Number of Titles: 165
  e-mailpassword

  Kitos knygos

  Juozas Žemgulys – gydytojas, karininkas, visuomenininkas, patriotas

  Sudarytojas Žilvinas Saladžinskas

  Juozas Žemgulys – tai viena žymiausių ir iškiliausių Lietuvos valstybės tarpukario asmenybių, medikas, karininkas, visuomenininkas, palikęs gilų pėdsaką tėvynės istorijoje. Jis prisidėjo prie jaunos šalies kūrimosi daugelyje sričių: medicinos, aukštojo mokslo, medicininės spaudos, karo medicinos. Jo palikimas yra įspūdingas – tai ir indėlis į sveikatos priežiūros atstatymą ir tolesnį vystymą, daugybė spausdintų darbų medicinos, aukštojo mokslo tematika, medicinos draugijų kūrimas ir daugelis kitų. Jo tragiška netektis paliko neįgyvendintus planus, svajones, kurias visą gyvenimą puoselėjo savo šaliai, jos žmonėms ir jų gerovei.

  Chirurgijos raida Kauno universitete: laikotarpiai, faktai, asmenybės

  Sudarytojas Žilvinas Saladžinskas

  Dietologijos pagrindai II dalis

  Sudarė: Rūta Petereit, Edita Gavelienė, Justė Parnarauskienė

  Skirtas gydytojams, gydytojams rezidentams ir medicinos studijų studentams.

  Dietologijos pagrindai. I dalis

  Rūta Petereit, Edita Gavelienė

  Tai pirmasis Lietuvos istorijoje dietologijos vadovėlis, apimantis visas medicinos sritis, tad svarbus tiek gydytojų dietologų, tiek visų kitų sričių specialistų darbo praktikai.
  Dietologija – tai itin plati klinikinė sritis, kuri gali būti pritaikoma kiekvieno specialisto darbo praktikoje. Svarbu nepamiršti, kad sveikatai palankus maitinimasis ne tik gydo, bet ir yra puiki prevencinė priemonė nuo daugelio ligų. Būtent toks ir yra šio vadovėlio tikslas – ne tik supažindinti su mitybos ir maitinimo aktualijomis, bet ir pateikti konkrečių praktinių rekomendacijų, kurios padės tiek specialistams, tiek pacientams atrasti dietoterapiją kaip vieną iš prevencijos ir gydymo sričių.

  Vadovėlis parengtas bendradarbiaujant su visos Lietuvos gydytojais dietologais, besispecializuojančiais tiek plačiojoje, tiek individualizuotoje dietoterapijoje, ir kitų sričių specialistais: fiziologais, gyd. anesteziologais-reanimatologais, endokrinologais, klinikiniais farmakologais, chirurgais.

  Knyga yra įvairiapusiška ir naudinga tiek kaip mokomoji, tiek kaip praktinė priemonė. Ji sudaryta iš dviejų dalių. Pirmoji dalis apima žmogaus kūno fiziologinius procesus skirtingais žmogaus gyvenimo tarpsniais (pavyzdžiui, kūdikystėje, vaikystėje, paauglystėje, suaugusio ir pagyvenusio amžiaus žmogaus gyvenimo etapuose), o antroji dalis (kuri pasirodys netrukus!) apima virškinamojo trakto, endokrinines, chirurgines, psichologines, onkologines, neurologines ir kitas ligas, kritines būkles.

  Tikimės, kad šis vadovėlis bus naudingas medicinos studentams, gydytojams rezidentams, įvairių sričių gydytojams ir patiems pacientams bei paskatins praverti gydytojo dietologo kabineto duris ne tik susirgus, bet ir siekiant kuo ilgiau išlikti sveikiems ir besimėgaujantiems visaverčiu gyvenimu.

