Кількість назв: 129
  e-mail пароль

  Kitos knygos

  Gydymas CBD kanapių ekstraktais

  Earl Mindell

  Šioje knygoje pateikiama informacija ir patarimai pagrįsti tyrimais ir asmenine bei profesine autorių patirtimi. Šis vadovas nepakeis konsultacijos su sveikatos priežiūros specialistu. Leidėjas ir autorius neatsako už neigiamą poveikį arba pasekmes, atsirandančias vartojant bet kuriuos šioje knygoje aprašomus preparatus arba atliekant procedūras. Visus su sveikata susijusius klausimus turėtų spręsti sveikatos priežiūros specialistas. Išklausyti antrą arba trečią nuomonę yra išminties, o ne bailumo ženklas.

  Autonominė nervų sistema. Fiziologija, pataloginė fiziologija, farmakologija, imunologija.

  Genuvaitė Civinskienė, Lina Malcienė, Giedrė Valdonė Sakalauskienė, Renata Sveikatienė, Brigita Šitkauskienė

  Šis leidinys yra pirmasis vadovėlis lietuvių kalba, kuriame nagrinėjama normalioji ir patologinė autonominės nervų sistemos fziologija, sąveika su imunine sistema, apžvelgiamos autonominę nervų sistemą veikiančios medžiagos. Vadovėlis skirtas visų medicinos, odontologijos, farmacijos ir kitų programų studentams. Autorės tikisi, kad ši medžiaga bus naudinga ir gydytojams. Medicina nuolat kintamas mokslas, pagrįstas moksliniais įrodymais bei klinikine patirtimi, todėl būtina pastoviai ir nuosekliai domėtis mokslinėmis naujovėmis ir atnaujinti savo žinias.

  Medicininės ūminės būklės

  Philippe Furger, Thomas M.Suter

  Knygoje pateikiami naujausi Šveicarijos, Kanados, JAV ir kitų šalių medicininių ūminių būklių diagnozavimo ir gydymo pasiekimai. Detalizuoti diagnozavimo ir gydymo algoritmai bei praktiniai gydytojo veiksmai. Vaistai ir jų naudojimas bei tarpusavio sąveika rekomenduojami įvertinus naujausius šios srities pasiekimus.

  Sklandaus kalbėjimo sutrikimai: teorija ir praktika

  Regina Ivoškuvienė, Vilma Makauskienė

  Vadovėlis Sklandaus kalbėjimo sutrikimai: teorija ir praktika skirtas įvairiems mikčiojimo bei greitakalbystės aspektams aptarti. Jame supažindinama su sklandaus kalbėjimo sutrikimų atsiradimą aiškinančiomis teorijomis, aptariami daugiadimensiai sutrikimo struktūros modeliai, pateikiama išsami mikčiojimo ir greitakalbystės apibūdinimų apžvalga, nurodomi pagrindiniai šių sutrikimų požymiai ir diferencijavimo kriterijai. Daug dėmesio skiriama tarpdisciplininei į šeimą orientuotai praktikai aptarti, išskiriamos svarbiausios logopedų, dirbančių su mikčiojančiais ar greitakalbyste pasižyminčiais asmenimis, kompetencijos. Mikčiojimo įveikimo procesas analizuojamas atsižvelgiant į psichologinius ir socialinius šio sutrikimo aspektus, supažindinama su įvairiomis psichologinės pagalbos ir psichoterapijos kryptimis, aptariami mikčiojančiųjų konsultavimo ypatumai.

  Teismo psichiatrijos ekspertizė

  Konstantinas Daškevičius, Jelena Daškevičienė, Virginija Adomaitienė

  Dabartinės psichiatrijos diagnostikos ir gydymo pasiekimai sudaro sąlygas naujam požiūriui kitaip pažvelgti bei įvertinti situacijas, kuriose, vykdant teisingumą, reikalingos specialios teismo psichiatrijos žinios. Šioje knygoje autoriai daugiausia nagrinėjo tas temas bei problemas, kurios viena vertus yra susijusios su teismo psichiatrijos ekspertizės metodologiniais pagrindais, moraliniais, etiniais dalykais, kita vertus, su klinikiniais diferenciniais diagnostiniais, teisiniais, socialiniais klausimais, nustatant nepakaltinamumo, riboto pakaltinamumo, neveiksnumo, riboto veiksnumo medicininį ir juridinį kriterijus. Šiame leidinyje autoriai analizuoja minėtas problemas de lege lete ir de lege ferenda plotmėje, atsižvelgdami į išaugusį poreikį kuo plačiau taikyti teismo psichiatrijoje pažangiausius psichiatrijos, socialinių mokslų, teisėkūros ir kitus pasiekimus. Šią knygą parengę autoriai tiki, kad tai bus išsamus ir patikimas žinių šaltinis tiek studijuojantiesiems psichiatriją, tiek pradedantiems dirbti teismo psichiatro eksperto darbą. Be to, manome, kad šis leidinys bus naudingas ir teisininkams (teisėjams, prokurorams, ikiteisminio tyrimo pareigūnams, advokatams), socialiniams darbuotojams bei kitų profesijų atstovams, kurie vienaip arba kitaip susiję su teismo psichiatrija (šeimos gydytojams, notarams ir kt.), ir tai palengvins mūsų visų, turinčių labai skirtingas specialybes ir kompetencijos ribas, tarpusavio supratimą bei savo pareigų vykdymą. Šioje knygoje nenagrinėjamas teismo psichiatrijos ekspertizių atlikimas vaikams ir paaugliams. Autorių nuomone, šios ekspertizės turi savo specifiką ir turi būti aptartos atskirame leidinyje.

