Number of Titles: 165
  e-mailpassword

  Pediatrija. Neonatologija

  Why children get sick and how we can help them

  Dr. Indrė Plėštytė-Alminė

  Pediatrija III dalis

  Sudarytojas prof. Rimantas Kėvalas

  Šis vadovėlis – gausaus Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės, Kauno Klinikų
  praktikos specialistų, mokslininkų ir pedagogų bendro darbo rezultatas.
  Šių dienų galimybės gauti naujausią informaciją yra neribotos. Kartais medikas pasiklysta medicininės informacijos lavinoje, o teisingą sprendimą reikia priimti čia ir dabar.
  Praktikos gydytojui, kokioje grandyje jis bedirbtų, labai pravartu „po ranka“ turėti
  lengvai prieinamą ir randamą informaciją.
  Vadovėlyje išdėstomos pagrindinės vaikų sveikatos problemos 17-oje skirtingų vaikų
  sveikatos priežiūros sričių, su kuriomis tenka susidurti bet kurios specialybės gydytojui,
  teikiančiam sveikatos priežiūros paslaugas ir vaikams.
  Vadovėlio turinys parengtas orientuojantis į šeimos gydytojo ir pediatro kasdienius
  poreikius, tačiau neabejoju, kad ši informacija bus aktuali ir naudinga bet kurios kitos
  medicinos specialybės darbuotojams, dirbantiems ir vaikų sveikatos priežiūros srityje,
  taip pat medicinos studentams, studijuojant vaikų sveikatos problemas.

  Pediatrija II dalis

  Sudarytojas prof. Rimantas Kėvalas

  Šis vadovėlis – gausaus Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės, Kauno Klinikų
  praktikos specialistų, mokslininkų ir pedagogų bendro darbo rezultatas.
  Šių dienų galimybės gauti naujausią informaciją yra neribotos. Kartais medikas pasiklysta medicininės informacijos lavinoje, o teisingą sprendimą reikia priimti čia ir dabar.
  Praktikos gydytojui, kokioje grandyje jis bedirbtų, labai pravartu „po ranka“ turėti
  lengvai prieinamą ir randamą informaciją.
  Vadovėlyje išdėstomos pagrindinės vaikų sveikatos problemos 17-oje skirtingų vaikų
  sveikatos priežiūros sričių, su kuriomis tenka susidurti bet kurios specialybės gydytojui,
  teikiančiam sveikatos priežiūros paslaugas ir vaikams.
  Vadovėlio turinys parengtas orientuojantis į šeimos gydytojo ir pediatro kasdienius
  poreikius, tačiau neabejoju, kad ši informacija bus aktuali ir naudinga bet kurios kitos
  medicinos specialybės darbuotojams, dirbantiems ir vaikų sveikatos priežiūros srityje,
  taip pat medicinos studentams, studijuojant vaikų sveikatos problemas

  Pediatrija I dalis

  Sudarytojas prof. Rimantas Kėvalas

  Šiame vadovėlyje aptariamos pagrindinės vaikų sveikatos problemos 17-oje skirtingų vaikų sveikatos priežiūros sričių, su kuriomis tenka susidurti bet kurios specialybės gydytojui, teikiančiam sveikatos priežiūros paslaugas ir vaikams. Vadovėlio turinys parengtas orientuojantis į šeimos gydytojo ir pediatro kasdienius poreikius, tačiau neabejoju,
  kad ši informacija bus aktuali ir naudinga bet kurios kitos medicinos specialybės darbuotojams, dirbantiems ir vaikų sveikatos priežiūros srityje. Šiame vadovėlyje būsimieji medikai, studijuojantys vaikų ligas ikidiplominėse disciplinose, ras visą reikalingą
  medžiagą bei nuorodas į platesnį ir išsamesnį kiekvienos problemos studijavimą.
  Būsimiesiems kolegoms norėčiau priminti, kad vaikas nėra sumažintas suaugęs žmogus, taigi šios žinios reikalingos bet kurios specialybės gydytojams.
  Tai platus ir daug problemų apimantis leidinys, skirtas visų specialybių vaikų ligų gydytojams, šeimos gydytojams ir visų kitų specialybių praktikos gydytojams ir rezidentams, suteikiantis galimybę prisiminti įvairias sveikatos problemas vaikų amžiuje.
  Sutapimas ar ne, bet šalia 92 autorių prie šio vadovėlio intensyviai dirbo dar 8 žmonės (redaktoriai, korektoriai, maketuotojai, techniniai darbuotojai). Tebūnie tai 100 nuoširdžių žmonių dovana Lietuvos atkurimo 100-mečiui.