  Keto vėžiui valdyti

  Miriam Kalamian

  „Keto vėžiui valdyti“ yra neįtikėtinas vadovas vėžiu sergantiems pacientams bei visiems,
  kurie bando laikytis ketogeninės dietos, kad sureguliuotų medžiagų apykaitą arba tiesiog dėl
  naudos sveikatai. Šioje knygoje aptariama nemažiau kaip 95 proc. klausimų, kurių sulaukiu
  kasdien. Knygoje yra būtina informacija visiems, kurie domisi ketogenine dieta, vėžiu,
  egzogeniniais ketonais ir kaip individualizuoti savo mitybą laikantis ketozės strategijos.

  Vladas Kuzma: chirurgas, mokslininkas

  Sudarytojas Žilvinas Saladžinskas

  „Nors V. Kuzmos mokslininko veikla ir neatsiejamai susijusi su jo chirurgo darbu, tačiau, jei vis dėlto, iškeltume klausimą, ar V. Kuzma kaip mokslininkas, ar kaip chirurgas yra daugiau nusipelnęs, tai reiktų pripažinti, kad jo kaip chirurgo nuopelnai yra didesni."
  Prof. V. Lašo pranešimo dalis, skaityta 1947 m. balandžio 13 d. Vilniuje, Mokslų akademijos
  salėje iškilmingame posėdyje, skirtame penktosioms V. Kuzmos mirties metinėms

  SVEIKATĄ STIPRINANTIS FIZINIS AKTYVUMAS. Judame daugiau ir išradingiau

  SUDARYTOJOS: DANGUOLĖ SIMANAUSKIENĖ, Kauno lopšelio-darželio ,,Vėrinėlis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui, projekto vadovė DALIA ŠANDRIKIENĖ, direktorė EVALDA PAVYDYTĖ, meninio ugdymo (dailės) mokytoja

  SVEIKATĄ STIPRINANTIS FIZINIS AKTYVUMAS „JUDAME DAUGIAU IR IŠRADINGIAU“ Nr. SRF-FAV-2019-1-0389 bendrai finansuojamo valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis. Projektą administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas.

  LSMU Kalbų ir edukacijos katedros istorijos iki 2021 m. apybraiža

  Raimonda Brunevičiūtė

  2021 m. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Kalbų ir edukacijos katedra mini savo veiklos 70-metį, o skaičiuojant nuo Lietuvos veterinarijos akademijos (LVA) pirmųjų – rusų ir vokiečių – kalbų dėstymo pradžios netgi 75-metį. Todėl kilo mintis surinkti ir paskelbti ne tik dabar Katedroje dirbančių, bet ir buvusių darbuotojų prisiminimus.

  Veiklos analitikos praktikumas us Microsoft Excel Power Pivot ir Power BI

  Vigintas Šakys

  Kam skirtas šis leidinys?
   Įmonių vadovams
  Įmonių vadovai turi žinoti, kas yra veiklos analitika (VA) ir kokias funkcijas ji atlieka arba gali atlikti. Be to, VA turėtų arba galėtų pateikti jiems specialiai parengtas interaktyvias ataskaitas – švieslentes apie įmonės „sveikatą“.
   Verslo ir finansų analitikams
  Pastaruoju metu keičiasi šiems specialistams skirti pagrindiniai veiklos uždaviniai – jie turi išanalizuoti didelės apimties duomenų, saugomų įmonės informacinėse sistemose (IS), informaciją ir parengti įmonės vadovams, kurie priima sprendimus, interaktyvias ir informatyvias ataskaitas. Veiklos analitikos metodologija įgalina greitai, praktiškai, realiu laiku atrasti ir suinteresuotiesiems asmenims vaizdžiai pateikti su įmonės valdymu susijusią svarbiausią apibendrintą kritinę informaciją ir ją interaktyviai detalizuoti norima kryptimi, kol bus rasti efektyvūs sprendimai, kaip pagerinti įmonės veiklą.
   Visų tipų ir rangų vadybininkams, padalinių vadovams ir specialistams, atsakingiems už tam tikrą dalykinę sritį
  Šiems specialistams rengiant sprendimus kasdien reikalinga labai įvairi informacija apie įmonės veiklą, o IS sudaromose ataskaitose dažnai tokios nėra. Čia vėl galėtų būti naudingos VA priemonėmis kuriamos interaktyvios švieslentės, kurias, kelis kartus paspaudus pelės klavišą, galima detalizuoti, keisti analizuojamus rodiklius, naudotis labai gausiomis vizualizavimo galimybėmis.
   Informacinių technologijų (IT) profesionalams – IS administratoriams ir programuotojams
  Kasdien IS padalinys arba atsakingi už įmonės IS priežiūrą specialistai sulaukia prašymų pateikti informaciją, kurią galima rasti IS duomenų bazėje. Kad ją rastų, apskaičiuotų ir pateiktų ataskaitose, IS administratoriai ir programuotojai sugaišta daug laiko. Jų darbas gerokai palengvėtų, jei įmonė naudotų VA programines priemones.
   Universitetų ir kolegijų studentams, aukštesniųjų klasių moksleiviams
  Vis daugiau įdomių ir didelės apimties duomenų apie bet kurią dalykinę sritį galima rasti internete. Labai nesunku atsisiųsti juos į savo kompiuterį ir, naudojant VA programinę įrangą, parengti įdomias, vaizdžias ir vertingas bet kurio studijuojamo dalyko studijas. Šios žinios pravers ir gilinantis į labai įvairias prasmingo laisvalaikio sritis. Išradingesni studentai galės jas pritaikyti savo pirmojoje darbovietėje.

