Number of Titles: 106
  e-mailpassword

  News

  SKLANDAUS KALBĖJIMO SUTRIKIMAI: TEORIJA IR PRAKTIKA

  Regina Ivoškuvienė, Vilma Makauskienė

  Vadovėlis Sklandaus kalbėjimo sutrikimai: teorija ir praktika skirtas įvairiems mikčiojimo bei greitakalbystės aspektams aptarti. Jame supažindinama su sklandaus kalbėjimo sutrikimų atsiradimą aiškinančiomis teorijomis, aptariami daugiadimensiai sutrikimo struktūros modeliai, pateikiama išsami mikčiojimo ir greitakalbystės apibūdinimų apžvalga, nurodomi pagrindiniai šių sutrikimų požymiai ir diferencijavimo kriterijai. Daug dėmesio skiriama tarpdisciplininei į šeimą orientuotai praktikai aptarti, išskiriamos svarbiausios logopedų, dirbančių su mikčiojančiais ar greitakalbyste pasižyminčiais asmenimis, kompetencijos. Mikčiojimo įveikimo procesas analizuojamas atsižvelgiant į psichologinius ir socialinius šio sutrikimo aspektus, supažindinama su įvairiomis psichologinės pagalbos ir psichoterapijos kryptimis, aptariami mikčiojančiųjų konsultavimo ypatumai.

  ŠEIMOS GYDYTOJO VAIDMUO DIRBANT SU BANDŽIUSIAIS ŽUDYTIS PACIENTAIS

  Rytis LEONAVIČIUS, Leonas VALIUS

  Ši knyga yra nuoseklus mokomosios knygos „Šeimos gydytojo reikšmė savižudybių prevencijoje“ tęsinys. Ji skirta tai pačiai tikslinei grupei – šeimos gydytojams, šeimos gydytojams rezidentams, psichologams, psichiatrams, psichiatrams rezidentams, socialiniams darbuotojams, psichoterapeutams. Ji skirta visiems, kurie neabejingi mūsų tautos nykimui ir nori prisidėti prie jos augimo. Kuo daugiau medikų bus susipažinę su šia knyga, tuo didesnė galimybė, kad daugiau žmonių bus išgelbėta nuo pakartotinės savižudybės. Tuo pačiu mes tikimės, kad mūsų darbas neliks nepastebėtas savižudybių postvencijos srityje ir po jo prasidės aktyvesnis darbas šioje srityje. O mes galėsime garbingai didžiuotis, jog buvome vieni pirmųjų, kurie pradėjo nagrinėti savižudybių postvencijos pagrindus, atskleidė jų galimybes ir pradėjo naudoti naujus terminus.

  TEISMO PSICHIATRIJOS EKSPERTIZĖ

  KONSTANTINAS DAŠKEVIČIUS, JELENA DAŠKEVIČIENĖ, VIRGINIJA ADOMAITIENĖ

  Dabartinės psichiatrijos diagnostikos ir gydymo pasiekimai sudaro sąlygas naujam požiūriui kitaip pažvelgti bei įvertinti situacijas, kuriose, vykdant teisingumą, reikalingos specialios teismo psichiatrijos žinios. Šioje knygoje autoriai daugiausia nagrinėjo tas temas bei problemas, kurios viena vertus yra susijusios su teismo psichiatrijos ekspertizės metodologiniais pagrindais, moraliniais, etiniais dalykais, kita vertus, su klinikiniais diferenciniais diagnostiniais, teisiniais, socialiniais klausimais, nustatant nepakaltinamumo, riboto pakaltinamumo, neveiksnumo, riboto veiksnumo medicininį ir juridinį kriterijus. Šiame leidinyje autoriai analizuoja minėtas problemas de lege lete ir de lege ferenda plotmėje, atsižvelgdami į išaugusį poreikį kuo plačiau taikyti teismo psichiatrijoje pažangiausius psichiatrijos, socialinių mokslų, teisėkūros ir kitus pasiekimus. Šią knygą parengę autoriai tiki, kad tai bus išsamus ir patikimas žinių šaltinis tiek studijuojantiesiems psichiatriją, tiek pradedantiems dirbti teismo psichiatro eksperto darbą. Be to, manome, kad šis leidinys bus naudingas ir teisininkams (teisėjams, prokurorams, ikiteisminio tyrimo pareigūnams, advokatams), socialiniams darbuotojams bei kitų profesijų atstovams, kurie vienaip arba kitaip susiję su teismo psichiatrija (šeimos gydytojams, notarams ir kt.), ir tai palengvins mūsų visų, turinčių labai skirtingas specialybes ir kompetencijos ribas, tarpusavio supratimą bei savo pareigų vykdymą. Šioje knygoje nenagrinėjamas teismo psichiatrijos ekspertizių atlikimas vaikams ir paaugliams. Autorių nuomone, šios ekspertizės turi savo specifiką ir turi būti aptartos atskirame leidinyje.

