Viso knygų: 165
  el. paštaskodas
  1.11. Švieslentės
  Savikontrolės klausimai
  2. Patarimai parenkant įmonei veiklos analitikos platformą
  2.1. Veiklos analitikos magiškasis kvadrantas
  Kriterijų pakopos
  Kvadranto ašys ir jų vertinimo kriterijai
  Kvadranto kvadratai
  2.2. 2020 m. VA platformų rinkos savybės
  2.3. Microsoft firmos 2020 m. VA platformos vertinimai
  Stiprybės
  Perspėjimai
  2.4. Populiarių veiklos analitikos platformų savybės ir palyginimas
  Tableau platformos ypatybės
  QlikView programos savybės
  MicroStrategy platformos pristatymas
  IBM Cognos Analytics programos pristatymas
  2.5. Švieslenčių ir veiklos analitikos programinės įrangos pranašumai
  2.6. Excel skaičiuoklė švieslentėms
  2.7. Veiklos analitikos pranašumai vidutinio dydžio įmonėms
  2.8. Didžiausios klaidos veiklos analitikoje
  2.9. Savitarnos paslaugų VA sistemų naudojimo perspektyvos
  Savikontrolės klausimai
  3. Veiklos analitika su Microsoft Excel Power Pivot ir Power BI
  3.1. Microsoft Excel vartotojų apžvalga
  3.2. Power Pivot ir Power BI produktų kūrimo prielaidos ir istorija
  3.3. Power Pivot galimybės
  Savikontrolės klausimai
  2 DALIS. Duomenų analizė su Microsoft Excel
  1. Duomenų analizės su Microsoft Excel apžvalga
  1.1. Excel paskirtis ir šios dalies paskirtis
  1.2. Excel versijų naujos galimybės ir naujienos
  Savikontrolės klausimai
  2. Excel lentelės
  2.1. Lentelių apžvalga
  2.2. Lentelės arba sąrašo rūšiavimas
  2.3. Lentelės arba sąrašo filtravimas
  Filtravimo komandos
  Filtravimas naudojantis stulpelio filtru
  Sudėtingas filtravimas
  2.4. Excel lentelės formulių struktūrinės nuorodos
  Kaip įvesti formulę lentelėje naudojant formulės automatinį užbaigimą
  Savikontrolės klausimai
  3. Excel 2016 diagramos duomenų analizei
  3.1. Excel 2016 diagramų apžvalga
  Diagramos sąvoka
  Kaip sukurti verslo diagramą
  3.2. Diagramų tipų ir potipių apžvalga
  Kaip nubraižyti diagramą su dviem reikšmių ašimis
  Kaip nubraižyti detalizuotą skritulinę diagramą
  3.3. Excel 2016 naujosios diagramos
  Hierarchinės diagramos – medžio schema (Treemap) ir daugialypė skritulinė (Sunburst)
  Kaip sukurti hierarchinę Treemap arba Sunburst diagramą?
  Kaip sukurti hierarchinę diagramą iš sukinio lentelės?
  Histograma
  Kaip nubraižyti histogramą
  Pareto diagrama
  Kaip sukurti Pareto diagramą?
  Kaskadinė diagrama
  Kaip sukurti kaskadinę diagramą?
  Stačiakampė diagrama
  Kaip sukurti stačiakampę diagramą?
  Excel 2016 prognozės darbalapis
  Kaip sukurti prognozės darbalapį?
  Savikontrolės klausimai
  4. Sukinio lentelės ir sukinio diagramos
  4.1. Sukinio lentelių apžvalga
  4.2. Sukinio lentelės kūrimas
  Kaip sukurti Excel lentelės sukinio lentelę
  4.3. Sukinio lentelės dizaino tvarkymas
  Maketas
  Stiliai
  4.4. Sukinio lentelės duomenų analizės komandos
  4.5. Sukinio lentelės svarbesni veiksmai
  Sukinio lentelės laukų rūšiavimas ir filtravimas
  Sukinio lentelės pjaustyklės ir laiko planavimo juosta
  Kaip filtruoti naudojant laiko planavimo juostą
  Sukinio diagramos ir kitos vizualizacijos
  Sukinio lentelės laukų grupavimas
  Kaip grupuoti sukinio lentelės skaitmeninius duomenis
  Kaip grupuoti sukinio lentelės tekstinius duomenis
  Skaičiavimų atnaujinimas po to, kai pridedame arba pakeičiame duomenis
  Sukinio lentelės laukų parametrų nustatymas
  Apskaičiuoti sukinio lentelės laukai ir elementai
  Kaip sukurti apskaičiuotą sukinio lentelės lauką
  Kaip sukurti apskaičiuotą sukinio lentelės elementą
  4.6. Excel 2016 darbaknygės švieslentės
  4.7. Vidinio duomenų modelio naudojimas
  Kaip pridėti arba pašalinti duomenų modelio lentelę
  Kaip sukurti naują sukinio lentelę naudojant duomenų modelį
  4.8. Sukinio lentelių kūrimas naudojant išorinius duomenų šaltinius
  Sukinio lentelės kūrimas iš Microsoft Access duomenų
  Sukinio lentelės kūrimas iš SQL Server duomenų
  Jungtis su išoriniu duomenų šaltiniu
  Duomenų gavimas ir transformavimas su Get & Transform įrankiu
  Savikontrolės klausimai
  3 DALIS. Excel Power Pivot papildinys
  1. Power Pivot apžvalga
  1.1. Excel Power Pivot funkcijos
  1.2. Power Pivot diegimas Excel programoje
  Kaip įjungti arba išjungti Excel papildinius?
