Viso knygų: 165
  el. paštaskodas

  Teismo psichiatrijos ekspertizė

  Vadovėlis

    
  AutoriusKonstantinas Daškevičius, Jelena Daškevičienė, Virginija Adomaitienė
  ISBN978-609-454-347-0
  DOI
  LeidyklaVitaeLitera
  Leidimas1
  Išleidimo metai2018
  Puslapių sk.254

  Anotacija

  Dabartinės psichiatrijos diagnostikos ir gydymo pasiekimai sudaro sąlygas
  naujam požiūriui kitaip pažvelgti bei įvertinti situacijas, kuriose, vykdant
  teisingumą, reikalingos specialios teismo psichiatrijos žinios. Šioje knygoje autoriai
  daugiausia nagrinėjo tas temas bei problemas, kurios viena vertus yra
  susijusios su teismo psichiatrijos ekspertizės metodologiniais pagrindais, moraliniais,
  etiniais dalykais, kita vertus, su klinikiniais diferenciniais diagnostiniais,
  teisiniais, socialiniais klausimais, nustatant nepakaltinamumo, riboto
  pakaltinamumo, neveiksnumo, riboto veiksnumo medicininį ir juridinį kriterijus.
  Šiame leidinyje autoriai analizuoja minėtas problemas de lege lete ir de lege
  ferenda plotmėje, atsižvelgdami į išaugusį poreikį kuo plačiau taikyti teismo
  psichiatrijoje pažangiausius psichiatrijos, socialinių mokslų, teisėkūros ir kitus
  pasiekimus.
  Šią knygą parengę autoriai tiki, kad tai bus išsamus ir patikimas žinių šaltinis
  tiek studijuojantiesiems psichiatriją, tiek pradedantiems dirbti teismo
  psichiatro eksperto darbą. Be to, manome, kad šis leidinys bus naudingas ir teisininkams (teisėjams, prokurorams, ikiteisminio tyrimo pareigūnams, advokatams),
  socialiniams
  darbuotojams bei kitų profesijų atstovams, kurie vienaip
  arba kitaip susiję su teismo psichiatrija (šeimos gydytojams, notarams ir kt.), ir
  tai palengvins mūsų visų, turinčių labai skirtingas specialybes ir kompetencijos
  ribas, tarpusavio supratimą bei savo pareigų vykdymą.
  Šioje knygoje nenagrinėjamas teismo psichiatrijos ekspertizių atlikimas
  vaikams ir paaugliams. Autorių nuomone, šios ekspertizės turi savo specifiką
  ir turi būti aptartos atskirame leidinyje.