Viso knygų: 146
  el. paštaskodas
  1.2. Trumpa istorija
  1.3. Negalumas, jo priežastys, profilakt
  1.4. Medicininės, socialinės ir ekonomin
  1.5. Reabilitacijos principai, priemonės
  1.6. Reabilitacijos organizavimas ir strategija
  1.7. Bendravimas reabilitacijoje
  1.8. Etinės reabilitacijos problemos
  2. Funkcinės būklės įvertinimas reabilitacijoje
  2.1. Žmogaus fiziologinės ir psichologinės apsigynimo reakcijos
  2.2. Biopsichosocialinių funkcijų įvertinimas
  2.3. Klinikinės būklės įvertinimas
  2.4. Specialiosios būklės įvertinimas
  2.5. Tarptautinė funkcionavimo, negalumo ir sveikatos klasifikacija
  3. Medicininės reabilitacijos metodai
  3.1. Režimas
  3.2. Mityba
  3.3. Gydymas vaistais
  3.4. Psichologinė reabilitacija
  3.5. Kineziterapija
  3.5.1. Kineziterapijos paradigma ir kineziterapijos plano sudarymas
  3.5.2. Kineziterapijos metodai ir priemonės
  3.5.3. Kineziterapijos formos
  3.5.4. Fizinio krūvio dozavimas ir procedūrų atlikimo metodai
  3.5.5. Procedūrų medicininė kontrolė
  3.5.6. Darbo terapija
  3.5.7. Gydomasis masažas
  3.5.8. Manipuliacinė (manualinė) terapija
  3.5.9. Mechanoterapija
  3.5.10. Trakcinė terapija
  3.5.11. Vibracinė terapija
  3.6. Ergoterapija
  3.7. Fizikinių veiksnių ir natūralių gamtos veiksnių taikymas
  3.8. Natūralūs gamtiniai veiksniai
  3.9. Alternatyvi ir papildoma medicina reabilitacijoje
  3.9.1. Alternatyvios medicinos sistemos
  3.9.2. Intervencijos į psichiką ir kūną
  3.9.3. Biologinio poveikio terapija
  3.9.4. Manipuliaciniai metodai
  3.9.5. Energijos terapija
  3.10. Grįžtamasis ryšys reabilitacijoje
  3.11. Integruota terapija
  4. Imobilizacija ir jos pasekmės
  5. Pragulos ir jų prevencija
  5.1. Odos sandara ir funkcijos
  5.2. Pragulų atsiradimo priežastys
  5.3. Komplikacijos
  5.4. Paciento ištyrimas
  5.5. Konservatyvus pragulų gydymas
  5.6. Pragulų profilaktikos priemonės
  5.7. Pragulų gydymas fizikiniais veiksniais
  5.8. Pragulų profilaktika
  6. Skausmo problema reabilitacijoje
  7. Sergančių vaikų reabilitacija ir abilitacija
  7.1. Paciento ištyrimas
  7.2. Sensorinė integracija ir jos sutrikimai
  8. Geriatrinių ligonių reabilitacija
  8.1. Pagrindiniai senėjančių organų struktūriniai bei funkciniai pokyčiai
  8.2. Gyvenimo pilnatvė
  8.3. Reabilitacija
  8.3.1. Psichologinė reabilitacija
  8.3.2. Slauga
  8.3.3. Traumų profilaktika
  8.3.4. Kineziterapija
  8.3.5. Fizioterapija
  8.3.6. Mityba
  8.3.7. Gydymas vaistais
  8.3.8. Gydymas deguonimi
  8.3.9. Socialinė reabilitacija
  9. Neįgalių moterų reabilitacijos savitumai
  10. Sportininkų reabilitacija
  10.1. Sportininkų mityba
  10.1.1. Pusiausvyros tarp gautos ir sunaudotos energijos palaikymas
  10.1.2. Maistinių medžiagų subalansuotumas
  10.2. Sportininkų psichologinis rengimas
  10.3. Neįgaliųjų sportininkų medicininė priežiūra
  11. Negalumo ir darbingumo įvertinimas
  11.1. Negalumo lygio nustatymas
  11.2. Negalumo lygio nustatymo procedūra
  11.3. Darbingumo lygio nustatymas
  11.4. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymas
  11.5. Neįgaliųjų specialiųjų poreikių nustatymas
  12. Socialinė reabilitacija
  13. Profesinė reabilitacija
  14. Techninės reabilitacijos priemonės ir aplinkos pritaikymas
  14.1. Techninės reabilitacijos priemonės
  14.2. Aplinkos pritaikymas
  15. Paliatyvioji medicina reabilitacijoje
  16. Reabilitacijos programos modulių koncepcija
  17. Savikontrolės klausimų teisingi atsakymai
  18. Priedai
  1 priedas. LIETUVOS RESPUBLIKOS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS ĮSTATYMAS
  2 priedas. LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO (ANTIRECIDYVINIO) GYDYMO ORGANIZAVIMO
  3 priedas. Tipinė individuali neįgalaus asmens reabilitacijos programa
  4 priedas. Tipinė miesto (rajono) neįgaliųjų medicininės, profesinės, socialinės reabilitacijos programa
  5 priedas. Barthel indeksas
  6 priedas. Funkcinio nepriklausomumo testas (FNT)
  7 priedas. Funkcinis judėjimo testas (Keitel W.)
  8 priedas. Trumpas proto būklės vertinimo testas
  9 priedas. Karnovskio indeksas
  10 priedas. Kasdienės veiklos vertinimo testas
  11 priedas. Dietų klasifikacija ir mitybos principai
  12 priedas. Siuntimas į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
  13 priedas. Stambiosios motorikosfunkcinė klasifikacija
  14 priedas. Hammersmith funkcinė judesių skalė
  15 priedas. Lietimo sutrikimų vertinimo testas
  16 priedas. Mokymosi ir elgsenos vertinimo klausimynas
  17 priedas. Reakcijų į lietimo dirgiklius ir elgesio vertinimo skalė

  Reabilitacijos pagrindai