  Psichikos sutrikimai nėštumo ir pogimdyminiu laikotarpiais

  Vita Danilevičiūtė

  Nėštumo metu ar po gimdymo gali išryškėti arba pasikartoti įvairūs psichikos sutrikimai: depresija, pogimdyminė psichozė, šizofrenija, bipolinis sutrikimas, nerimo sutrikimai, pavyzdžiui, obsesinis-kompulsinis, panikos bei kiti, potrauminio streso sutrikimas, valgymo sutrikimai, psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant psichoaktyviąsias medžiagas [2,3,4,5].

  Seksualinis smurtas. Profesionalaus elgesio taktika

  Sudarytojos: Kristina Jarienė, Rūta Jolanta Nadišauskienė. Autoriai: Virginija Adomaitienė, Robertas Bagdzevičius, Rasa Bubliauskienė, Žana Bumbulienė, Joana Celiešiūtė, Sigitas Chmieliauskas, Ieva Daniūnaitė, Eglė Drejerienė, Viktorija Grigaliūnienė, Edita Gruodytė, Marija Jakubėnienė, Algirdas Jaras, Kristina Jarienė, Vijoleta Jusevičiūtė, Rimantas Kėvalas, Vesta Kučinskienė, Arūnas Meška, Auksė Mickienė, Meilė Minkauskienė, Rūta Jolanta Nadišauskienė, Neringa Palionienė, Romas Raudys, Marijus Šalčius, Jonas Šurkus

  Ši knyga yra pirmas vadovėlis lietuvių kalba, skirtas visų specialybių gydytojams, rezidentams, studentams, slaugytojams, NVO atstovams, teisininkams, medicinos psichologams, socialiniams darbuotojams, visuomenės sveikatos ir kitiems sveikatos sektoriuje dirbantiems specialistams. Jame aptariami pagrindiniai nusikalstamų veikų žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui teisiniai nuostatai, sveikatos priežiūros įstaigos personalo veiksmai, susidūrus su seksualinio smurto nukentėjusiaisiais, bendravimo su seksualinio smurto nukentėjusiaisiais principai, dokumentacijos pildymo savitumai, sužalojimų vertinimas, lytiškai plintančių infekcijų tyrimo algoritmas ir profilaktinis jų gydymas, pateikiama informacija gydytojui ir nukentėjusiajam apie tolesnį tyrimo bei stebėsenos planą. Vadovėlyje pateiktą medžiagą įsisavinti ir suvokti padės paveikslai, lentelės, atmintinės, algoritmai, nuotraukos, saviruošos klausimai. Vadovėlis parengtas vadovaujantis „Seksualinio smurto moteriškos lyties aukos tyrimo metodika“ (www.sam.lrv.lt).

  Paveikslėlių, skirtų atpažinti sutrikusį spalvos suvokimą, rinkinys

  SHINOBU I SHIHARA M. D., Dr. Med. Sc.

  Šis paveikslėlių rinkinys sudarytas taip, kad galėtų būti naudojamas kaip testas, norint greitai ir tiksliai atpažinti įgimtą sutrikusį spalvos suvokimą – daltonizmą. Daltonizmas – įgimtas spalvinės regos sutrikimas, spalvinio matymo yda, aklumas spalvoms, dažniausiai raudonai spalvai. Pasitaiko daugiausia vyrams, perduodamas paveldėjimo keliu. Yda susijusi su tinklainės receptorių (kūgelių) nevisavertiškumu. Sutrikimas pavadintas Džono Daltono (1766-1844), turėjusio šią ydą ir 1794 m. ją aprašiusio, vardu.

  Žarnyno stomų suformavimas

  Jurgita Gulbinienė, Žilvinas Saladžinskas, Algimantas Tamelis, Dainius Pavalkis

  Žarnyno stomos yra plonosios ar storosios žarnos atvėrimas į išorę. Jau penktajame amžiuje prieš Kristų Celsus aprašė plonosios žarnos penetraciją per sužalotą pilvo sieną, kuri pasibaigė neužgijusia eneterine fistule. L. Heisteris fiksuodavo sužalotą žarną prie pilvo žaizdos, taip išvengta žarnų turinio patekimo į pilvaplėvės ertmę (1718). M Littre 1732 m. kūdikiui, kuriam buvo anus atrezija, po mirties atliko tyrimą ir suformavo kolostomą. Šį metodą vėliau siūlė taikyti gimusiems, turintiems šią patologiją. Pirmąją sėkmingą kolostomą 1756 m. atliko chirurgas Williamas Cheseldenas 73 metų pacientei Margaretei White dėl įstrigusios bambinės išvaržos. Jai buvo suformuota transverzostoma. Kolostomos sėkmingai pradėtos daryti 19 a. viduryje. Ileostomos pradėtos daryti žymiai vėliau, nes, to meto chirurgų nuomone, plonosios žarnos pažeidimas pavojingas pacientui.

