Кількість назв: 129
    e-mail пароль

    Biochemija

    Biochemija

    Antanas Praševičius, Laima Ivanovienė, Natalija Stasiūnienė, Jūratė Burneckienė, Hiliaras Rodovičius

    Vadovėlyje aprašomi šiuolaikinės biochemijos pagrindai, apžvelgiami svarbiausių biologinių struktūrų cheminė sudėtis ir sandara, molekulinio lygio medžiagų ir energijos apykaitos dėsningumai, jų reguliacija. Vadovėlis skirtas mediciną studijuojantiems studentams, tačiau gali būti naudingas ir biologinio profilio studentams, magistrantams, doktorantams, gydytojams, o taip pat visiems, kurių darbui ir praktinei veiklai reikalingos biochemijos žinios.