  Pediatrija

  Sudarytojas prof. Rimantas Kėvalas

  Paskutinis daugiatomis leidinys „Vaikų ligos“ išleistas bendradarbiaujant Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinikos ir tuometinio Kauno medicinos universiteto Vaikų ligų klinikos darbuotojams (I tomas išleistas 2000 m., II – 2003 m., II – 2004 m., IV – 2005 m., V – 2007 m.). Šiame vadovėlyje aptariamos pagrindinės vaikų sveikatos problemos 17-oje skirtingų vaikų sveikatos priežiūros sričių, su kuriomis tenka susidurti bet kurios specialybės gydytojui, teikiančiam sveikatos priežiūros paslaugas ir vaikams. Vadovėlio turinys parengtas orientuojantis į šeimos gydytojo ir pediatro kasdienius poreikius, tačiau neabejoju, kad ši informacija bus aktuali ir naudinga bet kurios kitos medicinos specialybės darbuotojams, dirbantiems ir vaikų sveikatos priežiūros srityje. Šiame vadovėlyje būsimieji medikai, studijuojantys vaikų ligas ikidiplominėse disciplinose, ras visą reikalingą medžiagą bei nuorodas į platesnį ir išsamesnį kiekvienos problemos studijavimą. Būsimiesiems kolegoms norėčiau priminti, kad vaikas nėra sumažintas suaugęs žmogus, taigi šios žinios reikalingos bet kurios specialybės gydytojams. Tai platus ir daug problemų apimantis leidinys, skirtas visų specialybių vaikų ligų gydytojams, šeimos gydytojams ir visų kitų specialybių praktikos gydytojams ir rezidentams, suteikiantis galimybę prisiminti įvairias sveikatos problemas vaikų amžiuje. Sutapimas ar ne, bet šalia 92 autorių prie šio vadovėlio intensyviai dirbo dar 8 žmonės (redaktoriai, korektoriai, maketuotojai, techniniai darbuotojai). Tebūnie tai 100 nuoširdžių žmonių dovana Lietuvos atkurimo 100-mečiui.

  Paediatrics Module Textbook

  Compiled by Prof. Rimantas Kėvalas. Authors: Dr.Virginija Ašmonienė, Assoc. Prof. Robertas Bagdzevičius, Prof. Nijolė-Dalia Bakšienė, Prof. Vidmantas Barauskas, M.D. Algirdas Dagys, Dr. Asta Dambrauskienė, Dr. Dovilė Grinkevičiūtė, Dr. Vaidotas Gurskis, M.D. Jūratė Kasparavičienė, Prof. Rimantas Kėvalas, Assoc. Prof. Artūras Kilda, M.D. Dalius Klimavičius, Assoc. Prof. Rūta Kučinskienė, Assoc. Prof. Jolanta Kudzytė, Dr. Rosita Kiudelienė, Prof. Liutauras Labanauskas, Assoc. Prof. Darius Leskauskas, Assoc. Prof. Giedra Levinienė, Dr. Dalius Malcius, Dr. Marija Marengolcienė, Dr. Jūratė Masalskienė, Dr. Valdonė Misevičienė, Assoc. Prof. Birutė Pundzienė, M.D. Eglė Ramanauskienė, Assoc. Prof. Sigitas Rinkevičius, Dr. Rūta Rokaitė, Dr. Šarūnas Rudaitis, Dr. Giedrė Rutkauskienė, M.D. Rasa Steponavičienė, Dr. Rima Šileikienė, Dr. Eglė Tamulevičienė, M.D. Daiva Urbonienė, Assoc. Prof. Laimutė Vaidelienė, Assoc. Prof. Astra Vitkauskienė, M.D. Aristida Ziutelienė, M.D. Migla Žėbienė