  ALERGIJA: ekologiniai aspektai

  Rūta Dubakienė

  1 dalis

  Floratopija

  Elena Motiejūnaitė

  „Floratopija“ – tai istorija apie tai, kaip pagoniškas panteizmas ir krikščionybės apraiškos susiduria žmogiškojo prado ir Dieviškosios meilės kovos lauke.

  Virtualusis mokymasis. Teorija ir praktika

  Aleksandras Targamadzė

  Pristatomi virtualiojo mokymosi pagrindai: jo esmė ir tikslai, būdai ir metodai, jo ryšys su nuotoliniu mokymusi. Aptariami virtualiojo mokymosi organizavimo ir nuoseklaus įdiegimo principai. Pristatoma praktinė virtualiojo mokymosi taikymo studijų procese patirtis.

  Sveikatos mokslinių tyrimų pradžiamokslis

  Sudarytoja: Rūta Nadišauskienė

  Vadovėlyje aptariami sveikatos mokslinių tyrimų pagrindai: pradedama nuo darbo temos pasirinkimo principų, mokslinio tyrimo tikslo, uždavinių ir hipotezių formulavimo, išdėstomos atskirų tyrimo dalių rašymo rekomendacijos ir mokslo darbo pristatymo ypatumai. Vadovėlis skiriamas visuomenės sveikatos, visų biomedicinos mokslų ikidiplominių ir podiplominių studijų studentams.

  Textbook of Scientific Research in Heath Sciences

  Eglė Bartusevičienė, Arnoldas Bartusevičius, Aurelija Blaževičienė, Antanas Gulbinas, Lina Jaruševičienė, Jūratė Klumbienė, Aušrinė Kontrimienė, Rūta Jolanta Nadišauskienė, Janina Petkevičienė, Skirmantė Sauliūnė, Šarūnas Tarasevičius, Abdonas Tamošiūnas

  University textbook

  Veiklos analitika su Microsoft Excel Power Pivot ir Power BI

  Vigintas ŠAKYS

  Vadovėlis aukštųjų mokyklų absolventams ir studentams Šis vadovėlis paskirtas labai aktualiai informacinių technologijų sričiai – veiklos analitikai. Veiklos analitikos sistemos – tai specialus programinių ir technologinių priemonių komplektas skirtas verslo informacijos analizei. Jį sudaro programiniai duomenų analizės bei vizualizavimo įrankiai bei duomenų saugyklos, suteikiančios galimybę itin sparčiai analizuoti didelius duomenų kiekius, charakterizuojančius visos įmonės ar įmonių grupės veiklą. Vartotojai gali analizuoti ir apibendrintą, ir detalizuotą verslo informaciją įvairiausiais pjūviais. Tai padeda priimti argumentuotus verslo valdymo sprendimus.

