Кількість назв: 129
  e-mail пароль

  Onkologija

  Onkoginekologija

  Sudarytoja prof. Rūta Jolanta Nadišauskienė

  Penktoji KMU "Ginekologijos ir akušerijos" vadovėlio dalis skirta tiems onkoginekologijos klausimams, kurie, mūsų nuomone, yra svarbūs sveikatos priežiūros specialistams, dirbantiems pirminėje sveikatos priežiūros grandyje, bendrosios praktikos akušeriais ginekologais. Manome, jog kiekvienas gydytojas ar slaugytoja, ypač dirbantys moters sveikatos priežiūros srityje, turi išmanyti vėžio biologijos, genetikos ir karcinogenezės ypatybes bei pacienčių, sergančių onkoginekologinėmis ligomis, bendruosius tyrimo principus, mokėti įvertinti šių ligonių psichinę būseną, žinoti bendravimo su sergančiaisiais šia liga principus. Labai svarbios atskirų lokalizacijų vėžio diagnostikos, gydymo bei prevencijos ypatybės, tačiau ne mažiau svarbu išmanyti skausmo malšinimo ir paliatyviojos pacienčių, sergančių onkoginekologinėmis ligomis, gydymo principus.

  Onkologija ir hematologija

  Sudaryt. Elona Juozaitytė.

  Vadovėlyje „Onkologija ir hematologija“ rašoma apie dažniausiai pasitaikančias onkologines ir hematologines ligas, jų laboratorinės, radiologinės diagnostikos ir gydymo savitumus. Autoriai pateikia šiuolaikinį požiūrį į pagrindinius onkologinių ligų gydymo metodus, molekulinių tyrimų galimybes ir mokslo pasiekimų integraciją į klinikinę praktiką. Išsamiai nagrinėjamos bendrosios ir klinikinės hematologijos problemos, diagnostikos naujovės, skubios klinikinės situacijos, nurodomi jų sprendimo būdai. Šis vadovėlis skirtas onkologijos ir hematologijos modulį studijuojantiems medicinos studentams ir visiškai atitinka šios studijų programos aprašo turinį. Studentai šiame vadovėlyje ras visavertę onkologijos ir hematologijos studijoms reikalingą informaciją ir turės galimybę pasitikrinti žinias atsakydami į kontrolinio testo klausimus, analizuodami klinikines situacijas. Vystant probleminio studentų mokymo modelį, vadovėlio autoriai stengėsi akcentuoti studijuojančiųjų dėmesį į aktualiausią informaciją, išskirdami ją atskirame skirsnyje „Būtina įsidėmėti“. Tai pirmasis vadovėlis Lietuvoje, nuodugniai nagrinėjantis hematologines ligas, todėl gali būti naudingas ne tik medicinos specialybės studentams, bet ir įvairių specialybių gydytojams.