Viso knygų: 165
  el. paštaskodas
  1 skyrius Mokslo darbo temos pasirinkimas
  2 skyrius Mokslinio tyrimo tikslo, uždavinių ir hipotezių formulavimas
  3 skyrius Mokslo darbo įvado rašymas
  4 skyrius Sisteminė literatūros apžvalga
  5 skyrius Mokslinių tyrimų klasifikacija. Kiekybiniai tyrimai
  6 skyrius Anketinė apklausa
  7 skyrius Pagrindiniai tyrimų statistinės analizės principai
  8 skyrius Kokybiniai tyrimai
  9 skyrius Kokybinių duomenų analizė
  10 skyrius Mokslinio tyrimo rezultatų aptarimas, išvados ir praktinės rekomendacijos
  11 skyrius Mokslo darbo etiniai aspektai
  12 skyrius Mokslo darbo pristatymas
  13 skyrius Kaip parašyti mokslinį straipsnį, kad jis būtų atspausdintas
  14 skyrius Įvadas į įrodymais pagrįstą mediciną

  Sveikatos mokslinių tyrimų pradžiamokslis