Viso knygų: 165
  el. paštaskodas

  Veterinarija

  Pašarai. Tradiciniai ir ekolkogiški

  Heinz Jeroch, Vytautas Pilipavičius , Sabina Mikulionienė, Olaf Steinhöfel, Paulius Matusevičius

  Mokomoji knyga „Pašarai – tradiciniai ir ekologiški“ paruošta
  bendradarbiaujant Lietuvos ir Vokietijos mokslininkams. Tai pirmasis
  leidinys parengtas trimis kalbomis: lietuvių, anglų ir vokiečių.
  Idėja parengti knygą keliomis kalbomis svarbi dviem aspektais: pirma
  – internacionalizuojant pašarininkystės studijas Lietuvos universitetuose;
  antra – dar lig šiol Lietuvoje nėra pilnai standartizuotos
  pašarininkystės terminologijos. Tokios konstrukcijos knyga svarbi
  ne tik studijuojantiems Lietuvoje pašarininkystės mokslus užsieniečiams,
  bet ir verslo žmonėms, prekiaujantiems pašarais, bei kontroliuojančių
  pašarų kokybę institucijų darbuotojams, vertinantiems
  terminus pateiktuose įvairių valstybių dokumentuose.