojai, slaugytojai, socialiniai darbuotojai, slaugytojų padėjėjai ir administracinis personalas. Kai kuriose šalyse komanda vykdo patariamąją ir mokomąją funkciją, konsultuoja skausmo gydymo, kitų simptomų kontrolės, psichologiniais ir socialiniais klausimais.

  SĄNARIŲ BIOMECHANIKA IR MOBILIZAVIMAS KINEZITERAPIJOJE

  Rimvydas Aginis ir Janina Emilė Poskienė

  Civilizuotame pasaulyje žmogus vis mažiau juda, labiau kenčia nuo žalingų aplinkos veiksnių, todėl sąnariai sutrinka vis jaunesnio amžiaus žmonėms ir vis dažniau. Sąnariai – trečioji mūsų fizinio parengtumo lygmens dalis po sveikos širdies ir stiprių raumenų, todėl labai svarbu, kad jie būtų sveiki. Knygelėje pateikiama žinių apie sąnarių sandarą, jų klasifikaciją, sąnarių judesio sutrikimus ir pagrindines jų sutrikimo priežastis. Analizuota sąnarių biomechanika, apžvelgtas sąnarių mobilizavimas, kurio tikslas – didinti sąnarių paslankumą ir minkštųjų audinių elastingumą. Knygelėje akcentuojama aktyvios fizinės veiklos, kaip profilaktinės priemonės, svarba, pateikiami fizinių pratimų pavyzdžiai, rekomenduojamos įvairios priemonės. Manome, kad šis leidinys bus naudingas Lietuvos kolegijų kineziterapijos specialybės studentams ir visiems, besidomintiems ar turintiems problemų su sąnariais.

  NUGAROS SMEGENŲ PAŽEIDIMUS PATYRUSIŲ ASMENŲ SAVARANKIŠKUMO SKATINIMAS

  Parengta iš: Promoting Independence Following a Spinal Cord Injury. World Health Organization, 1996

  Šie patarimai skiriami reabilitacijos darbuotojams, kitiems sveikatos priežiūros specialistams, dirbantiems su asmenimis, patyrusiais nugaros smegenų pažeidimus, taip pat jų šeimų nariams ar kitiems juos slaugantiems asmenims. Šioje mokomojoje priemonėje pateikiama informacija apie fizinius ir emocinius nugaros smegenų pažeidimo padarinius. Aiškinama, kaip skatinti asmenų, patyrusių nugaros smegenų pažeidimus, savarankiškumą tam tikromis kasdienio gyvenimo aplinkybėmis. Knygoje rašoma, kaip išvengti pragulų, apie tuštinimąsi ir šlapinimąsi, mankštinimąsi, naudojimąsi vežimėliu, persikėlimą, prausimąsi, apsirengimą, atsistojimą ir vaikščiojimą. Galiausiai – ne mažiau svarbus aspektas – kaip šie žmonės gali leisti laisvalaikį ir dalyvauti bendruomeninėje veikloje.

  REUMATINĖS LIGOS

  Asta Baranauskaitė, Vaida Didžiariekienė, Egidijus Eviltis, Gražina Labanauskaitė–Šliumbienė, Nijolė Misiūnienė, Eleonora Norkuvienė, Mykolas Petraitis, Margarita Pileckytė, Jurgita Sabaliauskienė, Daiva Urbonienė, Astra Vitkauskienė

  Šis vadovėlis skirtas svarbios vidaus ligų srities – reumatologijos studijoms. Reumatinės ligos dažnėja, jomis suserga vis jaunesnio amžiaus pacientai, sparčiai kinta šių ligų samprata, tikslinami patogeneziniai mechanizmai, sukuriami nauji diagnostikos ir gydymo metodai, didėja gydymo galimybės. Reumatologijos studijos darosi vis sudėtingesnės. Studentams prieinami įvairūs savarankiškos žinių paieškos būdai, tačiau, norint susiorientuoti informacijos jūroje, užpildyti žinių ir supratimo spragas labai svarbu turėti tinkamai parengtus vadovėlius. Šiame vadovėlyje pateikiami naujausis mokslo ir praktikos pasiekimai, kurie padeda studentui skirti esminius dalykus, neperkrauti faktais, nes jų interpretacija nuolat kinta. Vadovėlį parengė patyrę reumatologijos, radiologijos ir laboratorinės medicinos dėstytojai. Jis skirtas medicinos fakulteto studentams, studijuojantiems reumatologijos pagrindus ketvirtame kurse, ir bus naudingas mokantis tirti reumatine liga sergantį pacientą, įvertinti rastus pokyčius ir parinkti tinkamą gydymą.