Viso knygų: 165
  el. paštaskodas
  KAKLO IR VIRŠUTINĖS GALŪNĖS KAULAI
  VAIZDAS IŠ PRIEKIO
  VAIZDAS IŠ UŽPAKALIO
  LIEMENS IR APATINĖS GALŪNĖS KAULAI
  VAIZDAS IŠ PRIEKIO
  VAIZDAS IŠ NUGAROS
  APATINĖS GALŪNĖS KAULAI
  VAIZDAS IŠ PRIEKIO
  VAIZDAS IŠ NUGAROS
  APATINĖ GALŪNĖ
  VAIZDAS IŠ PRIEKIO
  VAIZDAS IŠ UŽPAKALIO
  DEŠINĖS KOJOS KAULAI
  VAIZDAS IŠ PRIEKIO
  VAIZDAS IŠ NUGAROS
  DEŠINĖ PĖDA
  DORZALINIS PAVIRŠIUS
  PADINIS PAVIRŠIUS
  VIRŠUTINĖ GALŪNĖ
  VAIZDAS IŠ PRIEKIO
  VAIZDAS IŠ NUGAROS
  VIRŠUTINĖ GALŪNĖ
  VAIZDAS IŠ PRIEKIO
  VAIZDAS IŠ NUGAROS
  DEŠINĖ PLAŠTAKA
  DELNINIS PAVIRŠIUS
  NUGARINIS PAVIRŠIUS
  GALVOS RAUMENYS
  VAIZDAS IŠ PRIEKIO
  VAIZDAS IŠ ŠONO
  PAKAUŠINIS KAKTOS RAUMUO M. OCCIPITOFRONTALIS
  SMILKININIS MOMENS RAUMUO M. TEMPOROPARIETALIS
  AUSIES RAUMUO PRIEKINIS, VIRŠUTINIS, UŽPAKALINIS M. AURICULARIS ANTERIOR, SUPERIOR, POSTERIOR
  ŽIEDINIS AKIES RAUMUO M.ORBICULARIS OCULI
  KELIAMASIS VIRŠUTINIO VOKO RAUMUO M.LEVATOR PALPEBRAE SUPERIORIS
  ANTAKIŲ SUTRAUKIAMASIS RAUMUO M.CORRUGATOR SUPERCILII
  DIDYBĖS RAUMUO M. PROCERUS
  NOSINIS RAUMUO M. NASALIS
  NOSIES PERTVAROS NULEIDŽIAMASIS RAUMUO M.DEPRESSOR SEPTI NASI
  KELIAMASIS VIRŠUTINĖS LŪPOS IRNOSIES SPARNELIO RAUMUO M. LEVATOR LABII SUPERIORIS ALAEQUE NASI
  KELIAMASIS VIRŠUTINĖS LŪPOS RAUMUO M. LEVATOR LABII SUPERIORIS
  MAŽASIS SKRUOSTO RAUMUO M. ZYGOMATICUS MINOR
  DIDYSIS SKRUOSTO RAUMUO M. ZYGOMATICUS MAJOR
  KELIAMASIS LŪPŲ KAMPO RAUMUO M.LEVATOR ANGULI ORIS
  JUOKO RAUMUO M. RISORIUS
  NULEIDŽIAMASIS LŪPŲ KAMPO RAUMUO M. DEPRESSOR ANGULI ORIS
  NULEIDŽIAMASIS APATINĖS LŪPOS RAUMUO M. DEPRESSOR LABII INFERIORIS
  SMAKRO RAUMUO M. MENTALIS
  ŽANDO RAUMUO M. BUCCINATOR
  ŽIEDINIS BURNOS RAUMUO M. ORBICULARIS ORIS
  SMILKININIS RAUMUO M. TEMPORALIS
  KRAMTOMASIS RAUMUO M. MASSETER
  ŠONINIS SPARNINIS RAUMUO M. PTERYGOIDEUS LATERALIS
  VIDINIS SPARNINIS RAUMUO M. PTERYGOIDEUS MEDIALIS
  KAKLAS
  VAIZDAS IŠ PRIEKIO
  VAIZDAS IŠ PRIEKIO
  VAIZDAS IŠ PRIEKIO. GILUSIS SLUOKSNIS
  VAIZDAS IŠ ŠONO
  KAKLAS IR NUGARA
  VAIZDAS IŠ NUGAROS
  VAIZDAS IŠ NUGAROS
  KAKLO RAUMENYS
  NUGAROS TRAPECINIS RAUMUO M. TRAPEZIUS
