Viso knygų: 143
  el. paštaskodas

  Naujienos

  Nevaisingumo diagnostikos ir gydymo metodika

  Vytautas Klimas, Eglė Drejerienė, Rimantas Gricius, Andrė Amšiejienė, Rolandas Žiobakas, Raminta Baušytė, Evelina Sabaitytė

  LSMU Kalbų ir edukacijos katedros istorijos iki 2021 m. apybraiža

  Raimonda Brunevičiūtė

  2021 m. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Kalbų ir edukacijos katedra mini savo veiklos 70-metį, o skaičiuojant nuo Lietuvos veterinarijos akademijos (LVA) pirmųjų – rusų ir vokiečių – kalbų dėstymo pradžios netgi 75-metį. Todėl kilo mintis surinkti ir paskelbti ne tik dabar Katedroje dirbančių, bet ir buvusių darbuotojų prisiminimus.

  Bendrosios anesteziologijos pagrindai

  Diana BILSKIENĖ, Jūratė GUDAITYTĖ, Aurika KARBONSKIENĖ, Andrius MACAS, Irena Agnietė MARCHERTIENĖ, Kęstutis RIMAITIS, Danguolė Česlava RUGYTĖ, Ramūnas TAMOŠIŪNAS

  Anesteziologijos, kaip sudėtinės periopera­ cinės medicinos dalies, žinios yra būtinos visiems, studijuojantiems mediciną ir gretu­ tines specialybes. Iki šiol pagrindinė lietuviška literatūra šioms studijoms yra LSMU MA MF Anesteziologijos klinikos autorių kolek­tyvo parengtas vadovėlis „Ūminis skausmas ir jo malšinimas“. Jame studentai randa visą pagrindinę studijų medžiagą, tačiau, norint studijuoti kiek plačiau, pasigendame leidinių lietuvių kalba. Autorių kolektyvo (visi autoriai yra savo srities ekspertai ir patyrę dėstytojai) parengtas vadovėlis „Bendrosios anestezio­ logijos pagrindai“ užpildo šią nišą. Vadovėlį sudaro 18 skyrių, jo struktūra yra tradicinė ir patogi anesteziologijos studijoms. Medžiaga pradedama dėstyti nuo trumpos anesteziologijos istorijos apžvalgos (pasaulyje ir Lietuvoje), tęsiama organizmo atsako į operacinę traumą nagrinėjimu, aptariami anesteziologinės farmakologijos, paciento stebėsenos, kvėpavimo takų valdymo, perioperacinės skysčių terapijos klausimai. Toliau dėmesys skiriamas prakti­niams anesteziologinės pagalbos aspektams – pačiam anestezijos atlikimui ir poanestetinei priežiūrai. Atskiri skyriai aptaria regioninę anesteziją ir skausmo gydymą po operacijos.
  Vadovėlio skaitytojai jame ras nesenstančias bazines žinias, būtinas anesteziologijos prak­tikai. Pagal dėstomos medžiagos apimtį knyga bus naudinga medicinos studentams, taip pat ir anesteziologijos reanimatologijos gydyto­ jams rezidentams. Vertingos informacijos joje galės rasti ir gydytojai anesteziologai reanima­tologai, chirurginių specialybių gydytojai bei gydytojai rezidentai.

  Veiklos analitikos praktikumas us Microsoft Excel Power Pivot ir Power BI

  Vigintas Šakys

  Kam skirtas šis leidinys?
   Įmonių vadovams
  Įmonių vadovai turi žinoti, kas yra veiklos analitika (VA) ir kokias funkcijas ji atlieka arba gali atlikti. Be to, VA turėtų arba galėtų pateikti jiems specialiai parengtas interaktyvias ataskaitas – švieslentes apie įmonės „sveikatą“.
   Verslo ir finansų analitikams
  Pastaruoju metu keičiasi šiems specialistams skirti pagrindiniai veiklos uždaviniai – jie turi išanalizuoti didelės apimties duomenų, saugomų įmonės informacinėse sistemose (IS), informaciją ir parengti įmonės vadovams, kurie priima sprendimus, interaktyvias ir informatyvias ataskaitas. Veiklos analitikos metodologija įgalina greitai, praktiškai, realiu laiku atrasti ir suinteresuotiesiems asmenims vaizdžiai pateikti su įmonės valdymu susijusią svarbiausią apibendrintą kritinę informaciją ir ją interaktyviai detalizuoti norima kryptimi, kol bus rasti efektyvūs sprendimai, kaip pagerinti įmonės veiklą.
   Visų tipų ir rangų vadybininkams, padalinių vadovams ir specialistams, atsakingiems už tam tikrą dalykinę sritį
  Šiems specialistams rengiant sprendimus kasdien reikalinga labai įvairi informacija apie įmonės veiklą, o IS sudaromose ataskaitose dažnai tokios nėra. Čia vėl galėtų būti naudingos VA priemonėmis kuriamos interaktyvios švieslentės, kurias, kelis kartus paspaudus pelės klavišą, galima detalizuoti, keisti analizuojamus rodiklius, naudotis labai gausiomis vizualizavimo galimybėmis.
   Informacinių technologijų (IT) profesionalams – IS administratoriams ir programuotojams
  Kasdien IS padalinys arba atsakingi už įmonės IS priežiūrą specialistai sulaukia prašymų pateikti informaciją, kurią galima rasti IS duomenų bazėje. Kad ją rastų, apskaičiuotų ir pateiktų ataskaitose, IS administratoriai ir programuotojai sugaišta daug laiko. Jų darbas gerokai palengvėtų, jei įmonė naudotų VA programines priemones.
   Universitetų ir kolegijų studentams, aukštesniųjų klasių moksleiviams
  Vis daugiau įdomių ir didelės apimties duomenų apie bet kurią dalykinę sritį galima rasti internete. Labai nesunku atsisiųsti juos į savo kompiuterį ir, naudojant VA programinę įrangą, parengti įdomias, vaizdžias ir vertingas bet kurio studijuojamo dalyko studijas. Šios žinios pravers ir gilinantis į labai įvairias prasmingo laisvalaikio sritis. Išradingesni studentai galės jas pritaikyti savo pirmojoje darbovietėje.

  Slaugytojo padėjėjo darbo pagrindai

  Alina Vaškelytė, Marija Žeruolienė, Audronė Masaitienė, Vitalija Neverauskė, Povilas Šeštokas, Rūta Žigutienė

  Ši mokomoji knyga skirta slaugytojo padėjėjo specialybės mokiniams. Slaugytojo padėjėjas
  teikia paslaugas slaugos ligoninėse, socialinės rūpybos centro globos ir rūpybos skyriuose, senelių namuose, pensionuose, reabilitacijos įstaigose, gali slaugyti nedarbingus, vienišus neįgaliuosius, pagyvenusio amžiaus žmones, globoti juos namuose. Slaugytojo padėjėjas padeda namų ruošoje, parenka ir patiekia maistą, teikia kitas paslaugas slaugomam klientui, pvz., tvarko jo patalynę, padeda atlikti higieną, apsirengti, atlieka skirtas slaugymo procedūras pagal profesinę kompetenciją.

  НАРУШЕНИЯ ПЛАВНОЙ РЕЧИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

  Вильма Макаускиене, Регина Ивошкувиене

  Akušerija. I dalis

  Sud. prof. Rūta Jolanta Nadišauskienė

  Universitetinės akušerijos ir ginekologijos šimtmečiui Kaune atminti.