Number of Titles: 165
  e-mailpassword

  Farmacija

  Racionalus vaistų vartojimas

  Sudarytojai Ida Liseckienė, Gediminas Urbonas

  Leidinys „Racionalus vaistų vartojimas“ yra skirtas Lietuvos gyventojams, kurie vartoja gydytojo paskirtus vaistus arba patys (arba pasikonsultavę su farmacijos specialistu) imasi savigydos, pasirinkdami nereceptinius vaistus, taip pat pacientus globojantiems šeimos nariams arba kitiems artimiesiems. Leidiniu siekiama suteikti žinių apie racionalų vaistų vartojimą ir padėti visuomenei (pacientams) geriau suprasti vaistų vartojimo ir derinimo ypatumus, neracionalaus vartojimo žalą, padėti savarankiškai priimti sprendimus dėl savigydos, aktyviau dalyvauti pokalbiuose su gydytoju, priimant sprendimą dėl reikalingo gydymo vaistais. Leidinyje pateikiamos tik tos veikliosios medžiagos, kurios įeina į registruotų vaistų sudėtį. Tikimės, jog šiame leidinyje pateikiama susisteminta informacija leis veiksmingai siekti svarbaus tikslo – visuomenės informuotumo ir raštingumo apie racionalų vaistų vartojimą didėjimo.

  Farmacijos evoliucijos istorija. Iš gamtos į laboratoriją. III dalis

  Paula Ribeira

  Farmacijos evoliucijos istorija. Iš gamtos į laboratoriją. II dalis

  Paula Ribeira

  Farmacijos evoliucijos istorija. Iš gamtos į laboratoriją. I dalis

  Paula Ribeira

  Kova už būvį apibūdina žmonijos ir kitų rūšių evoliuciją Išskirtinė tokios kovos savybė yra tai, jog žmonija priklauso ypatingai gyvybės kategorijai – pasaulio istorijoje žmonės užėmė lyderiaujančią poziciją
  Nuo tada, kai atsirado gyvybė, atsirado ir ligos Kaip sakė Čarlzas Darvinas 1859 m leidinyje „Rūšių atsiradimas“: „Toks požiūris į gyvenimą yra didingas,
  kai keletas galių, iš pradžių buvo suteiktos kelioms formoms arba vienai iš jų“ Šiais laikais tyrimais įrodyta, kad visa gyvybė kilo iš mikrobų Dėl to yra tiek teigiamų, tiek neigiamų savybių, kurios turi įtakos svarstomai disciplinai ir jos vystymuisi.
  Išlikimo instinktas yra pagrindinis pirminis instinktas, todėl natūraliai farmacija atsirado, kaip pagrindinė būtinybė, funkcinė veikla ir mokslas Farmacijos mokslas visada vystėsi lygiagrečiai su žmogaus raida ir neapsiribojo vaistažolėmis, manipuliacijomis arba vienintele vakcina Farmacija nuolat ieško naudingos informacijos, išsklaido mitus, paradigmas, ugdo kritinį mąstymą Taigi, farmacija yra svarbi priemonė žmonėms, kovojantiems už kitų gyvybę ir tiems, kurie siekia bet kokia kaina išvengti mirties.

  Vaistiniai augalai ir augalinės žaliavos, kaupiančios eterinius aliejus ir kartumynus

  Valdimaras Janulis, Mindaugas Liaudanskas, Arvydas Milašius, Sonata Trumbeckaitė, Lina Raudonė

  Mokomoji knyga skirta besidomintiems vaistiniais augalais, vaistinėmis augalinėmis žaliavomis, jų paruoša, chemine sudėtimi ir panaudojimu medicinos praktikoje. Knygoje pateikiami vaistinių augalų ir vaistinių augalinių žaliavų lotyniški ir lietuviški pavadinimai. Aprašomi pateiktų augalų ir vaistinių augalinių žaliavų morfologiniai požymiai.Augalinių žaliavų rinkimo, džiovinimo ir laikymo ypatumai. Nurodoma vaistinių augalinių žaliavų cheminė sudėtis, pateikiant pagrindinių biologiškai aktyvių junginių formules.

