Number of Titles: 165
  e-mailpassword

  Slauga

  Metodinė medžiaga pirminės asmens sveikatos priežiūros specialistams ir dauginėmis ligomis sergantiems pacientams

  Sudarytoja Ida Liseckienė

  Slaugytojo padėjėjo darbo pagrindai

  Alina Vaškelytė, Marija Žeruolienė, Audronė Masaitienė, Vitalija Neverauskė, Povilas Šeštokas, Rūta Žigutienė

  Ši mokomoji knyga skirta slaugytojo padėjėjo specialybės mokiniams. Slaugytojo padėjėjas
  teikia paslaugas slaugos ligoninėse, socialinės rūpybos centro globos ir rūpybos skyriuose, senelių namuose, pensionuose, reabilitacijos įstaigose, gali slaugyti nedarbingus, vienišus neįgaliuosius, pagyvenusio amžiaus žmones, globoti juos namuose. Slaugytojo padėjėjas padeda namų ruošoje, parenka ir patiekia maistą, teikia kitas paslaugas slaugomam klientui, pvz., tvarko jo patalynę, padeda atlikti higieną, apsirengti, atlieka skirtas slaugymo procedūras pagal profesinę kompetenciją.

  Bendruomenės sveikata ir gerovė

  Sudarytojos: Aurelija Blaževičienė, Daina Krančiukaitė-Butylkinienė, Lina Spirgienė

  Universitetinis vadovėlis skirtas studijuojantiems šeimos mediciną, bendruomenės slaugą, išplėstinę slaugos praktiką, taip pat šeimos gydytojams, bendruomenės ir išplėstinės slaugos praktikos slaugytojams

  Kaip gyventi sergant Parkinsono liga?

  Viktorija Piščalkienė, Edgaras Lapinskas, Vaida Šidlauskaitė, Jurgita Knašienė, Gytė Damulevičienė, Eglė Stasiūnaitenė, Evelina Lamsodienė, Veronika Sliževskytė, Rita Juchnevičienė, Žaneta Mickienė

  Sergant Parkinsono liga, nervų sistemoje stinga dopamino, todėl gydymui vartojami vaistai, kurie didina dopamino kiekį. Vieni dažniausiai skiriamų vaistų – Levadopos grupės ir kt. Parkinsono ligai gydyti skirti medikamentai gali būti įvairiai sėkmingai derinami tarpusavyje ir su kitais vaistais. Įgalinimas – žmogaus gebėjimų skatinimas, motyvavimas, mokymas ir savivertės skatinimas. Tas ypač svarbu sveikatos sutrikimų turintiems asmenims, kad jie patikėtų, jog yra pajėgūs, turi įgūdžių ir nusipelno išteklių, būtinų jų fiziniam ir socialiniam funkcionavimui. Tyrimai rodo, kad sergantiesiems Parkinsono liga bei jų artimiesiems stinga informacijos, todėl svarbu laiku atkreipti dėmesį į pasireiškiančius ligos simptomus. Tik laiku juos atpažinus, taikant medikamentinį gydymą, pozityviai nusiteikiant, gyvenant aktyvų fizinį ir socialinį gyvenimą galima padėti sau ir taip sustabdyti ligos progresavimą. Kauno kolegijoje 2016–2017 m. buvo vykdomas projektas „Parkinsono liga sergančiųjų gyvenimo kokybės gerinimas fiziniu ir psichosocialiniu požiūriu“. Šio projekto tikslas pagerinti Parkinsono liga sergančiųjų gyvenimo kokybę fiziniu ir psichosocialiniu požiūriu.

  Chirurginė slauga

  Viktorija Piščalkienė

  Jūsų rankose papildyta chirurginės slaugos mokymo(-si) priemonė. Joje aktualios
  informacijos apie bendrąją ir specialiąją chirurginę slaugą ras būsimieji
  bendrosios praktikos slaugos, akušerijos, radiologijos ir kitų specialybių studentai.
  Tikiuosi, kad ši knyga sudomins ir praktikus. Rengdama šią knygą stengiausi
  panaudoti ne tik mokslinėje literatūroje pateikiamus duomenis, bet rėmiausi
  ir asmenine, kaip pacientės, mamos bei profesine, kaip operacinės slaugytojos,
  chirurginės slaugos dėstytojos patirtimi.

