Viso knygų: 146
  el. paštaskodas
  1 DALIS. Excel lentelės duomenų analizei
  1. Sukurti Excel lentelę ir ją modifikuoti
  2. Formatuoti lentelę naudojant sąlyginį formatavimą
  3. Sukurti lentelei struktūrinę formulę
  4. Surūšiuoti lentelę
  5. Filtruoti langelių diapazoną
  6. Filtruoti lentelę
  7. Filtruoti sąrašą naudojant sudėtingo filtravimo Advanced Filter komandą
  8. Filtruoti lentelę naudojant lentelės pjaustykles (Slicer)
  2 DALIS. Excel verslo diagramos
  1. Sukurti Excel lentelę ir jai nubraižyti devynių skirtingų tipų ir potipių verslo diagramas
  2. Parengti duomenis ir nubraižyti sudėtingesnes verslo diagramas (sklaidos, rutulinė, spindulinė, akcijų, detalizuota skritulinė)
  3. Nubraižyti naująsias Excel 2016–2019 verslo diagramas (medžio schema, daugialypė skritulinė, histograma, Pareto, kaskadinė, stačiakampė)
  4. Sukurti Excel 2016–2019 prognozės darbalapį
  3 DALIS. Sukinio lentelės ir diagramos
  1. Sukurti sukinio lentelę ir sutvarkyti jos dizainą
  2. Rūšiuoti ir filtruoti sukinio lentelės laukus
  3. Sukurti sukinio lentelės laukų pjaustykles ir laiko planavimo juostą
  4. Sukurti sukinio lentelės diagramą
  5. Sugrupuoti sukinio lentelės laukų duomenis
  6. Keisti sukinio lentelės laukų parametrus
  7. Sukurti sukinio lentelei apskaičiuotus laukus ir apskaičiuotus elementus
  8. Sukurti Excel 2016–2019 darbaknygės švieslentę
  9. Sukurti dviejų lentelių vidinį duomenų modelį ir sukurti sukinio lentelę iš dviejų lentelių duomenų
  10. Sukurti sukinio lentelę iš Microsoft Access duomenų
  11. Sukurti sukinio lentelę iš SQL Server duomenų
  12. Gauti ir transformuoti duomenis su Get & Transform įrankiu
  4 DALIS. Excel Power Pivot papildinys
  1. Įdiegti Power Pivot papildinį Excel programoje
  2. Įkelti Excel lenteles į duomenų modelį ir sukurti sukinio lentelę ir diagramą
  3. Importuoti duomenis iš Microsoft Access duomenų bazės į duomenų modelį ir sukurti sukinio lenteles ir diagramas.
  4. Importuoti lenteles iš Excel failų į duomenų modelį ir sukurti sukinio lentelę ir diagramą. Pakeisti lentelių duomenis ir atnaujinti duomenų modelį
  5. Importuoti duomenis iš Word failo ir iš Clipboard mainų srities
  6. Sukurti ir modifikuoti kelių lentelių duomenų modelius
  6.1. Sukurti vienos lentelės modelį iš kelių lentelių (modelio denormalizavimas)
  6.2. Sukurti kelių lentelių duomenų modelį iš vienos Excel lentelės (modelio normalizavimas)
  6.3. Sukurti žvaigždės schemos duomenų modelį iš SQL Server duomenų bazės
  6.4. Sukurti snaigės schemos duomenų modelį iš Microsoft Access duomenų bazės
  6.5. Modifikuoti modelio schemą su tilto lentele „daug su daug“ ryšiui
  5 DALIS. Išraiškų programavimo kalba DAX
  1. Sukurti nesudėtingų apskaičiuotų stulpelių DAX išraiškas, naudojant aritmetinius operatorius ir nesudėtingas funkcijas
  2. Sukurti nesudėtingų matų DAX išraiškas naudojant SUM, AVERAGE ir COUNT funkcijas
  3. Sukurti nesudėtingų apskaičiuotų stulpelių DAX išraiškas, naudojant logines funkcijas IFERROR ir IF
  4. Sukurti apskaičiuotus stulpelius su teksto funkcijomis
  5. Sukurti apskaičiuotus stulpelius su datos konversijos funkcijomis
  6. Sukurti apskaičiuotus stulpelius su RELATED ir RELATEDTABLE funkcijomis
  7. Sukurti nesudėtingus matus ir apskaičiuotus stulpelius su funkcijomis iteratoriais SUMX, AVERAGEX ir MAXX
  8. Sukurti matus su SUMX, FILTER, RELATEDTABLE ir AND funkcijomis
  9. Sukurti matus su lentelių ALL funkcija, iteratoriais SUMX, CALCULATE ir apskaičiuoti rangus su EARLIER ir VALUES funkcijomis
  10. Snaigės schemai sukurti nesudėtingą matą su SUMX funkciją ir jį naudojant sukurti sukinių lentelių rinkinį vis didinant į filtro kontekstą įtraukiamų laukų skaičių nuo 1 iki 7
  11. Sukurti matus su CALCULATE funkcija (4 pavyzdžiai)
  12. Išmokti laiko analizės funkcijas (4 pavyzdžiai)
  13. Sukurti sukinio lentelę su pagrindiniu vykdymo indikatoriumi (2 pavyzdžiai)
  6 DALIS. Power View naudojimo pagrindai
  1. Sukurti nesudėtingą Power View švieslentę su skrituline diagrama, žemėlapiu ir sudėtine stulpeline diagrama
  2. Filtruoti vizualizacijas su Filters užduočių skydeliu ir pjaustyklėmis
  3. Sukurti hierarchines Power View vizualizacijas ir jas detalizuoti
  4. Sukurti sudėtingas Power View vizualizacijas
  7 DALIS. Duomenų analizė su Power BI Desktop
  1. Įdiegti programą savo kompiuteryje
  2. Sukurti nesudėtingą Power BI Desktop vizualizaciją
  3. Išmokti naudoti vizualizacijų detalizavimo ir išryškinimo būdus ir priemones
  4. Parodyti vizualizacijos duomenis, juos eksportuoti ir rekomenduoti vizualizaciją
  5. Surūšiuoti vizualizacijos duomenis su More Options valdikliu ir chronologine tvarka
  6. Sukonfigūruoti ir išbandyti ataskaitos puslapio vizualizacijų vaizdinę sąveiką
  7. Filtruoti ataskaitą naudojant Filters užduočių skydelio filtrus
  8. Formatuoti vizualizacijas
  9. Sukurti įvairių nurodytų tipų vizualizacijas
  10. Sukurti vizualizacijas su Q&A priemonėmis
  11. Sukurti pasirinktines vizualizacijas
  12. Sukurti matus ir apskaičiuotus stulpelius
  13. Pritaikyti ataskaitos maketą nešiojamiems įrenginiams
  8 DALIS. Power BI Service paslauga
  1. Prisiregistruoti ir gauti Power BI svetainės paskyrą
  2. Publikuoti ir redaguoti Power BI Desktop ataskaitas Power BI svetainėje
  3. Importuoti naują duomenų rinkinį su Get Data komanda
  4. Sukurti švieslentę Power BI svetainėje
  5. Sukurti švieslentės plyteles iš išorinių šaltinių
  6. Ištirti duomenis naudojant plytelės sparčiąsias įžvalgas
  7. Importuoti Power BI ataskaitą į PowerPoint
  8. Išmokti analizuoti Power BI svetainės duomenis su Power BI Mobile programa
  LITERATŪRA
  Ataskaitų už užduotis lentelė

  Veiklos analitikos praktikumas us Microsoft Excel Power Pivot ir Power BI