Number of Titles: 165
  e-mailpassword

  Biochemija

  Biochemija

  Antanas Praševičius, Laima Ivanovienė, Natalija Stasiūnienė, Jūratė Burneckienė, Hiliaras Rodovičius

  Vadovėlyje aprašomi šiuolaikinės biochemijos pagrindai, apžvelgiami svarbiausių biologinių struktūrų cheminė sudėtis ir sandara, molekulinio lygio medžiagų ir energijos apykaitos dėsningumai, jų reguliacija.
  Vadovėlis skirtas mediciną studijuojantiems studentams, tačiau gali būti naudingas ir biologinio profilio studentams, magistrantams, doktorantams, gydytojams, o taip pat visiems, kurių darbui ir praktinei veiklai reikalingos biochemijos žinios.