  Ši knyga bus naudinga studentams studijuojantiems informacines technologijas.

  Labai svarbu, kad šis vadovėlis taip pat bus labai naudingas tūkstančiams aukštųjų mokyklų absolventų keliant savo kvalifikaciją šioje inovatyvioje IT srityje, kuri dar nebuvo dėstoma jiems studijuojant aukštojoje mokykloje, bet dabar tapo viena svarbiausių kompetencijos sričių ir siekiant karjeros, ir sėkmingam veiklos efektyvumo didinimui bet kurioje įmonėje ar organizacijoje. Knyga parašyta remiantis pagrindiniais didaktiniais principais, turi aiškią loginę struktūrą ir perteikia naujausias mokslines-technologines žinias dalykiškai ir vaizdžiai.
  Sudarytos sąlygos savarankiškoms studijoms naudojant vadovėlyje pateiktus pavyzdžius, pradedant išeities duomenimis ir baigiant gaunamais gausiais rezultatais – interaktyviomis ataskaitomis ir švieslentėmis. Visa medžiaga gausiai iliustruojama spalvotais paveikslais. Naudingi šioms studijos turėtų būti ir parengti savikontrolės klausimai, ir sąvokų rodyklė ir naujausios literatūros šaltinių sąrašas.

  Gydymas CBD kanapių ekstraktais

  Earl Mindell

  Šioje knygoje pateikiama informacija ir patarimai pagrįsti tyrimais ir asmenine bei profesine autorių patirtimi. Šis vadovas nepakeis konsultacijos su sveikatos priežiūros specialistu. Leidėjas ir autorius neatsako už neigiamą poveikį arba pasekmes, atsirandančias vartojant bet kuriuos šioje knygoje aprašomus preparatus arba atliekant procedūras. Visus su sveikata susijusius klausimus turėtų spręsti sveikatos priežiūros specialistas. Išklausyti antrą arba trečią nuomonę yra išminties, o ne bailumo ženklas.

  Autonominė nervų sistema. Fiziologija, pataloginė fiziologija, farmakologija, imunologija.

  Genuvaitė Civinskienė, Lina Malcienė, Giedrė Valdonė Sakalauskienė, Renata Sveikatienė, Brigita Šitkauskienė

  Šis leidinys yra pirmasis vadovėlis lietuvių kalba, kuriame nagrinėjama normalioji ir patologinė autonominės nervų sistemos fziologija, sąveika su imunine sistema, apžvelgiamos autonominę nervų sistemą veikiančios medžiagos. Vadovėlis skirtas visų medicinos,
  odontologijos, farmacijos ir kitų programų studentams. Autorės tikisi, kad ši medžiaga bus
  naudinga ir gydytojams. Medicina nuolat kintamas mokslas, pagrįstas moksliniais įrodymais
  bei klinikine patirtimi, todėl būtina pastoviai ir nuosekliai domėtis mokslinėmis naujovėmis
  ir atnaujinti savo žinias.

  Medicininės ūminės būklės

  Philippe Furger, Thomas M.Suter

  Knygoje pateikiami naujausi Šveicarijos, Kanados, JAV ir kitų šalių medicininių ūminių būklių diagnozavimo ir gydymo pasiekimai. Detalizuoti diagnozavimo ir gydymo algoritmai bei praktiniai gydytojo veiksmai. Vaistai ir jų naudojimas bei tarpusavio sąveika rekomenduojami įvertinus naujausius šios srities pasiekimus.

