Кількість назв: 123
  e-mail пароль

  Vidaus ligos

  REUMATINĖS LIGOS

  Asta Baranauskaitė, Vaida Didžiariekienė, Egidijus Eviltis, Gražina Labanauskaitė–Šliumbienė, Nijolė Misiūnienė, Eleonora Norkuvienė, Mykolas Petraitis, Margarita Pileckytė, Jurgita Sabaliauskienė, Daiva Urbonienė, Astra Vitkauskienė

  Šis vadovėlis skirtas svarbios vidaus ligų srities – reumatologijos studijoms. Reumatinės ligos dažnėja, jomis suserga vis jaunesnio amžiaus pacientai, sparčiai kinta šių ligų samprata, tikslinami patogeneziniai mechanizmai, sukuriami nauji diagnostikos ir gydymo metodai, didėja gydymo galimybės. Reumatologijos studijos darosi vis sudėtingesnės. Studentams prieinami įvairūs savarankiškos žinių paieškos būdai, tačiau, norint susiorientuoti informacijos jūroje, užpildyti žinių ir supratimo spragas labai svarbu turėti tinkamai parengtus vadovėlius. Šiame vadovėlyje pateikiami naujausis mokslo ir praktikos pasiekimai, kurie padeda studentui skirti esminius dalykus, neperkrauti faktais, nes jų interpretacija nuolat kinta. Vadovėlį parengė patyrę reumatologijos, radiologijos ir laboratorinės medicinos dėstytojai. Jis skirtas medicinos fakulteto studentams, studijuojantiems reumatologijos pagrindus ketvirtame kurse, ir bus naudingas mokantis tirti reumatine liga sergantį pacientą, įvertinti rastus pokyčius ir parinkti tinkamą gydymą.

  VIDAUS LIGŲ DIAGNOSTIKOS PAGRINDAI

  Albinas Naudžiūnas, Saulius Sadauskas, Alvydas Unikauskas, Palmira Leišytė, Leonas Valius, Eglė Kalinauskienė, Edita Mašanauskienė

  Gyvenimas ir medicinos mokslas nenumaldomai žengia į priekį. Praėjo daugiau kaip septyniolika metų nuo vadovėlio išleidimo. Atsirado naujų diagnostikos metodų, kinta požiūris į studijų metodiką. Vakarų Europos ir Šiaurės Amerikos valstybėse vadovėliai atnaujinami mažiausiai kas penkeri metai. Vakarų valstybių universitetai kas keleri metai išleidžia vadovėlius „Clinical examination“ („Klinikinis tyrimas“), aprašančius ne tik vidaus ligų tyrimus, bet ir nervų sistemos, pediatrijos, akušerijos ir ginekologijos tyrimų pagrindus. Lietuvos sveikatos mokslų universitete kol kas nėra galimybių vieno semestro metu išdėstyti visų specialybių tyrimų metodikos. Autoriai tikisi, jog šis vadovėlis padės studentams ir gydytojams geriau suvokti vidaus ligų diagnostikos pagrindus. Leidinys nepretenduoja į absoliučią tiesą, bus nuolat tobulinamas ir atnaujinamas. Autoriai iš anksto dėkingi skaitytojams už pareikštas pastabas. Vadovėlis rekomenduojamas medicinos, odontologijos, farmacijos, slaugos ir visuomenės sveikatos fakultetų studentams ir įvairių specialybių gydytojams.

  Ūminis skausmas ir jo malšinimas

  Irena Marchertienė, Andrius Macas, Arūnas Gelmanas, Zenonas Dulevičius

  Knyga „Ūminis skausmas ir jo malšinimas“ skirta medicinos studentams, anesteziologijos ir reanimatologijos specialybės rezidentams. Joje aprašoma bendrinių ir vietinių anestetikų klinikinė farmakologija, ligonio parengimas operacijai ir anestezijai, bendrinės ir regioninės anestezijos metodai, ligonio stebėjimo metodai, ūminio pooperacinio ir lėtinio skausmo malšinimo principai.