  Širdies nepakankamumas

  Aldona Vitalija Baltrėnaitė Raimonda Verseckaitė

  Širdies nepakankamumas (ŠN) yra klinikinis sindromas, sukeliamas miokardo pakenkimo, kurį iki 70 proc. atvejų sąlygoja išeminė širdies liga (IŠL). Tai klinikinė būklė, kurios metu dėl širdies ligos sumažėja minutinis širdies tūris, padidėja spaudimas venose ir kurią lydi homeostazės sutrikimai miokardo ląstelėse bei ankstyva jų mirtis .

  Augalinės mitybos vadovas

  Kayli Dice, Susan engas

  Sibiras vaiko akimis

  Dainora Urbonienė

  Ilgai nesiryžau rašyti apie šeimos tremtį. 1989 ir 1991 m. kraštotyrininkų paprašyta šiek tiek parašė mama, jos prisiminimai buvo publikuoti Panevėžio rajono spaudoje. Apie gyvenimą Sibire daug kalbėjomes namuose. Užsirašinejau, pati stengiausi prisiminti patirtą siaubą, bet knygos nerašiau, buvo tik pabandymas aprašyti vieną kitą epizodą iš mūsų tremties. Kartą, šaltą žiemos vakarą važiuodama autobusu, pasižiurejau į saulę ir staiga labai ryškiai prisiminiau tokį pat vaizdą Sibiro miškuose, kai mus rogėmis veže i nuolatinę tremties vietą. Ir tada leidosi raudona saulė. Ant mano kelių sedėjo pusantrų metų broliukas, o už rogių per pusnynus sunkiai klampojo mama. Vienu metu man pasirodė, kad šis kelias niekada nesibaigs...

  Ikioperacinės anemijos diagnostikos ir gydymo rekomendacijos

  Jūratė Gudaitytė, Rolandas Gerbutavičius,Diana Remeikienė, Arūnas Gelmanas, Andrius Macas, Rūta Dambrauskienė, Elona Juozaitytė, Leonas Valius,Alfredas Smailys, Algimantas Tamelis

  Leidinys skirtas įvairių specialybių gydytojams rezidentams, tobulinimosi kursų klausytojams, gydytojams praktikams, ruošiantiems pacientą operacijai.

  Apdailininkų mokymas

  Vyr profesijos mokytoja Asta Grikšienė, Vyr profesijos mokytoja Ina Liniova, Statybos darbų mokytoja metodininkė Genovaitė Riabčukienė, Mokytoja metodininkė Danguolė Olbutienė.

  Apdailininkų mokymo medžiaga (konspektas) skirta apdailininko specialybės mokinių su sutrikusiu intelektu, kompleksine negalia mokymui bei mokymuisi. Mokymo ir mokymosi medžiaga pagal mokymo programą, kas svarbu integruojant specialiųjų poreikių asmenis į visuomenę, mokant apdailininko specialybės, suteikiant kvalifikaciją.

  Krikščioniškoji demokratija – paprastai ir nenuobodžiai

  Egidijus Vareikis

  Ši knygelė apie krikščioniškąją demokratiją – visai ne mokslinis, ne akademinis ir ne kokios nors partijos programinis veikalas. Prieš kurį laiką, diskutuodamas su draugais ir oponentais apie įvairias politines sroves ir gindamas diskusijose krikščioniškosios demokratijos idėjas, patyriau, kad draugams, oponentams ir šiaip besidomintiems politika šiandien stinga paprasto ir kartu suprantamo paaiškinimo, kas yra ta krikščioniškoji demokratija, kokia ji buvo ir kokia bus, ar bent jau galėtų būti. Politikai dažnai kalba pernelyg konjunktūriškai, akademikai – sunkiai suprantamai, žiniasklaida ieško dažniausiai praktinės veiklos pasekmių...Tad ėmiausi rašyti paprastą ir (tikiuosi) nenuobodų tekstą, kuris supažindina skaitytoją su jau ne kartą minėtu politikos objektu. Vengiau imtis labai asmeninių vertinimų, visa tai palikdamas pačių skaitytojų teismui. Akivaizdu, kad šiandien jau laikas atsisakyti kelis šimtmečius gyvuojančių ideologinių terminų, arba jiems suteikti kitokį turinį. Akivaizdu, kad klasikinės politinės ideologijos jau nebeatitinka tų bruožų, kuriais buvo kažkada apibrėžtos, galiausiai visuomenės politiniai ir socialiniai poreikiai skiriasi nuo tų laikų, kai gyveno politinių ideologijų kūrimo klasikai.