  Teismo psichiatrijos ekspertizė

  Konstantinas Daškevičius, Jelena Daškevičienė, Virginija Adomaitienė

  Dabartinės psichiatrijos diagnostikos ir gydymo pasiekimai sudaro sąlygas
  naujam požiūriui kitaip pažvelgti bei įvertinti situacijas, kuriose, vykdant
  teisingumą, reikalingos specialios teismo psichiatrijos žinios. Šioje knygoje autoriai
  daugiausia nagrinėjo tas temas bei problemas, kurios viena vertus yra
  susijusios su teismo psichiatrijos ekspertizės metodologiniais pagrindais, moraliniais,
  etiniais dalykais, kita vertus, su klinikiniais diferenciniais diagnostiniais,
  teisiniais, socialiniais klausimais, nustatant nepakaltinamumo, riboto
  pakaltinamumo, neveiksnumo, riboto veiksnumo medicininį ir juridinį kriterijus.
  Šiame leidinyje autoriai analizuoja minėtas problemas de lege lete ir de lege
  ferenda plotmėje, atsižvelgdami į išaugusį poreikį kuo plačiau taikyti teismo
  psichiatrijoje pažangiausius psichiatrijos, socialinių mokslų, teisėkūros ir kitus
  pasiekimus.
  Šią knygą parengę autoriai tiki, kad tai bus išsamus ir patikimas žinių šaltinis
  tiek studijuojantiesiems psichiatriją, tiek pradedantiems dirbti teismo
  psichiatro eksperto darbą. Be to, manome, kad šis leidinys bus naudingas ir teisininkams (teisėjams, prokurorams, ikiteisminio tyrimo pareigūnams, advokatams),
  socialiniams
  darbuotojams bei kitų profesijų atstovams, kurie vienaip
  arba kitaip susiję su teismo psichiatrija (šeimos gydytojams, notarams ir kt.), ir
  tai palengvins mūsų visų, turinčių labai skirtingas specialybes ir kompetencijos
  ribas, tarpusavio supratimą bei savo pareigų vykdymą.
  Šioje knygoje nenagrinėjamas teismo psichiatrijos ekspertizių atlikimas
  vaikams ir paaugliams. Autorių nuomone, šios ekspertizės turi savo specifiką
  ir turi būti aptartos atskirame leidinyje.

  Psichikos sutrikimai nėštumo ir pogimdyminiu laikotarpiais

  Vita Danilevičiūtė

  Nėštumo metu ar po gimdymo gali išryškėti arba pasikartoti įvairūs
  psichikos sutrikimai: depresija, pogimdyminė psichozė, šizofrenija, bipolinis
  sutrikimas, nerimo sutrikimai, pavyzdžiui, obsesinis-kompulsinis, panikos
  bei kiti, potrauminio streso sutrikimas, valgymo sutrikimai, psichikos ir elgesio
  sutrikimai vartojant psichoaktyviąsias medžiagas [2,3,4,5].

  Seksualinis smurtas. Profesionalaus elgesio taktika

  Sudarytojos: Kristina Jarienė, Rūta Jolanta Nadišauskienė. Autoriai: Virginija Adomaitienė, Robertas Bagdzevičius, Rasa Bubliauskienė, Žana Bumbulienė, Joana Celiešiūtė, Sigitas Chmieliauskas, Ieva Daniūnaitė, Eglė Drejerienė, Viktorija Grigaliūnienė, Edita Gruodytė, Marija Jakubėnienė, Algirdas Jaras, Kristina Jarienė, Vijoleta Jusevičiūtė, Rimantas Kėvalas, Vesta Kučinskienė, Arūnas Meška, Auksė Mickienė, Meilė Minkauskienė, Rūta Jolanta Nadišauskienė, Neringa Palionienė, Romas Raudys, Marijus Šalčius, Jonas Šurkus

  Ši knyga yra pirmas vadovėlis lietuvių kalba, skirtas visų specialybių gydytojams,
  rezidentams, studentams, slaugytojams, NVO atstovams, teisininkams,
  medicinos psichologams, socialiniams darbuotojams, visuomenės sveikatos ir kitiems
  sveikatos sektoriuje dirbantiems specialistams. Jame aptariami pagrindiniai
  nusikalstamų veikų žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui
  teisiniai nuostatai, sveikatos priežiūros įstaigos personalo veiksmai, susidūrus su
  seksualinio smurto nukentėjusiaisiais, bendravimo su seksualinio smurto nukentėjusiaisiais
  principai, dokumentacijos pildymo savitumai, sužalojimų vertinimas,
  lytiškai plintančių infekcijų tyrimo algoritmas ir profilaktinis jų gydymas,
  pateikiama informacija gydytojui ir nukentėjusiajam apie tolesnį tyrimo bei stebėsenos
  planą. Vadovėlyje pateiktą medžiagą įsisavinti ir suvokti padės paveikslai,
  lentelės, atmintinės, algoritmai, nuotraukos, saviruošos klausimai. Vadovėlis parengtas
  vadovaujantis „Seksualinio smurto moteriškos lyties aukos tyrimo metodika“
  (www.sam.lrv.lt).