  Knygoje supažindinama su preparatų, gaminamų iš vaistinių augalinių žaliavų, poveikiu ir jų panaudojimu medicinos praktikoje.

  Leidinys gali būti naudingas vaistininkams, gydytojams ir kitiems besidomintiems vaistiniais augalais bei jų panaudojimu medicinoje.

  Vaistų enciklopedija III dalis. Centrinę nervų sistemą veikiamieji vaistai Vaistai nuo nervų, psichikos ir kitų ligų

  Vytautas Budnikas

  Centrinę nervų sistemą veikiamieji vaistai
  Vaistai nuo nervų, psichikos ir kitų ligų

  Vaistų dozės

  Rimantas Kėvalas

  Vaistų enciklopedija II dalis. Antibiotikai ir kitokie antimikrobiniai vaistai

  Vytautas Budnikas

  Gydant ligoni, tarpusavyje saveikauja trys informacines sistemos: ligonis, gydytojas ir vaistas.
  Tik turint pakankamai informacijos apie ligoni ir vaistus, gydymas gali buti veiksmingas.
  Tikimes, kad „Vaistu enciklopedija. II dalis. Antibiotikai ir kitokie antimikrobiniai“
  žingeidiems žmonems suteiks daugiau medicininiu žiniu, suprantama, ypac apie vaistus.
  Enciklopedijoje pateikiama informacija apie LR ir Bendrijos (ES) vaistu registruose registruotus
  vaistus, kurie taip pat gali buti vartojami Lietuvoje. Informacija apie atskirus vaistus
  pateikiama straipsniuose pagal vaistu pavadinima abeceles tvarka. Skaitytojas taip pat
  ras atsakymus i daugeli aktualiu klausimu: ar vaistas netrikdo gebejimo vairuoti ir valdyti
  mechanizmus, ar vaistas yra receptinis, kaip preparata vartoti. Enciklopedijoje yra platus
  medicininiu terminu, kai kuriu ligu, sindromu, vaistu poveikiu paaiškinimu skyrius. Ši
  informacija pades skaitytojams geriau orientuotis medicinineje terminologijoje, pagilins
  ju medicinines žinias.

  Vaistų enciklopedija I dalis. Vaistai nuo širdies ir kraujagyslių ligų

  Vytautas Budnikas

  Gydant ligonį, tarpusavyje sąveikauja trys informacinės sistemos: ligonis, gydytojas ir
  vaistas. Tik turint pakankamai informacijos apie ligonį ir vaistus, gydymas gali būti veiksmingas.
  Tikimės, kad „Vaistų enciklopedija. I dalis. Vaistai nuo širdies ir kraujagyslių
  ligų“ žingeidiems žmonėms suteiks daugiau medicininių žinių, suprantama, ypač apie
  vaistus. Enciklopedijoje pateikiama informacija apie LR ir Bendrijos (ES) vaistų registruose
  registruotus vaistus, kurie taip pat gali būti vartojami Lietuvoje. Informacija apie atskirus
  vaistus pateikiama straipsniuose pagal vaistų pavadinimą abėcėlės tvarka. Skaitytojas
  taip pat ras atsakymus į daugelį aktualių klausimų: ar vaistas netrikdo gebėjimo vairuoti ir
  valdyti mechanizmus, ar vaistas yra receptinis, kaip preparatą vartoti. Enciklopedijoje yra
  platus medicininių terminų, kai kurių ligų, sindromų, vaistų poveikių paaiškinimų skyrius.
  Ši informacija padės skaitytojams geriau orientuotis medicininėje terminologijoje,
  pagilins jų medicinines žinias.

