Viso knygų: 165
  el. paštaskodas
  Projektai
  Kultūrinė veikla
  Laisvalaikis
  Konferencijos „Kalbų studijos aukštojoje mokykloje” leidiniai.
  Vadovai
  Išėję amžinybėn
  Pirmieji dešimtmečiai (iki 1990)
  Pirmieji dešimtmečiai (iki 1990)
  Pirmasis nepriklausomybės dešimtmetis
  Po 50-ies metų
  Sveikiname kolegas
  Šventės
  Kalbų dienos
  Katedros kultūriniai renginiai
  Konferencijos
  Partneriai
  Kelionės
  Iš archyvų lobyno
  TOLIMI-ATRIMI BRANGŪS PRISIMINIMAI
  Violeta Širkienė,
  Jūratė Čiukšienė,
  Irena Bubinienė,
  Egidija Neverauskienė,
  Joana Danutė
  Elena Gražina Molytė,
  Nijolė Janulienė,
  Dalė Starkutė,
  Birutė Strakšienė,
  Vida Liolienė,
  Gražina Nemunienė,
  Jevgenija Movšovičienė,
  Zita Krikštaponytė,
  Zita Sirtautienė,
  Raimonda Brunevičiūtė,
  Silvija Rakutienė,
  Sandra Adomaitienė,
  Loreta Alešiūnaitė,
  Agnė Banaitienė,
  Birutė Briaukienė,
  Vitalija Butlerienė,
  Jūratė Čirūnaitė,
  Aida Čižikaitė,
  Lina Danilevičienė,
  Rasa Dzinzinienė,
  Lina Danilevičienė,
  Liudmila Dulksnienė,
  Andrius Eidimtas,
  Vaida Einorienė,
  Sigita Granskienė,
  Giedrutė Grigonienė,
  Dalija Gudaitytė,
  Vida Janušaitienė,
  Rima Jezukevičienė,
  Ugnius Keturakis,
  Vilija Kraujalienė,
  Daiva Latvelienė,
  Edita Latvelienė,
  Rūta Lukošienė,
  Mindaugas Mickevičius,
  Sigita Morkevičienė,
  Violeta Povilionytė,
  Irmantas Ramanauskas,
  Laura Raščiauskaitė
  Eglė Rėklaitytė,
  Inga Savickienė - Papšytė
  Jurgita Staugaitienė,
  Laima Šarkauskienė,
  Violeta Ūsė,
  Eglė Urmanavičiūtė,
  Dainora Viktorija Vankevičienė
  Antanas Vitkauskas
  Giedrius Židonis,
  Iš archyvų lobyno
  Katedros senjorų linkėjimai

  LSMU Kalbų ir edukacijos katedros istorijos iki 2021 m. apybraiža