Viso knygų: 165
  el. paštaskodas
  1.2. Mokymosi metodikų ir technologijų raida
  1.3. IT raidos perspektyvos
  1.3.1. Kom unikacija
  1.3.2. Virtualioji ir papildytoji realybės, holografija
  1.3.3. Dirbtinis intelektas, intelektualūs daiktai, daiktų internetas
  1.3.4. Informacijos paieškos, apdorojimo ir pateikimo priemonės
  1.3.5. Mokymosi palaikymo priemonės
  1.4. Mokymosi raidos pasaulyje tendencijos
  2 Mokymosi būda
  2.1. Virtualiojo mokymosi vieta švietimo sistemoje, santykis su nuotoliniu mokymusi
  2.2. Mokymosi aplinkos ir edukacinės sistemos elementai
  2.3. Mokymosi dimensijos
  2.4. Mokymosi būdų apibrėžimas mokymosi dimensijų atžvilgiu
  2.5. Mokymosi būdų sąsajos
  2.6. Mokymosi būdų savybės
  3 Mokymosi procesas
  3.1. Mokymosi procesą sąlygojantys veiksniai
  3.2. Motyvatoriai ir aktyvatoriai
  3.3. Barjerai
  3.4. Mokymosi sąlygos
  3.5. Reikalavimai kokybei
  3.6. Mokymosi dalyko projektavimas
  3.7. Dažniausiai minimos virtualiojo mokymosi problemos
  3.7.1. „Nematau besimokančiųjų“
  3.7.2. „Neįprastas komunikavimo būdas“
  3.7.3. „Negaliu naudoti laboratorinės įrangos“
  3.7.4. „Galimas nesąžiningumas atsiskaitant“
  4 Virtualiojo mokymosi metodai
  4.1. Sinchroninis mokymasis
  4.1.1. Mokymosi kartu scenarijus
  4.1.2. Apverstos klasės scenarijus
  4.1.3. Kada kokį scenarijų naudoti?
  4.2. Asinchroninis mokymasis
  4.2.1. Komunikavimas
  4.2.2. Mokymosi turinys
  4.2.3. Kūrybinės veiklos
  4.2.4. Vertinimas ir įsivertinimas
  4.2.5. Mokymosi palaikymas, aktyvinimas ir priežiūra
  4.3. Pseudosinchroninis mokymasis
  4.4. Mišrusis mokymasis
  4.4.1. Tipinis mišriojo mokymosi variantas
  4.4.2. Multidimensinis mišriojo mokymosi variantas
  4.5. Kurį metodą pasirinkti?
  5 Virtualiojo mokymosi diegimas
  6 Patirtis
  6.1. Virtualiojo mokymosi taikymo patirtis
  6.2. Apklausų rezultatai
  6.2.1. Pradinė besimokančiųjų reakcija į virtualųjį mokymąsi
  6.2.2. Patinkantys mokymosi būdai ir metodai
  6.2.3. Kai kurių mokymosi metodų ir jų elementų palyginimas
  6.2.4. Atsiskaitymai
  6.2.5. Lankomumas
  6.3. Apibendrinimas
  Pabaigai
  Cituoti darbai
  Naudotos santrumpos
  Terminų žodynas
  Priedas.
  Informacija apie autorių

  Virtualusis mokymasis. Teorija ir praktika