  Senoji vaistininkystė

  Tauras Mekas

  Jau praėjo 16 metų nuo pirmojo „Senosios vaistininkystės“ leidimo, kurio nemenkas tiražas išgaravo kaip kamparas. Ne vienas sutiktas Kolega klausė – kada pasirodys antrasis leidimas, tarsi patvirtindamas – vilties spalvomis padabinta istorija nepraranda savo skaitytojų, daliai kurių ji yra atspirtis liūdnesnėms mintims apspitus. Nuo seniausių laikų daug protingų žmonių aukštino istoriją ir jos įtaką žmonių teisei pasirinkti. Viename Lenkijos farmacijos muziejų teko matyti ant sienos didelėmis raidėmis užrašytą Lietuvos bajoro, Abiejų Tautų respublikos patrioto (tiesa mūsuose nelabai gerbiamo) Lenkijos maršalkos Juozapo Pilsudskio citatą – „Tas kuris negerbia praeities – nėra vertas ateities“. Tikiuosi, kad antrasis, kiek pataisytas, „Senosios vaistininkystės“ leidimas nors lašeliu papildys pagarbos šlovingajai vaistininkystės istorijai indą.

  Visuomenės vaistinių veiklą reglamentuojantys teisės aktai

  Raimondas Radžiūnas, Vaidas Skyrius, Algirdas Baranauskas

  Juridinių ir fizinių asmenų vykdomą farmacinė veiklą reglamentuoja įvairūs teisės aktai, kurie nuolatos kinta, prisitaikydami prie naujausių mokslo pasiekimų, pakitusios verslo aplinkos ar visuomenės poreikių. Farmacinė veikla yra priskiriamasveikatinimo veiklai, todėl farmacijos specialistai turi gerai išmanyti ne tik profesinius veiklos aspektus, bet ir prisitaikyti prie specifinių, tik farmacinei veiklai taikomų teisės aktų reikalavimų. Siekdami suteikti aukščiausios kokybės farmacines paslaugas pacientui, turime paisyti ne tik reikalavimų vaistinės patalpoms bei įrangai, bet ir farmacinės informacijos turiniui, nuolatos tobulinti įmonės kokybės vadybos sistemą. Šis leidinys bus naudingas visiems vaistinės darbuotojams, nes jame pateikiami svarbiausi teisės aktai, kurių reikalavimų privalu laikytis visiems visuomenės vaistinės darbuotojams.

  Vaistažolės. Tradicinis vartojimas, arbatų ir kitokių ištraukų gaminimas namuose

  Vytautas Budnikas, Kęstutis Obelevičius

  Daugumos vaistažolių savybės, jų veiksmingumas nėra ištirtas arba nepakankamai ištirtas.
  Vaistažolių, kurių įvairios vaistų formos įregistruotos Valstybiniame Lietuvos vaistų registre,
  veiksmingumas ir saugumas, vartojimo indikacijos nustatytos. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, siekdama, kad vaistažolės būtų vartojamos racionaliau, 1998 m. vasario 11 d. patvirtino
  Ekspertų komisijos parengtą 189 vaistinių augalų, kurie gali būti vartojami, sąrašą ir patvirtino
  tradicines vartojimo indikacijas. Į sąrašą įtraukta vaistažolių, importuojamų iš kitų šalių (minėtas įsakymas leidžia jas vartoti Lietuvoje). Knygoje yra atskiri straipsniai apie 189 vaistažoles,
  kuriuose nurodomas jų paplitimas, pagrindinės veikliosios medžiagos, tradicinės indikacijos,
  kontraindikacijos, šalutinis poveikis.
  Originalios Kęstučio Obelevičiaus fotonuotraukos padės vaistažoles atpažinti pievose, pamiškėse, paupiuose.
  Knygoje pateikiami naujausi vaistažolių pavadinimai lietuvių ir lotynų kalba, todėl ja gali pasinaudoti ir farmacijos fakulteto studentai, informacija padės gydytojams ir vaistininkams atsakyti į interesantų klausimus.