Viso knygų: 143
  el. paštaskodas
  Sąvokų žodynėlis
  ĮVADAS
  1. SKLANDAUS KALBĖJIMO SAMPRATA
  1.1. Sklandaus kalbėjimo procesas
  1.2. Sklandaus kalbėjimo sutrikimai
  2. MIKČIOJIMO APIBŪDINIMAS
  2.1. Mikčiojimo apibūdinimų apžvalga
  2.2. Daugiadimensiai mikčiojimo struktūros modeliai
  2.3. Mikčiojimo paplitimas
  3. MIKČIOJIMO ATSIRADIMĄ AIŠKINANČIOS TEORIJOS
  3.1. Teorijų patikimumo kriterijai
  3.2. Psichologinės mikčiojimo atsiradimo teorijos
  3.3. Mikčiojimo, kaip išmokto elgesio, teorija
  3.4. Reikalavimų ir gebėjimų neatitikimo teorija
  3.5. Psicholingvistinė mikčiojimo atsiradimo teorija
  3.6. Genetinė mikčiojimo aiškinimo teorija
  3.7. Motorinės diskoordinacijos teorija
  3.8. Atipinio smegenų dominavimo teorija
  4. MIKČIOJIMO PRIEŽASTYS IR POŽYMIAI
  4.1. Mikčiojimo atsiradimo priežastys
  4.2. Mikčiojimo požymių klasifikacija
  4.2.1. Ikimokyklinio amžiaus vaikų mikčiojimo požymiai
  4.2.2. Savaime praeinantis mikčiojimas
  4.2.3. Mokinių ir suaugusiųjų mikčiojimo požymiai
  4.3. Mikčiojimo eigos stadijos
  4.4. Mikčiojimą skatinantys ir lengvinantys veiksniai
  5. TARPDISCIPLININĖS Į ŠEIMĄ ORIENTUOTOS PAGALBOS TEORINIAI ASPEKTAI
  5.1. Tarpdisciplininės praktikos samprata
  5.2. Specialistų komandos kompetencijos
  5.3. Sisteminis požiūris į šeimą
  5.4. Į šeimą orientuotos pagalbos bruožai
  5.5. Logopedų kompetencijos
  5.6. Teoriniai pagalbos mikčiojantiesiems principai
  6. PSICHOLOGINĖS PAGALBOS KRYPTYS
  6.1. Konsultavimo samprata ir būdai
  6.2. Psichoterapija ir psichologinis konsultavimas
  6.2.1. Mikčiojančiųjų konsultavimo ypatumai
  6.2.2. Kognityvinė elgesio terapija
  6.2.3. Asmeninių konstruktų terapija
  6.2.4. Egzistencinė psichoterapija
  6.2.5. Trumpalaikė į sprendimus orientuota terapija
  6.2.6. Neurolingvistinis programavimas
  7. MIKČIOJIMO ĮVERTINIMO PROCESAS
  7.1. Ikimokyklinio amžiaus vaikų mikčiojimo įvertinimas
  7.1.1. Fiziologinės iteracijos ir mikčiojimo diferencijavimas
  7.1.2. Mikčiojimo laipsnių nustatymas
  7.1.3. Įvertinimo išvados ir rekomendacijos tėvams
  7.2. Mokinių ir suaugusiųjų mikčiojimo įvertinimas
  7.2.1. Kalbėjimo analizė ir užsikirtimų pobūdžio vertinimas
  7.2.2. Emocijų ir požiūrio į mikčiojimą įvertinimas
  8. LOGOPEDINĖS PAGALBOS MIKČIOJANTIEMS ASMENIMS KRYPTYS
  8.1. Tiesioginiai ir netiesioginiai logopedinės pagalbos būdai
  8.2. Mikčiojimo įveikimo programų klasifikacija
  8.3. Pagalbos mikčiojantiesiems aptarimas
  9. IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ MIKČIOJIMO ĮVEIKIMAS
  9.1. Ikimokyklinio amžiaus mikčiojančių vaikų apibūdinimas
  9.2. Logopedinės pagalbos modeliai
  9.2.1. Logopedinės ritmikos, atsipalaidavimo ir kvėpavimo mokymas
  9.2.2. Kalbos komunikacinės funkcijos ugdymo metodas
  9.2.3. Kalbėjimo tempo sulėtinimo programa
  9.2.4. Netiesioginė sklandaus kalbėjimo ugdymo programa
  9.2.5. Tėvų ir vaiko interakcijos metodas
  9.2.6. Lidkombo programa
  9.2.7. Į vaiką orientuota žaidimų terapija
  10. MOKINIŲ MIKČIOJIMO ĮVEIKIMO STRATEGIJOS
  10.1. Mikčiojimo valdymo ir sklandaus kalbėjimo ugdymo metodai
  10.2. Darbo su mikčiojančiais mokiniais nuoseklumas
  10.3. Sklandaus kalbėjimo mokymo etapai
  10.4. Logopedinės pagalbos mikčiojantiems mokiniams programos
  10.4.1. Kompleksinė mikčiojimo įveikimo programa
  10.4.2. Sklandaus kalbėjimo taisyklių programa
  10.5. Emocinių reakcijų ir požiūrio keitimas
  10.6. Patyčios ir erzinimas
  11. PAGALBOS SUAUGUSIEMS MIKČIOJANTIESIEMS STRATEGIJOS
  11.1. Pagalbos kryptys
  11.2. Logopedinės pagalbos programos
  11.2.1. Sėkminga mikčiojimo valdymo programa
  11.2.2. Kamperdauno programa
  11.3. Grupinė mikčiojimo terapija
  11.4. Relaksacijos technikos
  11.5. Meno terapija
  11.6. Mikčiojančiųjų savitarpio pagalbos grupės
  11.7. Medikamentinis gydymas
  12. GREITAKALBYSTĖS IDENTIFIKAVIMAS IR ĮVEIKIMO STRATEGIJOS
  12.1. Greitakalbystės apibūdinimas ir pagrindiniai požymiai
  12.2. Greitakalbystės priežastys
  12.3. Greitakalbystės įvertinimas
  12.4. Greitakalbystės įveikimo strategijos
  13. TECHNINIŲ PRIEMONIŲ IR NUOTOLINĖS PAGALBOS TAIKYMO GALIMYBĖS
  13.1. Techninių priemonių taikymas
  13.1.1. Garso įrašymo įranga
  13.1.2. Mobiliosios programėlės
  13.2. Nuotoliniu būdu teikiama pagalba
  14. ĮRODYMAIS GRĮSTA LOGOPEDINĖ PRAKTIKA
  14.1. Įrodymais grįstos praktikos samprata
  14.1.1. Mokslinių įrodymų paieška ir vertinimas
  14.1.2. Įrodymais grįstos praktikos vertinimas
  14.2. Logopedinės pagalbos veiksmingumas
  LITERATŪRA
  PRIEDAI

  Sklandaus kalbėjimo sutrikimai: teorija ir praktika