Viso knygų: 165
  el. paštaskodas
  Įvadas
  Psichikos ir elgesio sutrikimai
  1 priedas. TLK-10 PSP V skyriaus ir TLK-10V skyriaus suderinamumas
  2 priedas. Disordines mentales et morum
  3 priedas. Simptomų rodyklė irdiagnostikos algoritmai

  Psichikos sutrikimų diagnostika ir gydymas bendrojoje praktikoje: TLK-1 O V skyriaus versija pirminei sveikatos priežiūrai