Viso knygų: 165
  el. paštaskodas
  Asmenybės charakteristika
  Žmogus ir kūryba: vidinis ir išorinis pasauliai
  Meno taikymas gydymui ir ligų profilaktikai
  Meno terapijos rūšys
  Dailės terapijos samprata ir pagrindiniai principai
  Meno terapijos taikymo kryptys
  Dailės terapijos taikymo kryptys
  Dailės terapijos taikymo metodai
  Praktinis dailės terapijos taikymas
  Saviraiškos būdai
  Jausmų ir emocijų raiška dailės kūriniuose
  Žmogaus egzistencijos problemos saviraiškoje
  Dvasinių ir fizinių žmogaus galių plėtojimas kūryboje
  Dailės raiškos priemonių teikiamos galimybės
  Simbolių įtaka emocinei žmogaus būsenai
  Dailės darbų eksponavimo įtaka asmenybės socializacijai
  Dailės terapeuto vaidmuo
  Literatūra

  Dailės terapija