  Paveikslėlių, skirtų atpažinti sutrikusį spalvos suvokimą, rinkinys

  SHINOBU I SHIHARA M. D., Dr. Med. Sc.

  Šis paveikslėlių rinkinys sudarytas taip, kad galėtų būti
  naudojamas kaip testas, norint greitai ir tiksliai atpažinti
  įgimtą sutrikusį spalvos suvokimą – daltonizmą. Daltonizmas
  – įgimtas spalvinės regos sutrikimas, spalvinio matymo
  yda, aklumas spalvoms, dažniausiai raudonai spalvai.
  Pasitaiko daugiausia vyrams, perduodamas paveldėjimo
  keliu. Yda susijusi su tinklainės receptorių (kūgelių) nevisavertiškumu.
  Sutrikimas pavadintas Džono Daltono
  (1766-1844), turėjusio šią ydą ir 1794 m. ją aprašiusio, vardu.

  Žarnyno stomų suformavimas

  Jurgita Gulbinienė, Žilvinas Saladžinskas, Algimantas Tamelis, Dainius Pavalkis

  Žarnyno stomos yra plonosios ar storosios žarnos atvėrimas į išorę. Jau penktajame
  amžiuje prieš Kristų Celsus aprašė plonosios žarnos penetraciją per
  sužalotą pilvo sieną, kuri pasibaigė neužgijusia eneterine fistule. L. Heisteris
  fiksuodavo sužalotą žarną prie pilvo žaizdos, taip išvengta žarnų turinio patekimo
  į pilvaplėvės ertmę (1718). M Littre 1732 m. kūdikiui, kuriam buvo anus
  atrezija, po mirties atliko tyrimą ir suformavo kolostomą. Šį metodą vėliau siūlė
  taikyti gimusiems, turintiems šią patologiją. Pirmąją sėkmingą kolostomą
  1756 m. atliko chirurgas Williamas Cheseldenas 73 metų pacientei Margaretei
  White dėl įstrigusios bambinės išvaržos. Jai buvo suformuota transverzostoma.
  Kolostomos sėkmingai pradėtos daryti 19 a. viduryje. Ileostomos pradėtos
  daryti žymiai vėliau, nes, to meto chirurgų nuomone, plonosios žarnos pažeidimas
  pavojingas pacientui.

  Atminties draiskalai

  Egidijus Vareikis

  Širdies nepakankamumas

  Aldona Vitalija Baltrėnaitė Raimonda Verseckaitė

  Širdies nepakankamumas (ŠN) yra klinikinis sindromas, sukeliamas miokardo pakenkimo, kurį iki 70 proc. atvejų sąlygoja išeminė širdies liga (IŠL).
  Tai klinikinė būklė, kurios metu dėl širdies ligos sumažėja minutinis širdies tūris, padidėja spaudimas venose ir kurią lydi homeostazės sutrikimai miokardo ląstelėse bei ankstyva jų mirtis .