  DIRŽINIS GALVOS RAUMUO M. SPLENIUS CAPITIS
  DIRŽINIS KAKLO RAUMUO M. SPLENIUS CERVICIS
  KELIAMASIS MENTĖS RAUMUO M.LEVATOR SCAPULE
  DIDYSIS UŽPAKALINIS TIESUSIS GALVOS RAUMUO M. RECTUS CAPITIS POSTERIOR MAJOR
  MAŽASIS UŽPAKALINIS TIESUSIS GALVOS RAUMUO M. RECTUS CAPITIS POSTERIOR MINOR
  APATINIS ĮSTRIŽINIS GALVOS RAUMUO M. OBLIQUUS CAPITIS INFERIOR
  VIRŠUTINIS ĮSTRIŽINIS GALVOS RAUMUO M. OBLIQUUS CAPITIS SUPERIOR
  POODINIS KAKLO RAUMUO PLATYZMA
  SUKAMASIS GALVOS RAUMUO M. STERNOCLEIDOMASTOIDEUS
  SKYDINIS POLIEŽUVIO RAUMUO M. THYROHYOIDEUS
  MENTINIS POLIEŽUVIO RAUMUO M. OMOHYOIDEUS
  DVIPILVIS RAUMUO M. DIGASTRICUS
  YLINIS POLIEŽUVIO RAUMUO M. STYLOHYOIDEUS
  MALAMASIS POLIEŽUVIO RAUMUO MYLOHYOIDEUS
  PRIEKINIS LAIPTINIS RAUMUO M. SCALENUS ANTERIOR
  VIDURINIS LAIPTINIS RAUMUO M. SCALENUS MEDIUS
  UŽPAKALINIS LAIPTINIS RAUMUO M. SCALENUS ANTERIOR
  ILGASIS KAKLO RAUMUO M. LONGUS COLII
  ILGASIS GALVOS RAUMUO M. LONGUS CAPITIS
  PRIEKINIS TIESUSIS GALVOS RAUMUO M. RECTUS CAPITIS ANTERIOR
  ŠONINIS TIESUSIS GALVOS RAUMUO M. RECTUS CAPITIS LATERALIS
  LIEMENS RAUMENYS
  VAIZDAS IŠ NUGAROS
  VAIZDAS IŠ NUGAROS. GILUSIS SLUOKSNIS
  VAIZDAS IŠ PRIEKIO. PAVIRŠINIS IR GILUSIS SLUOKSNIAI
  VAIZDAS IŠ PRIEKIO
  VAIZDAS IŠ ŠONO
  LIEMENS RAUMENŲ SKERSPJŪVIS
  PLAČIAUSIASIS NUGAROS RAUMUO M. LATISSIMUS DORSI
  ROMBINIAI RAUMENYS DIDYSIS IR MAŽASIS M. RHOMBOIDEUS MAJOR ET MINOR
  PRIEKINIS DANTYTASIS RAUMUO M. SERRATUS ANTERIOR
  UŽPAKALINIS VIRŠUTINIS DANTYTASIS RAUMUO M. SERATUS SUPERIOR POSTERIOR
  UŽPAKALINIS APATINIS DANTYTASIS RAUMUO M. SERATUS POSTERIOR INFERIOR
  TIESIAMŲJŲ NUGAROS RAUMENŲ GRUPĖ
  KLUBINIS ŠONKAULIŲ RAUMUO M. ILIOCOSTALIS
  ILGIAUSIASIS RAUMUO M. LONGISSIMUS
  PUSKETERINIS RAUMUO M. SEMISPINALIS
  DAUGINIAI RAUMENYS M. MULTIFIDUS
  SUKAMIEJI RAUMENYS MM. ROTATORES
  KVADRATINIS JUOSMENS RAUMUO M. QUADRATUS LUMBORUM
  TARPKETERINIAI RAUMENYS MM. INTERSPINALES
  TARPSKERSINIAI RAUMENYS MM. INTERTRANCVERSARII
  ŠONKAULIŲ KELIAMIEJI RAUMENYS MM. LEVATORES COSTARUM
  DIDYSIS KRŪTINĖS RAUMUO M. PECTORALIS MAJOR
  MAŽASIS KRŪTINĖS RAUMUO M. PECTORALIS MINOR
  PORAKTINIS RAUMUO M. SUBCLAVIUS
