Viso knygų: 112
  el. paštaskodas

  TEISMO PSICHIATRIJOS EKSPERTIZĖ

  Vadovėlis

    
  AutoriusKONSTANTINAS DAŠKEVIČIUS, JELENA DAŠKEVIČIENĖ, VIRGINIJA ADOMAITIENĖ
  ISBN978-609-454-347-0
  DOI
  LeidyklaVitaeLitera
  Leidimas1
  Išleidimo metai2018
  Puslapių sk.254

  Anotacija

  Dabartinės psichiatrijos diagnostikos ir gydymo pasiekimai sudaro sąlygas naujam požiūriui kitaip pažvelgti bei įvertinti situacijas, kuriose, vykdant teisingumą, reikalingos specialios teismo psichiatrijos žinios. Šioje knygoje autoriai daugiausia nagrinėjo tas temas bei problemas, kurios viena vertus yra susijusios su teismo psichiatrijos ekspertizės metodologiniais pagrindais, moraliniais, etiniais dalykais, kita vertus, su klinikiniais diferenciniais diagnostiniais, teisiniais, socialiniais klausimais, nustatant nepakaltinamumo, riboto pakaltinamumo, neveiksnumo, riboto veiksnumo medicininį ir juridinį kriterijus. Šiame leidinyje autoriai analizuoja minėtas problemas de lege lete ir de lege ferenda plotmėje, atsižvelgdami į išaugusį poreikį kuo plačiau taikyti teismo psichiatrijoje pažangiausius psichiatrijos, socialinių mokslų, teisėkūros ir kitus pasiekimus. Šią knygą parengę autoriai tiki, kad tai bus išsamus ir patikimas žinių šaltinis tiek studijuojantiesiems psichiatriją, tiek pradedantiems dirbti teismo psichiatro eksperto darbą. Be to, manome, kad šis leidinys bus naudingas ir teisininkams (teisėjams, prokurorams, ikiteisminio tyrimo pareigūnams, advokatams), socialiniams darbuotojams bei kitų profesijų atstovams, kurie vienaip arba kitaip susiję su teismo psichiatrija (šeimos gydytojams, notarams ir kt.), ir tai palengvins mūsų visų, turinčių labai skirtingas specialybes ir kompetencijos ribas, tarpusavio supratimą bei savo pareigų vykdymą. Šioje knygoje nenagrinėjamas teismo psichiatrijos ekspertizių atlikimas vaikams ir paaugliams. Autorių nuomone, šios ekspertizės turi savo specifiką ir turi būti aptartos atskirame leidinyje.