  Augalinės mitybos vadovas

  Kayli Dice, Susan engas

  Sibiras vaiko akimis

  Dainora Urbonienė

  Ilgai nesiryžau rašyti apie šeimos tremtį. 1989 ir 1991 m. kraštotyrininkų
  paprašyta šiek tiek parašė mama, jos prisiminimai buvo publikuoti
  Panevėžio rajono spaudoje. Apie gyvenimą Sibire daug kalbėjomes
  namuose. Užsirašinejau, pati stengiausi prisiminti patirtą siaubą,
  bet knygos nerašiau, buvo tik pabandymas aprašyti vieną kitą epizodą
  iš mūsų tremties.
  Kartą, šaltą žiemos vakarą važiuodama autobusu, pasižiurejau į
  saulę ir staiga labai ryškiai prisiminiau tokį pat vaizdą Sibiro miškuose,
  kai mus rogėmis veže i nuolatinę tremties vietą. Ir tada leidosi raudona
  saulė. Ant mano kelių sedėjo pusantrų metų broliukas, o už rogių per
  pusnynus sunkiai klampojo mama. Vienu metu man pasirodė, kad šis
  kelias niekada nesibaigs...

  Ikioperacinės anemijos diagnostikos ir gydymo rekomendacijos

  Jūratė Gudaitytė, Rolandas Gerbutavičius,Diana Remeikienė, Arūnas Gelmanas, Andrius Macas, Rūta Dambrauskienė, Elona Juozaitytė, Leonas Valius,Alfredas Smailys, Algimantas Tamelis

  Leidinys skirtas įvairių specialybių gydytojams rezidentams, tobulinimosi kursų klausytojams,
  gydytojams praktikams, ruošiantiems pacientą operacijai.

  Основы научных исследований в здравоохранении

  Составители:проф. док. Рута Йоланта Надишаускене, проф. док. Скирманте Саулюне

  В учебнике обсуждаются основы научных исследований в медицине: принципы выбора темы работы,
  цели научного исследования, формулировки задач и гипотез, представлены рекомендации по написанию
  отдельных частей исследования и особенности представления научной работы. Учебник предназначен
  для студентов всех преддипломных и подипломных студий биомедицинских наук и наук общественного здоровья.

  Apdailininkų mokymas

  Vyr profesijos mokytoja Asta Grikšienė, Vyr profesijos mokytoja Ina Liniova, Statybos darbų mokytoja metodininkė Genovaitė Riabčukienė, Mokytoja metodininkė Danguolė Olbutienė.

  Apdailininkų mokymo medžiaga (konspektas) skirta apdailininko specialybės mokinių su sutrikusiu intelektu, kompleksine negalia mokymui bei mokymuisi. Mokymo ir mokymosi medžiaga pagal mokymo programą, kas svarbu integruojant specialiųjų poreikių asmenis į visuomenę, mokant apdailininko specialybės, suteikiant kvalifikaciją.

  Krikščioniškoji demokratija – paprastai ir nenuobodžiai

  Egidijus Vareikis

  Ši knygelė apie krikščioniškąją demokratiją – visai ne mokslinis, ne akademinis ir ne kokios nors partijos programinis veikalas. Prieš kurį laiką, diskutuodamas su draugais ir oponentais apie įvairias politines sroves ir gindamas diskusijose krikščioniškosios demokratijos idėjas, patyriau, kad draugams, oponentams ir šiaip besidomintiems politika šiandien stinga paprasto ir kartu suprantamo paaiškinimo, kas yra ta krikščioniškoji demokratija, kokia ji buvo ir kokia bus, ar bent jau galėtų būti. Politikai dažnai kalba pernelyg konjunktūriškai, akademikai – sunkiai suprantamai, žiniasklaida ieško dažniausiai praktinės veiklos pasekmių...Tad ėmiausi rašyti paprastą ir (tikiuosi) nenuobodų tekstą, kuris supažindina skaitytoją su jau ne kartą minėtu politikos objektu. Vengiau imtis labai asmeninių vertinimų, visa tai palikdamas pačių skaitytojų teismui.
  Akivaizdu, kad šiandien jau laikas atsisakyti kelis šimtmečius gyvuojančių ideologinių terminų, arba jiems suteikti kitokį turinį. Akivaizdu, kad klasikinės politinės ideologijos jau nebeatitinka tų bruožų, kuriais buvo kažkada apibrėžtos, galiausiai visuomenės politiniai ir socialiniai poreikiai skiriasi nuo tų laikų, kai gyveno politinių ideologijų kūrimo klasikai.