Viso knygų: 133
  el. paštaskodas

  Naujienos

  Kineziterapijos principai esant vaikų plokščiapėdystei

  Daiva Lenčiauskienė

  Leidinys parengtas kolegijų studentams, studijuojantiems kineziterapiją. Metodinė knyga bus naudinga ir kitiems specialistams, dirbantiems reabilitacijos srityje. Knygoje supažindinama su pėdos skliautų anatomija, vystymosi ypatumais, aptariami plokščiapėdystės tipai ir biomechaninės pasekmės, pristatomi vaikų su plokščiapėdyste, kineziterapinio tyrimo, gydymo algoritmai ir kineziterapijos principai.

  Bendruomenės sveikata ir gerovė

  Sudarytojos: Aurelija Blaževičienė, Daina Krančiukaitė-Butylkinienė, Lina Spirgienė

  Universitetinis vadovėlis skirtas studijuojantiems šeimos mediciną, bendruomenės slaugą, išplėstinę slaugos praktiką, taip pat šeimos gydytojams, bendruomenės ir išplėstinės slaugos praktikos slaugytojams

  Sveikatos mokslinių tyrimų pradžiamokslis

  Sudarytoja: Rūta Nadišauskienė

  Vadovėlyje aptariami sveikatos mokslinių tyrimų pagrindai: pradedama nuo darbo temos pasirinkimo principų, mokslinio tyrimo tikslo, uždavinių ir hipotezių formulavimo, išdėstomos atskirų tyrimo dalių rašymo rekomendacijos ir mokslo darbo pristatymo ypatumai. Vadovėlis skiriamas visuomenės sveikatos, visų biomedicinos mokslų ikidiplominių ir podiplominių studijų studentams.

  Textbook of Scientific Research in Heath Sciences

  Eglė Bartusevičienė, Arnoldas Bartusevičius, Aurelija Blaževičienė, Antanas Gulbinas, Lina Jaruševičienė, Jūratė Klumbienė, Aušrinė Kontrimienė, Rūta Jolanta Nadišauskienė, Janina Petkevičienė, Skirmantė Sauliūnė, Šarūnas Tarasevičius, Abdonas Tamošiūnas

  University textbook

  Veiklos analitika su Microsoft Excel Power Pivot ir Power BI

  Vigintas ŠAKYS

  Vadovėlis aukštųjų mokyklų absolventams ir studentams Šis vadovėlis paskirtas labai aktualiai informacinių technologijų sričiai – veiklos analitikai. Veiklos analitikos sistemos – tai specialus programinių ir technologinių priemonių komplektas skirtas verslo informacijos analizei. Jį sudaro programiniai duomenų analizės bei vizualizavimo įrankiai bei duomenų saugyklos, suteikiančios galimybę itin sparčiai analizuoti didelius duomenų kiekius, charakterizuojančius visos įmonės ar įmonių grupės veiklą. Vartotojai gali analizuoti ir apibendrintą, ir detalizuotą verslo informaciją įvairiausiais pjūviais. Tai padeda priimti argumentuotus verslo valdymo sprendimus.

  Ši knyga bus naudinga studentams studijuojantiems informacines technologijas.

  Labai svarbu, kad šis vadovėlis taip pat bus labai naudingas tūkstančiams aukštųjų mokyklų absolventų keliant savo kvalifikaciją šioje inovatyvioje IT srityje, kuri dar nebuvo dėstoma jiems studijuojant aukštojoje mokykloje, bet dabar tapo viena svarbiausių kompetencijos sričių ir siekiant karjeros, ir sėkmingam veiklos efektyvumo didinimui bet kurioje įmonėje ar organizacijoje. Knyga parašyta remiantis pagrindiniais didaktiniais principais, turi aiškią loginę struktūrą ir perteikia naujausias mokslines-technologines žinias dalykiškai ir vaizdžiai.
  Sudarytos sąlygos savarankiškoms studijoms naudojant vadovėlyje pateiktus pavyzdžius, pradedant išeities duomenimis ir baigiant gaunamais gausiais rezultatais – interaktyviomis ataskaitomis ir švieslentėmis. Visa medžiaga gausiai iliustruojama spalvotais paveikslais. Naudingi šioms studijos turėtų būti ir parengti savikontrolės klausimai, ir sąvokų rodyklė ir naujausios literatūros šaltinių sąrašas.

  Vaistiniai augalai ir augalinės žaliavos, kaupiančios eterinius aliejus ir kartumynus

  Valdimaras Janulis, Mindaugas Liaudanskas, Arvydas Milašius, Sonata Trumbeckaitė, Lina Raudonė

  Mokomoji knyga skirta besidomintiems vaistiniais augalais, vaistinėmis augalinėmis žaliavomis, jų paruoša, chemine sudėtimi ir panaudojimu medicinos praktikoje. Knygoje pateikiami vaistinių augalų ir vaistinių augalinių žaliavų lotyniški ir lietuviški pavadinimai. Aprašomi pateiktų augalų ir vaistinių augalinių žaliavų morfologiniai požymiai.Augalinių žaliavų rinkimo, džiovinimo ir laikymo ypatumai. Nurodoma vaistinių augalinių žaliavų cheminė sudėtis, pateikiant pagrindinių biologiškai aktyvių junginių formules.

  Knygoje supažindinama su preparatų, gaminamų iš vaistinių augalinių žaliavų, poveikiu ir jų panaudojimu medicinos praktikoje.

  Leidinys gali būti naudingas vaistininkams, gydytojams ir kitiems besidomintiems vaistiniais augalais bei jų panaudojimu medicinoje.

  Kardiologijos pagrindai studentams

  Sudarytojas Remigijus Žaliūnas

  Elektroninė mokymo knyga „Kardiologijos pagrindai studentams“ apima širdies ir kraujagyslių ligų sindrominę diagnostiką, chokardiografijos pagrindus, taip pat apagrindinių širdies ir kraujagyslių ligų diagnostiką bei gydymą. Jis skirtas medicinos specialybės studentų mokymui.