Number of Titles: 132
  e-mailpassword

  News

  Sveikatos mokslinių tyrimų pradžiamokslis

  Sudarytoja: Rūta Nadišauskienė

  Vadovėlyje aptariami sveikatos mokslinių tyrimų pagrindai: pradedama nuo darbo temos pasirinkimo principų, mokslinio tyrimo tikslo, uždavinių ir hipotezių formulavimo, išdėstomos atskirų tyrimo dalių rašymo rekomendacijos ir mokslo darbo pristatymo ypatumai. Vadovėlis skiriamas visuomenės sveikatos, visų biomedicinos mokslų ikidiplominių ir podiplominių studijų studentams.

  Textbook of Scientific Research in Heath Sciences

  Eglė Bartusevičienė, Arnoldas Bartusevičius, Aurelija Blaževičienė, Antanas Gulbinas, Lina Jaruševičienė, Jūratė Klumbienė, Aušrinė Kontrimienė, Rūta Jolanta Nadišauskienė, Janina Petkevičienė, Skirmantė Sauliūnė, Šarūnas Tarasevičius, Abdonas Tamošiūnas

  University textbook

  VEIKLOS ANALITIKA. Su Microsoft Excel Power Pivot ir Power BI

  Vigintas ŠAKYS

  Vadovėlis aukštųjų mokyklų absolventams ir studentams Šis vadovėlis paskirtas labai aktualiai informacinių technologijų sričiai – veiklos analitikai. Veiklos analitikos sistemos – tai specialus programinių ir technologinių priemonių komplektas skirtas verslo informacijos analizei. Jį sudaro programiniai duomenų analizės bei vizualizavimo įrankiai bei duomenų saugyklos, suteikiančios galimybę itin sparčiai analizuoti didelius duomenų kiekius, charakterizuojančius visos įmonės ar įmonių grupės veiklą. Vartotojai gali analizuoti ir apibendrintą, ir detalizuotą verslo informaciją įvairiausiais pjūviais. Tai padeda priimti argumentuotus verslo valdymo sprendimus.

  Ši knyga bus naudinga studentams studijuojantiems informacines technologijas.

  Labai svarbu, kad šis vadovėlis taip pat bus labai naudingas tūkstančiams aukštųjų mokyklų absolventų keliant savo kvalifikaciją šioje inovatyvioje IT srityje, kuri dar nebuvo dėstoma jiems studijuojant aukštojoje mokykloje, bet dabar tapo viena svarbiausių kompetencijos sričių ir siekiant karjeros, ir sėkmingam veiklos efektyvumo didinimui bet kurioje įmonėje ar organizacijoje. Knyga parašyta remiantis pagrindiniais didaktiniais principais, turi aiškią loginę struktūrą ir perteikia naujausias mokslines-technologines žinias dalykiškai ir vaizdžiai.
  Sudarytos sąlygos savarankiškoms studijoms naudojant vadovėlyje pateiktus pavyzdžius, pradedant išeities duomenimis ir baigiant gaunamais gausiais rezultatais – interaktyviomis ataskaitomis ir švieslentėmis. Visa medžiaga gausiai iliustruojama spalvotais paveikslais. Naudingi šioms studijos turėtų būti ir parengti savikontrolės klausimai, ir sąvokų rodyklė ir naujausios literatūros šaltinių sąrašas.