  Sergančiųjų širdies ir kraujagyslių ligomis slauga

  Arvydas Šeškevičius

  Širdies ir kraujagyslių ligos yra viena dažniausių vidutinio amžiaus Lietuvos gyventojų sunkaus neįgalumo ir mirties priežasčių. Pastangos, skirtos visuo-menės sveikatai gerinti, turi būti pagrįstos žiniomis apie ligas, jų priežastis ir rizikos veiksnius. Šalia gydytojų vis didesnis vaidmuo šioje srityje tenka slaugytojams. Specialios literatūros lietuvių kalba slaugytojams labai stinga. Šiuolaiki-niam mokymui, kuris skatina nenutrūkstamą mokymąsi visą gyvenimą, reikia vadovėlių, suteikiančių naujausią dalykinę informaciją. Knyga skirta ikidiplominėms ir podiplominėms kvalifkacijos kėlimo studijoms. Ši knyga skirta slaugytojams studentams ir praktikams, slaugantiems sergančiuosius širdies ligomis.

  Paliatyviosios pagalbos teikimo namuose rekomendacijos

  Arvydas Šeškevičius

  Pastaraisiais metais vis plačiau propaguojama paliatyvioji pagalba į namus.
  Paliatyviosios pagalbos komanda specializuotas paslaugas teikia pacientams,
  kuriems pagalbos reikia namuose, jų šeimos nariams ir kitiems pacientus slaugantiesiems
  asmenims. Paliatyviosios pagalbos komandos nariai taip pat specifiniais
  klausimais konsultuoja šeimos gydytojus ir slaugytojus, kurie rūpinasi pacientu
  namuose. Komanda yra daugiadalykė, ją sudaro keturi penki visu etatu dirbantys
  specialistai: gydytojai, slaugytojai, socialiniai darbuotojai, slaugytojų padėjėjai
  ir administracinis personalas. Kai kuriose šalyse komanda vykdo patariamąją ir
  mokomąją funkciją, konsultuoja skausmo gydymo, kitų simptomų kontrolės, psichologiniais
  ir socialiniais klausimais.

  Nugaros smegenų pažeidimus patyrusių asmenų savarankiškumo skatinimas

  Parengta iš: Promoting Independence Following a Spinal Cord Injury. World Health Organization, 1996

  Šie patarimai skiriami reabilitacijos darbuotojams, kitiems sveikatos priežiūros specialistams, dirbantiems su asmenimis, patyrusiais nugaros smegenų pažeidimus, taip pat jų šeimų nariams ar kitiems juos slaugantiems asmenims. Šioje mokomojoje priemonėje pateikiama informacija apie fizinius ir emocinius nugaros smegenų pažeidimo padarinius. Aiškinama, kaip skatinti asmenų, patyrusių nugaros smegenų pažeidimus, savarankiškumą tam tikromis kasdienio gyvenimo aplinkybėmis. Knygoje rašoma, kaip išvengti pragulų, apie tuštinimąsi ir šlapinimąsi, mankštinimąsi, naudojimąsi vežimėliu, persikėlimą, prausimąsi, apsirengimą, atsistojimą ir
  vaikščiojimą. Galiausiai – ne mažiau svarbus aspektas – kaip šie žmonės gali leisti laisvalaikį ir dalyvauti bendruomeninėje veikloje.

  Slaugos ir asmens sveikatos priežiuros proceduros

  R. Balciuniene, R. Januškeviciute, l. Kuzminskiene, B. Markeviciene, V. Rasteniene, V. Velickiene

  Mokymosi knygą sudaro septyni skyriai: „Antropometriniai matavimai“, „Gyvybinių funkcijų rodiklių tyrimas“, „Paciento fiziologinių poreikių patenkinimas“, „Paciento būklę lengvinančios procedūros“, „Paciento paruošimas tyrimams“, „Sekretų ir ekskretų paėmimas tyrimams“,
  „Gydymo procedūros“. Kiekvienos procedūros aprašyme paaiškinamas procedūros tikslas, indikacijos ir kontraindikacijos, išvardytos priemonės, kurios reikalingos procedūrai ar slaugai, procedūros eiga ir komplikacijos, išskirtinės situacijos, iliustracijos, vaizduojančios atlikimą.