  IŠORINIAI TARPŠONKAULINIAI RAUMENYS MM. INTERCOSTALES EXTERNI
  VIDINIAI TARPŠONKAULINIAI RAUMENYS MM. INTERCOSTALES INTERNI
  TIESUSIS PILVO RAUMUO M. RECTUS ABDOMINIS
  IŠORINIS ĮSTRIŽINIS PILVO RAUMUO M. OBLIQUUS EXTERNUS ABDOMINIS
  VIDINIS ĮSTRIŽINIS PILVO RAUMUO M. OBLIQUUS INTERNUS ABDOMINIS
  SKERSINIS PILVO RAUMUO M. TRANSVERSUS ABDOMINIS
  DUBENS RAUMENYS
  VAIZDAS IŠ PRIEKIO DEŠINĖ PUSĖ
  VAIZDAS IŠ ŠONO DEŠINĖ PUSĖ
  VAIZDAS IŠ NUGAROS DEŠINĖ PUSĖ. PAVIRŠINIS SLUOKSNIS
  VAIZDAS IŠ NUGAROS DEŠINĖ PUSĖ. GILUSIS SLUOKSNIS
  DIDYSIS JUOSMENS RAUMUO M. PSOAS MAJOR
  KLUBINIS RAUMUO M. ILIACUS
  MAŽASIS JUOSMENS RAUMUO M. PSOAS MINOR
  DIDYSIS SĖDMENS RAUMUO M. GLUTEUS MAXIMUS
  VIDURINIS SĖDMENS RAUMUO M. GLUTEUS MEDIUS
  MAŽASIS SĖDMENS RAUMUO M. GLUTEUS MINIMUS
  KRIAUŠINIS RAUMUOM. PIRIFORMIS
  VIRŠUTINIS DVYNINIS RAUMUO M. GEMELLIUS SUPERIOR
  VIDINIS UŽTVARINIS RAUMUO M.OBTURATORIUS INTERNUS
  APATINIS DVYNINIS RAUMUO M. GEMELLUS INFERIOR
  VIDINIS UŽTVARINIS RAUMUO M. OBTURATORIUS INTERNUS
  KVADRATINIS ŠLAUNIES RAUMUO M. QUADRATUS FEMORIS
  DEŠINĖ ŠLAUNIS
  VAIZDAS IŠ PRIEKIO. PAVIRŠINIS SLUOKSNIS
  VAIZDAS IŠ PRIEKIO. GILUSIS SLUOKSNIS
  VAIZDAS IŠ NUGAROS. PAVIRŠINIS SLUOKSNIS
  VAIZDAS IŠ NUGAROS. GILUSIS SLUOKSNIS
  VAIZDAS IŠ ŠONO
  VIDINĖ PUSĖ
  PLAČIOSIOS FASCIJOS TEMPIAMASIS RAUMUO M. TENSOR FASCIAE LATAE
  SIUVĖJO RAUMUO M. SARTORIUS
  TIESUSIS ŠLAUNIES RAUMUO M. RECTUS FEMORI
  ŠONINIS PLATUSISRAUMUO M. VASTUS LATERALIS
  VIDINIS PLATUSISRAUMUO M. VASTUS MEDIALIS
  TARPINIS PLATUSISRAUMUO M. VASTUS INTERMEDIUS
  SKIAUTERINISRAUMUO M. PECTINEUS
  GRAKŠTUSISRAUMUO M. GRACILIS
  ILGASIS PRITRAUKIAMASISRAUMUO M. ADDUCTOS LONGUS
  TRUMPASISPRITRAUKIAMASIS RAUMUO M. ADDUCTOR BREVIS
  DIDYSIS PRITRAUKIAMASISRAUMUO M. ADDUCTOS MAGNUS
  DVIGALVIS ŠLAUNIESRAUMUO M. BICEPS FEMORI
  PUSGYSLINISRAUMUO M. SEMITENDINOSUS
  PUSPLĖVINIS RAUMUO M. SEMIMEMBRANOSUS
  DEŠINĖS BLAUZDOS RAUMENYS
  VAIZDAS IŠ PRIEKIO
  VAIZDAS IŠ NUGAROS. PAVIRŠINIS SLUOKSNIS
  VAIZDAS IŠ NUGAROS
  VAIZDAS IŠ NUGAROS. GILUSIS SLUOKSNIS
  VAIZDAS IŠ ŠONO
  VIDINĖ PUSĖ
  PRIEKINIS BLAUZDOS RAUMUO M. TIBIALIS ANTERIOR
