Кількість назв: 129
    e-mail пароль

    Veterinarija

    Pašarai. Tradiciniai ir ekolkogiški

    Heinz Jeroch, Vytautas Pilipavičius , Sabina Mikulionienė, Olaf Steinhöfel, Paulius Matusevičius

    Mokomoji knyga „Pašarai – tradiciniai ir ekologiški“ paruošta bendradarbiaujant Lietuvos ir Vokietijos mokslininkams. Tai pirmasis leidinys parengtas trimis kalbomis: lietuvių, anglų ir vokiečių. Idėja parengti knygą keliomis kalbomis svarbi dviem aspektais: pirma – internacionalizuojant pašarininkystės studijas Lietuvos universitetuose; antra – dar lig šiol Lietuvoje nėra pilnai standartizuotos pašarininkystės terminologijos. Tokios konstrukcijos knyga svarbi ne tik studijuojantiems Lietuvoje pašarininkystės mokslus užsieniečiams, bet ir verslo žmonėms, prekiaujantiems pašarais, bei kontroliuojančių pašarų kokybę institucijų darbuotojams, vertinantiems terminus pateiktuose įvairių valstybių dokumentuose.