Viso knygų: 165
  el. paštaskodas
  Vartojamos sąvokos
  Santrumpos
  Nusikalstamų veikų žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui (BK XXI skyrius) pagrindiniai nuostatai
  Sveikatos priežiūros įstaigos personalo veiksmai, pareigos ir atsakomybė
  Sveikatos priežiūros įstaigos personalo veiksmai
  Sveikatos priežiūros įstaigos personalo atsakomybė
  Specialisto dalyvavimas
  Praktiniai seksualinio smurto bylų tyrimo aspektai?
  Bendravimas su nukentėjusiaisiais. Rekomendacijos sveikatos priežiūros darbuotojams
  Bendrieji bendravimo su nukentėjusiaisiais principai
  Pokalbis su nukentėjusiuoju
  Pokalbis su vaiku įtariant seksualinį smurtą
  Dokumentų pildymas
  Pagrindiniai tarpvietės pokyčių
  Lytinis mergaičių brendimas
  Normalūs ir patologiniai tarpvietės pokyčiai
  Mergystės plėvės vertinimas
  Išangės vertinimas
  Spermos paieškos ėminių
  Toksikologiniai tyrimai po seksualinio smurto (alkoholiui, narkotinėms, psichotropinėms ir kitoms psichiką veikiamosioms medžiagoms nustatyti)
  Lytiniu keliu plintančios infekcijos diagnostika ir profilaktika
  Lytiškai plintančios infekcijos
  Skubioji kontracepcija
  Skiepai
  Hepatitas B
  Stabligė
  Žmogaus papilomos virusas
  Priedai
  Patarimai nukentėjusiąjam, kaip elgtis patyrus
  2018 m. specializuotą kompleksinę pagalbą teikiančių organizacijų sąrašas pagal savivaldybes
  Atsakymai į saviruošos klausimus
  Literatūra

  Seksualinis smurtas. Profesionalaus elgesio taktika