  Savikontrolės klausimai
  2. Duomenų įkėlimas ir importavimas į Power Pivot duomenų modelį
  2.1. Excel lentelių įkėlimas su Power Pivot skirtuku
  2.2. Duomenų importavimas iš Microsoft Access duomenų bazės
  2.3. Excel lentelių importavimas iš Excel failų
  Kaip importuoti Excel darbaknygės lenteles tiesiai į kitos darbaknygės duomenų modelį
  2.4. Power Pivot duomenų modelio jungtys su išoriniais duomenų šaltiniais
  2.5. Kiti duomenų modelio tvarkymo veiksmai
  Importavimas iš tekstinių failų
  Įkėlimas iš Clipboard mainų srities
  Power Pivot duomenų modelio ir sukinio lentelių atnaujinimas
  Savikontrolės klausimai
  3. Excel Power Pivot duomenų modelis
  3.1. Power Pivot duomenų modelio paskirtis ir pagrindinės sąvokos
  3.2. Duomenų modelio ryšio krypties supratimas
  3.3. Excel duomenų modelių schemos
  Vienos lentelės duomenų modeliai
  Kelių lentelių duomenų modeliai
  Žvaigždės schema
  Snaigės schema
  Galaktikos schema
  Žvaigždės klasterio schema
  Modelio schema su tilto lentele „daug su daug“ ryšiui
  1.1. Apskaičiuoti stulpeliai
  1.2. DAX matai
  Savikontrolės klausimai
  2. DAX pagrindai
  2.1. DAX stulpelio nuoroda ir duomenų tipai
  2.2. DAX operatoriai
  2.3. Sintaksė
  2.4. Sintaksės reikalavimai
  2.5. Apskaičiuotų stulpelių ir matų savybės
  Savikontrolės klausimai
  3. Bendrosios DAX funkcijos
  3.1. Apibendrinimo funkcijos
  3.2. Loginės funkcijos
  3.3. Informacinės funkcijos
  3.4. Matematinės funkcijos
  3.5. Teksto funkcijos
  3.6. Konversijos funkcijos
  3.7. Datos ir laiko funkcijos
  3.8. Ryšių funkcijos
  Savikontrolės klausimai
  4. DAX matų pagrindai
  4.1. DAX išraiškų vertinimo kontekstas
  4.2. Eilutės kontekstas
  4.3. Vertinimo konteksto panaudojimo pavyzdžiai
  4.4. Eilutės kontekstas su iteratoriais
  4.5. Lentelių funkcijos
  4.6. Filtravimo funkcijos
  4.7. Darbas su daug lentelių
  Savikontrolės klausimai
  5. CALCULATE ir CALCULATETABLE funkcijos
  5.1. CALCULATE supratimas
  5.2. Filtro konteksto supratimas
  5.3. CALCULATE funkcijos pristatymas
  5.4. CALCULATE pavyzdžiai
  5.5. Sudėtingų sąlygų filtravimas
  5.6. CALCULATETABLE funkcija
  5.7. CALCULATE taisyklės
  Savikontrolės klausimai
  6. Laiko analizės funkcijos
  6.1. Datų lentelės kūrimas
  Kaip sukurti datų lentelę?