  ILGASIS TIESIAMASIS KOJOS NYKŠČIO RAUMUO EXTENSOR HALLUCIS LONGUS
  ILGASIS TIESIAMASIS PIRŠTŲ RAUMUO M. EXTENSOR DIGITORUMLONGUS
  TREČIASIS ŠEIVINIS RAUMUO M. PERONEUS TERTIUS
  ILGASIS ŠEIVINIS RAUMUO M. PERONEUS LONGUS
  TRUMPASIS ŠEIVINIS RAUMUO M. PERONEUS BREVIS
  DVILYPIS BLAUZDOS RAUMUO VIDINĖ GALVA M. GASTROCNEMIUS
  PLEKŠNINIS RAUMU
  PADINIS RAUMUO M. PLANTARIS
  PAKINKLINIS RAUMUO M. POPLITEUS
  UŽPAKALINIS BLAUZDOS RAUMUO M. TIBIALIS POSTERIOR
  ILGASIS LENKIAMASIS PIRŠTŲ RAUMUO M. FLEXOR DIGITORUM LONGUS
  ILGASIS LENKIAMASIS KOJOS NYKŠČIO RAUMUO M. FLEXOR HALLUCIS LONGUS
  DEŠINĖS PĖDOS RAUMENYS
  NUGARINĖ PUSĖ
  PADO PUSĖ. PAVIRŠINIS SLUOKSNIS
  PADO PUSĖ. VIDURINIS SLUOKSNIS
  PADO PUSĖ. GILUSIS SLUOKSNIS
  TRUMPASIS TIESIAMASIS PIRŠTŲ RAUMUO M. EXTENSOR DIGITORUMBREVIS
  TRUMPASIS TIESIAMASIS KOJOS NYKŠČIO RAUMUO EXTENSOR HALLUCIS BREVIS
  KOJOS NYKŠČIO ATITRAUKIAMASIS RAUMUO M. ABDUCTOR HALLUCIS
  MAŽYLIO ATITRAUKIAMASIS RAUMUO M. ABDUCTOR DIGITI MINIMI
  TRUMPASIS LENKIAMASIS PIRŠTŲ RAUMUO M. DIGITORUM BREVIS
  KVADRATINIS PADO RAUMUO M. QUADRATUS PLANTAE
  SLIEKINIAI RAUMENYS M. LUMBRICALES
  TRUMPASIS LENKIAMASIS KOJOS NYKŠČIO RAUMUO M. FLEXOR HALLUCIS BREVIS
  TRUMPASIS LENKIAMASIS MAŽYLIO RAUMUO M. FLEXOR DIGITI MINIMIPEDIS
  PRITRAUKIAMASIS KOJOS NYKŠČIO RAUMUO M. ADDUCTOR HALLUCIS
  PADINIAI TARPKAULINIAI RAUMENYS M. INTEROSSEI PLANTARES
  NUGARINIAI TARPKAULINIAI RAUMENYS M. INTEROSSEI DORSALES
  DEŠINYS PETYS
  VAIZDAS IŠ PRIEKIO
  VAIZDAS IŠ NUGAROS
  DEŠINYS ŽASTAS
  VAIZDAS IŠ PRIEKIO
  VAIZDAS IŠ PRIEKIO. GILUSIS SLUOKSNIS
  ŠONINĖ PUSĖ
  VIDINĖ PUSĖ
  NUGARINĖ PUSĖ
  DEŠINYS PETIES SĄNARYS
  VAIZDAS IŠ PRIEKIO
  VAIZDAS IŠ NUGAROS
  ANTDYGLINIS RAUMUO M. SUPRASPINATUS
  PODYGLINIS RAUMUO M. INFRASPINATUS
  MAŽASIS APVALUSIS RAUMUO M. TERES MINOR
  POMENTINIS RAUMUO M. SUBSCAPULARIS
  DIDYSIS APVALUSIS RAUMUO M. TERES MAJOR
  DELTINIS RAUMUO M. DELTOIDEUS
  SNAPINIS ŽASTO RAUMUO M. CORACOBRACHIALIS
  DVIGALVIS ŽASTO RAUMUO M. BICEPS BRACHII
  ŽASTINIS RAUMUO M. BRACHIALIS
  TRIGALVIS ŽASTO RAUMUO M. TRICEPS BRACHII
  DEŠINYS DILBIS
  VAIZDAS IŠ PRIEKIO. PAVIRŠINIS SLUOKSNIS
  VAIZDAS IŠ PRIEKIO
