Viso knygų: 165
  el. paštaskodas
  SAVIŽUDYBIŲ PROBLEMA
  SAVIŽUDYBĖS APIBRĖŽTYS
  SAVIŽUDYBIŲ SAVITUMAI
  EUTANAZIJA SUICIDOLOGINIU ASPEKTU
  NEPAVYKUSIOS SAVIŽUDYBĖS (PARASUICIDAI) IR ŽALOJIMASIS
  SAVIŽUDYBIŲ ISTORINIO VERTINIMO APŽVALGA
  MITOLOGINIAI IR LEGENDINIAI SAVIŽUDŽIAI
  ŠIUOLAIKINIAI SAVIŽUDŽIAI
  SAVIŽUDŽIŲ TRAUKOS VIETOS
  PASAULINĖ SAVIŽUDYBIŲ STATISTIKA
  KRIZĖ IR KRIZIŲ INTERVENCIJOS GALIMYBĖS
  ALKOHOLIZMAS, JO PADARINIAI IR PROBLEMOS VALDYMAS
  IŠVADOS
  LITERATŪROS ŠALTINIAI
  ANNOTATION
  APIE AUTORIUS

  Šeimos gydytojo vaidmuo savižudybių prevencijoje