  Paediatrics is an 8-week module of LSMU undergraduate studies comprising four blocks: Childhood Diseases (4 weeks), Paediatric Surgery (2 weeks), Child Psychiatry (1 week) and Genetics & Laboratory Medicine (1 week).
  These days, possibilities to access the up-to-date information are limitless. Yet at times the fundamental knowledge of the subject may be hard to extract from the plethora of sources.
  The latest multi-volume publication Childhood Diseases was published as a result of cooperation between Vilnius University Children’s Clinic and Kaunas University of Medicine Children’s Clinic (vol. 1 – 2000, vol. 2 – 2003, vol. 3 – 2004, vol. 4 – 2005, vol. 5 – 2007). It was a comprehensive study covering a vast variety of topics compiled for paediatricians of different specialties, paediatric surgeons, obstetricians and gynaecologists as well as for paediatric residency students.
  Neither Vilnius University nor LSMU had published a textbook for the paediatric module of undergraduate studies before.
  This Paediatrics Module Textbook is a result of cooperation among five LSMU units (Paediatric, Paediatric Surgery, Psychiatry and Laboratory Medicine clinical departments and Department of Genetics and Molecular Medicine). In this book, future medics will find all the necessary material for the module and also references to deeper studies of every problem.
  I would like to remind my future colleagues that children are not little adults, and this knowledge is a must for future doctors of all specialties.
  I believe that doctors and residency students of other specialties will also find this book helpful when they need to remember and revise the main children’s health issues.

  Neonatologija

  Ilona Aldakauskienė, Liudmila Antanavičiūtė, Rimutė Balnienė, Vidmantas Barauskas, Eglė Barčaitė, Vytautas Basys, Rasa Brinkis, Jūratė Buinauskienė, Vladimiras Chijenas, Nijolė Drazdienė, Jolanta Girčytė, Rita Jakuškienė, Rimantas Jasinauskas, Zita Jurgaitienė, Aurelija Juškevičienė, Rita Kregždienė, Ričardas Kubilius, Aušrelė Kudrevičienė, Audrius Mačiulevičius, Eglė Markūnienė, Aušra Mazgienė, Laimutė Milašienė, Laima Miliukienė, Rūta Jolanta Nadišauskienė, Zita Petruškevičienė,Rugilė Pilvinienė, Antanas Pužas, Janina Ribelienė, Natalija Skorobogatova,Julija Starik, Dalia Stonienė, Agnė Širinskienė, Violeta Šulnienė, Rasa Tamelienė

  Vadovėlis „Neonatologija“ – ilgai laukta knyga. Vadovėlyje daugiausiai vietos skiriama naujagimio normalios bei sutrikusios adaptacijos temoms, ligų diagnostikai, gydymo principams. Kiekviename klinikiniame teminiame skyriuje išdėstoma medžiaga apie naujagimystės laikotarpiui būdingą ligą, remiantis pažangia pasaulio praktika bei moksliniais įrodymais pagrįstomis išvadomis ir rekomendacijomis, pateikiamas šiuolaikinis problemos supratimas bei sprendimo būdai.
  Vadovėlio medžiaga pateikiama koncentruotai, išryškinant svarbiausius, akcentuotinus momentus be antraeilių, mažai reikšmingų duomenų bei jų interpretacijų – visa tai palengvina medžiagos įsisavinimo procesą. Daugelis vadovėlio skyrių iliustruoti teminiais, paaiškinamaisiais piešiniais, nuotraukomis iš klinikinės praktikos archyvų. Autoriams pavyko susisteminti ir glaustai išdėstyti gausią mokslinę informaciją neonatologijos klausimais.
  Leidinys turėtų būti naudingas ne tik studijuojantiems neonatologijos kursą medicinos, akušerijos ar slaugos studentams, bet ir besitobulinantiems įvairių specialybių gydytojams, ypač šeimos gydytojams, kuriems tenka susitikti su naujagimiu pirmiesiems po akušerių, akušerių – ginekologų, slaugytojų ir neonatologų.