  Psichikos sutrikimų diagnostika ir gydymas bendrojoje praktikoje: TLK-1 O V skyriaus versija pirminei sveikatos priežiūrai

  Hogrefe & Huber Publishers on behalf of the World Health Organization in 1996 under the title

  Skaitant ši leidinį gali susidaryti iliuzija, kad užtenka įsiminti keletą patarimų djagnostikos ir gydymo klausimais ir ligą galima gydyti. Tačiau tai ne gydymo vadovas. Sio leidimo tikslas kitoks: perteikti susistemintą pradinę informaciją, taktiką ir metodologiją, kuria naudojantis galima būtų gilinti žinias ir prižiūrėti psichikos sutrikimų turinčius pacientus. "Psichikos sutrikimų diagnostika ir gydymas bendrojoje praktikoje: TLK-10 V skyriaus versiją pirminei sveikatos priežiūrai "verčiant į lietuvių kalbą kai kurie terminai ir diagnostikos kategorijos vartojamos iš bendrojo TLK-10 tomo ir psichiatrams skirto varianto. Psichiatrai turėtų vadovautis ne šiuo leidiniu, o jiems skirtu išsamiu diagnostikos vadovu "TLK-10 psichikos ir elgesio sutrikimai: klinika ir diagnostika" (PSO ir LPA Leidybos komitetas, 1997).

  PSICHIKOS SUTRIKIMAI NĖŠTUMO IR POGIMDYMINIU LAIKOTARPIAIS

  VITA DANILEVIČIŪTĖ

  Nėštumo metu ar po gimdymo gali išryškėti arba pasikartoti įvairūs psichikos sutrikimai: depresija, pogimdyminė psichozė, šizofrenija, bipolinis sutrikimas, nerimo sutrikimai, pavyzdžiui, obsesinis-kompulsinis, panikos bei kiti, potrauminio streso sutrikimas, valgymo sutrikimai, psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant psichoaktyviąsias medžiagas [2,3,4,5].

  SEKSUALINIS SMURTAS Profesionalaus elgesio taktika

  Sudarytojos:Kristina Jarienė, Rūta Jolanta Nadišauskienė. Autoriai: © Virginija Adomaitienė, 2019 © Robertas Bagdzevičius, 2019 © Rasa Bubliauskienė, 2019 © Žana Bumbulienė, 2019 © Joana Celiešiūtė, 2019© Sigitas Chmieliauskas, 2019 © Ieva Daniūnaitė, 2019 © Eglė Drejerienė, 2019 © Viktorija Grigaliūnienė, 2019 © Edita Gruodytė, 2019 © Marija Jakubėnienė, 2019 © Algirdas Jaras, 2019 © Kristina Jarienė, 2019 © Vijoleta Jusevičiūtė, 2019 © Rimantas Kėvalas, 2019 © Vesta Kučinskienė, 2019 © Arūnas Meška, 2019 © Auksė Mickienė, 2019 © Meilė Minkauskienė, 2019 © Rūta Jolanta Nadišauskienė, 2019 © Neringa Palionienė, 2019 © Romas Raudys, 2019 © Marijus Šalčius, 2019 © Jonas Šurkus

  Ši knyga yra pirmas vadovėlis lietuvių kalba, skirtas visų specialybių gydytojams, rezidentams, studentams, slaugytojams, NVO atstovams, teisininkams, medicinos psichologams, socialiniams darbuotojams, visuomenės sveikatos ir kitiems sveikatos sektoriuje dirbantiems specialistams. Jame aptariami pagrindiniai nusikalstamų veikų žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui teisiniai nuostatai, sveikatos priežiūros įstaigos personalo veiksmai, susidūrus su seksualinio smurto nukentėjusiaisiais, bendravimo su seksualinio smurto nukentėjusiaisiais principai, dokumentacijos pildymo savitumai, sužalojimų vertinimas, lytiškai plintančių infekcijų tyrimo algoritmas ir profilaktinis jų gydymas, pateikiama informacija gydytojui ir nukentėjusiajam apie tolesnį tyrimo bei stebėsenos planą. Vadovėlyje pateiktą medžiagą įsisavinti ir suvokti padės paveikslai, lentelės, atmintinės, algoritmai, nuotraukos, saviruošos klausimai. Vadovėlis parengtas vadovaujantis „Seksualinio smurto moteriškos lyties aukos tyrimo metodika“ (www.sam.lrv.lt).

  Paveikslėlių, skirtų atpažinti sutrikusį spalvos suvokimą, rinkinys

  SHINOBU I SHIHARA M. D., Dr. Med. Sc.

  Šis paveikslėlių rinkinys sudarytas taip, kad galėtų būti naudojamas kaip testas, norint greitai ir tiksliai atpažinti įgimtą sutrikusį spalvos suvokimą – daltonizmą. Daltonizmas – įgimtas spalvinės regos sutrikimas, spalvinio matymo yda, aklumas spalvoms, dažniausiai raudonai spalvai. Pasitaiko daugiausia vyrams, perduodamas paveldėjimo keliu. Yda susijusi su tinklainės receptorių (kūgelių) nevisavertiškumu. Sutrikimas pavadintas Džono Daltono (1766-1844), turėjusio šią ydą ir 1794 m. ją aprašiusio, vardu.