  6.2. Trumpa laiko analizės funkcijų apžvalga
  6.3. Laiko analizės funkcijų naudojimo pavyzdžiai
  Savikontrolės klausimai
  7. Pagrindiniai vykdymo indikatoriai
  7.1. KPI bazinių matų kūrimas ir modifikavimas
  7.2. KPI kūrimas
  7.3. Sudėtingesnių KPI kūrimas
  Savikontrolės klausimai
  3.5. Ataskaitos plytelės arba išklotinė
  3.6. Kartotinės diagramos
  3.7. Lentelės, matricos ir kortelių vizualizacijos
  3.8. Sklaidos diagrama
  Savikontrolės klausimai
  6 DALIS. Duomenų analizė su Power BI Desktop
  1. Power BI Desktop paskirtis, istorija ir pagrindinės savybės
  1.1. Kas yra Power BI?
  1.2. Programos atsisiuntimas ir įdiegimas iš interneto
  1.3. Programos lango pagrindinės dalys ir svarbesni elementai
  Savikontrolės klausimai
  2. Power BI Desktop vizualizacijos sukūrimo pavyzdys
  2.1. Duomenų gavimas
  2.2. Vizualizacijos kūrimas
  Savikontrolės klausimai
  3. Vizualizacijos interaktyvi analizė
  3.1. Power BI vizualizacijos detalizavimas ir išryškinimas
  Detalizavimui reikalinga hierarchija
  Detalizavimo ir išryškinimo būdai ir priemonės
  Hierarchinės vizualizacijos detalizavimas ir apibendrinimas
  Hierarchinės vizualizacijos išplėtimas (išskleidimas) ir apibendrinimas
  Vieno diagramos duomenų elemento detalizavimas
  Vieno vizualizacijos duomenų elemento išryškinimas
  3.2. Vizualizacijos duomenų rodymas, eksportavimas ir vizualizacijos rekomendavimas
  3.3. Vizualizacijos duomenų rūšiavimas.
   3.4. Vizualizacijų vaizdinė sąveika Power BI Desktop ataskaitoje
  Vaizdinės sąveikos supratimas
  Vaizdinės sąveikos valdikliai
  3.5. Power BI Desktop ataskaitų filtravimas
  Filtrų tipai
  Filters užduočių skydelio filtrai
  Savikontrolės klausimai
  4. Vizualizacijų kūrimo pagrindai
  4.1. Vizualizacijų apžvalga ir jų formatavimas
  Vizualizacijų formatavimas
  Power BI Desktop vizualizacijų apžvalga
  Kaskadinės, sklaidos, skritulinės, žiedinės, medžio schemos ir piltuvėlio vizualizacijos
  Vizualizacijų Analytics kortelė
  Kitos diagramos
  Kortelių, lentelių ir pjaustyklių vizualizacijos
  Žemėlapių vizualizacijos – Map ir Filled map
  4.2. Q&A — Questions and Answers funkcijos
  4.3. Pasirinktinių vizualizacijų kūrimas
  Pasirinktinių vizualizacijų paskirtis
  Pasirinktinių vizualizacijų atsisiuntimas ir diegimas
  Srauto vizualizacijos Sankey ir Chord
  Matavimo prietaisų vizualizacijos DialGauge ir Bullet Chart
  TreeViz ir Aster Plot vizualizacijos
  Savikontrolės klausimai
  5. Power BI Desktop skaičiavimai
  5.1. Automatiniai matai
  5.2. Vartotojo sukurti matai
  5.3. Apskaičiuoti stulpeliai
  5.4. Spartusis matas
  Sparčiųjų matų apžvalga
  Naujo sparčiojo mato kūrimo pavyzdys
  Savikontrolės klausimai
  6. Ataskaitos maketo pritaikymas nešiojamiems įrenginiams
  Savikontrolės klausimai
  7 DALIS. Power BI Service paslauga
  1. Power BI svetainės apžvalga
  1.1. Power BI svetainės paskirtis
  1.2. Nemokama Power BI svetainės paskyra
  1.3. Power BI Desktop duomenų rinkinių ir ataskaitų publikavimas Power BI svetainėje
  Savikontrolės klausimai
  2. Power BI svetainės funkcijos
  2.1. Power BI svetainės galimybių apžvalga
  2.2. Power BI svetainės lango elementai
  2.3. Ataskaitų kūrimas ir redagavimas
  2.4. Naujo duomenų rinkinio importavimas su Get Data komanda.
  Savikontrolės klausimai
  3. Power BI švieslentės
  3.1. Švieslenčių paskirtis ir apžvalga
  Švieslenčių paskirtis
  Švieslentės ir ataskaitos palyginimas
  3.2. Švieslentės kūrimas
  3.3. Darbas su švieslentėmis ir plytelėmis
  Švieslentės komandų meniu
  Veiksmai su plytelėmis švieslentėje
  3.4. Švieslentės plytelės iš išorinių šaltinių
  5. Power BI Mobile programa telefonui
  Savikontrolės klausimai
  Literatūra
  Rodyklė
  bm2
  _GoBack
  OLE_LINK1

  Veiklos analitika su Microsoft Excel Power Pivot ir Power BI