  Lietuvos vaikų ir suaugusiųjų astmos diagnostikos ir gydymo sutarimas

  R. Sakalauskas (redaktorius), A. Bagdonas, A. Blažienė, J. Bojarskas, E. Danila ir kt.

  Knygoje aprašyti astmai būdingi požymiai, atsmos tyrimai, gydymo ypatumai. Leidinys skirtas suaugusiųjų ir vaikų pulmonologams, alergologams, klinikiniams imunologams, vidaus ligų ir šeimos gydytojams, gydytojams rezidentams.

  EKG analizė

  Doc. Aldona Baltrėnaitė

  EKG pavyzdžių ir komentarų.

  Arterinė hipertenzija. Praktinės rekomendacijos

  parengė Raimonda Verseckaitė

  Mini knygutė parengta pagal Europos kardiologų ir hipertenzijos draugijų gaires (2007 m.). Arterinės hipertenzijos nepakankamumo klasifikacija, klinika, diagnostika, AKS matavimas ir AH gydymo tikslai.

  Skubioji pagalba šeimos gydytojo darbe

  A. V. Baltrėnaitė, D. Masiulienė

  Šiame leidinyje glaustai aptariami apsinuodijimai, ūminiai sveikatos sutrikimai, su kuriais šeimos gydytojui tenka susidurti kasdienėje praktikoje. Trumpai primenami pirmos reanimacinės pagalbos principai nelaimingų atsitikimų atvejais. Pateikiami duomenys, padėsiantys atpažinti pagrindinius ūminius sveikatos sutrikimus, juos lemiančias priežastis bei svarbiausius gydymo aspektus.

  Prieširdžių virpėjimo diagnostika ir gydymas

  Aldona Baltrėnienė

  Prieširdžių virpėjimo priežastys, klasifikacija, diagnostika, komplikacijos ir gydymas

  Praktinis ligonio tyrimas pagal sindromą

  A. Naudžiūnas, E. Kalinauskienė, A. Bernotienė, D. Rekienė

  Mokomoji metodinė medžiaga MF III k. studentams

  Cukrinis diabetas

  Leonas Valius

  Gydymas insulinu, savikontrolė, mityba, fizinis aktyvumas, diabeto mokymas

  Reumatologijos pagrindai

  A. Baranauskaite, E. Eviltis, G. Labanauskaite-Šliumbiene, N. Misiuniene, E. Norkuviene, M. Petraitis, M. Pileckyte, V. Tamulaitiene, J. Sabaliauskiene

  Vadovėlis skirtas svarbios vidaus ligų srities – reumatologijos studijoms. Reumatinės ligos dažnėja, jomis suserga vis jaunesnio amžiaus pacientai, daug problemų sukelia vienos sunkiausių – sisteminės reumatinės autoimuninės ligos. Studijuojantieji vidaus ligas vadovėlyje ras pakankamai žinių apie ligonių tyrimo būdus, dažniausiai kasdienėje gydytojo praktikoje pasitaikančias reumatines skeleto-raumenų ligas. Gerai parengta knyga padės suprasti reumatologijos pagrindus, bus naudinga mokantis tirti reumatine liga sergantį pacientą, įvertinti rastus pokyčius ir parinkti tinkamą gydymą.

  Vidaus ligų pagrindai

  Laima Jankauskienė, Albinas Naudžiūnas, Eglė Kalinauskienė, Leonas Valius

  Šiame leidinyje nenagrinėjamos konkrečios ligos, o glaustai pateikiama bendroji diagnostika, pacientų tyrimo metodika ir semiotika. Vadovėlis rekomenduojamas medicinos, odontologijos, farmacijos ir visuomenės slaugos fakultetų studentams ir įvairių specialybių gydytojams.