  Pagyvenusių žmonių sveikatos priežiūra

  Gintautas Bagdonas, Gytė Damulevičienė, Vita Lesauskaitė, Jūratė Macijauskienė, Leonas Valius, Donatas Venskutonis, Audris Visokinskas

  Gyventojų senėjimas yra 20 ir 21 a. fenomenas. Gyventojų senėjimas ypač ryškus ne
  tik Japonijoje, bet ir Europoje. Prognozuojama, kad Europoje pagyvenusių gyventojų dalis nuo 2000 iki 2025 m. padidės nuo 20 iki 28 proc.
  Geriatrija yra mokslo sritis, nagrinėjanti senstančių žmonių sveikatos išsaugojimo
  ir gerinimo problemas, bei senų žmonių ligų profilaktiką, kliniką, gydymą ir socialinius
  aspektus. Geriatriją reikia skirti nuo gerontologijos, kuri yra platesnė sąvoka, apimanti
  senėjimo teorijas, biologinius, sociologinius, psichologinius ir ekonominius senėjimo aspektus.
  Gerontologinė (pagyvenusių žmonių) slauga yra slaugos mokslo sritis, kurios
  objektas yra pagyvenusių žmonių sveikatos ir funkcinės būklės tyrimas, priežiūros planavimas,
  vykdymas ir jos efektyvumo vertinimas. Kaip atskira specialybė ji susiformavo
  20 a. antrojoje pusėje kaip atsakas į demografinį pagyvenusių žmonių „bumą“.

  Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga

  Daiva Narvilienė

  Pirmoji mokomoji knyga buvo parengta pagal aukštųjų koleginių bendrosios praktikos slaugos studijų programos dalyką „Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga“, kuri susilaukė skaitytojų susidomėjimo. Antrosios knygos struktūra nepakito, tačiau papildyti skyriai.
  Knygoje pateikiami pagrindiniai būtinosios medicinos pagalbos aspektai. Nagrinėjama pirmoji ir skubioji medicinos pagalba, kuri suteikiama gyvybei pavojingų būklių, žaizdų, traumų sužalojimų, aplinkos veiksnių sukeltų pažeidimų, apsinuodijimų atvejais, apžvelgiamos dažniausiai pasitaikančios gyvybei pavojingų, ūminių būklių bei sužalojimų situacijos ir pirmoji pagalba. Knygoje analizuojami anestezijos organizavimo principai ir slauga; išdėstoma intensyviosios slaugos savitumai, kurie apima visų organizmo sistemų sutrikimus, jų priežastis, gydymą bei slaugą. Šių būklių metu būtina greitai orientuotis, priimti sprendimus ir suteikti skubiąją medicinos pagalbą.
  Medžiaga pateikiama sistemiškai, t. y. pateikiamos sąvokos, schemos, lentelės, paveikslai.

  Pacientų mokymas stebėti ir valdyti ligą

  Anne Lacroix, Jean-Phillipe Assal

  Dėl lėtinių ligų atliekama didžiuma gydymo intervencijų. Už šių ilgalaikių ligų valdymą atsakingi tiek pacientai, tiek ir jų gydytojai, priešingai, ūmių ligų atveju visa atsakomybė tenka medikams. Lėtinių ligų valdymas gula kasdiene našta ant ligonio pečių, be to yra paūmėjimų ir lėtinių komplikacijų rizika. Šioje knygoje diabeto pavyzdžiu, gydytojas ir psichologė pasidalija daugiau nei 15 metų bendradarbiavimo ir patirties vaisiais. Šios knygos pagrindas - autentiška pacientų patirtis. Gydytojai ir kiti sveikatos priežiūros komandos nariai ras joje specifinių lėtinių ligų gydymui požiūrius.