  VAIZDAS IŠ PRIEKIO. GILUSIS SLUOKSNIS
  DEŠINIO DILBIO ATGRĘŽIAMIEJIIR NUGRĘŽIAMIEJI RAUMENYS
  VAIZDAS IŠ NUGAROS. PAVIRŠINIS SLUOKSNIS
  VAIZDAS IŠ NUGAROS. GILUSIS SLUOKSNIS
  APVALUSIS NUGRĘŽIAMASIS RAUMUO M. PRONATOR TERES
  KVADRATINIS NUGRĘŽIAMASIS RAUMUO M. PRONATOR QUADRATUS
  STIPININIS LENKIAMASIS RIEŠO RAUMUO M. FLEXOR CARPI RADIALIS
  ILGASIS DELNO RAUMUO M. PALMARIS LONGUS
  ALKŪNINIS LENKIAMASIS RIEŠO RAUMUO M. FLEXOR CARPI ULNARIS
  ŽASTINIS STIPINKAULIO RAUMUO M. BRACHIORADIALIS
  PAVIRŠINIS LENKIAMASIS PIRŠTŲ RAUMUO M. FLEXOR DIGITORUM SUPERFICIALIS
  GILUSIS LENKIAMASIS PIRŠTŲ RAUMUO M. FLEXOR DIGITORUM PROFUNDUS
  ILGASIS LENKIAMASIS RANKOS NYKŠČIO RAUMUO M. FLEXOR POLLICIS LONGUS
  ALKŪNINIS RAUMUO M. ANCONEUS
  ILGASIS TIESIAMASIS STIPININIS RIEŠO RAUMUO M. EXTENSOR CARPI RADIALIS LONGUS
  TRUMPASIS TIESIAMASIS STIPININIS RIEŠO RAUMUO M. EXTENSOR CARPI RADIALIS BREVIS
  ALKŪNINIS TIESIAMASIS RIEŠO RAUMUO M. EXTENSOR CARPI ULNARIS
  TIESIAMASIS PIRŠTŲ RAUMUO M. EXTENSOR DIGITORUM
  TIESIAMASIS MAŽYLIO RAUMUO M. EXTENSOR DIGITI MINIMI
  ILGASIS ATITRAUKIAMASIS RANKOS NYKŠČIO RAUMUO M. ABDUCTOR POLLICIS LONGUS
  ATGRĘŽIAMASIS RAUMUO M. SUPINATOR
  TRUMPASIS TIESIAMASIS RANKOS NYKŠČIO RAUMUO M. EXTENSOR POLLICIS BREVIS
  ILGASIS TIESIAMASIS RANKOS NYKŠČIO RAUMUO M. EXTENSOR POLLICIS LONGUS
  TIESIAMASIS SMILIAUSRAUMUOM. EXTENSOR INDICISPradžia
  DEŠINĖ PLAŠTAKA
  DELNINIS PAVIRŠIUS
  DELNINIS PAVIRŠIUS
  NUGARINIS PAVIRŠIUS
  DELNINIAI TARPKAULINIAI RAUMENYS MM. INTEROSSEI PALMARES
  NUGARINIAI TARPKAULINIAI RAUMENYS MM. INEROSSEI DORSALES
  PRITRAUKIAMASIS RANKOS NYKŠČIO RAUMUO M. ADDUCTOR POLLICIS
  SLIEKINIAI RAUMENYS MM. LUMBRICALES
  TRUMPASIS DELNO RAUMUO M. PALMARIS BREVIS
  ATITRAUKIAMASIS MAŽYLIO RAUMUO M. ABDUCTOR DIGITI MINIMI
  TRUMPASIS LENKIAMASIS MAŽYLIO RAUMUO M. FLEXOR DIGITI MINIMI BREVIS
  PRIEŠPRIEŠINIS RANKOS NYKŠČIO RAUMUO M. OPPONENS POLLICIS
  PRIEŠPRIEŠINIS MAŽYLIO RAUMUO M. OPPONENS DIGITI MINIMI
  TRUMPASISATITRAUKIAMASIS RANKOS NYKŠČIO RAUMUO M. ABDUCTOR POLLICIS BREVIS
  TRUMPASIS LENKIAMASIS RANKOS NYKŠČIO RAUMUO M. FLEXOR POLLICIS BREVIS

  Anatomija. Spalvinimo knyga